O klubu AMK Zalány


První závody, které se uskutečnily na Rožmitálsku byly závody na „Planém vrchu“ v Zalánech v roce 1970, kam byli přizváni i nadšenci ze Strýčkov. Na konci téhož roku se uskutečnilo jednání okr. Výboru Svazarmu, byl ustanoven přípravný výbor, v roce 1971 založena ZO Svazarmu a následně uspořádán 1. teréní závod motocyklů. Tento závod se jel v říjnu  1971 jako jedna ze slavnostních událostí u příležitosti pouti. Zajímavé je i zmínit na čem se první závody jely. Jednalo se o „DOMÁDY“ byly to vlastně motorky domácí výroby. Teprve po třech letech se k nám dostaly i tovární stroje. V průběhu let se závody jely i na jiných tratích, třeba na Pichcích v Příbrami. Na Planém vrchu se pravidelně závody konaly jednou ročně a to poslední víkend v srpnu. Sláva Zalán pronikla i do zahraničí. Nejvíce se naši reprezentanti objevovali v bývalé NDR. Nejznámější byl Týden Baltských her. Na Zalánech startovaly bývalé hvězdy z NDR a SSSR.

Události roku 2014 .


Zpráva o činnosti AMK Zalány 2014

1.Schůzová činnost
V roce 2014 se konala jedna výroční schůze a to 25.01.2014 na této schůzi jsme hodnotily rok 2013 a stanovili jsme si úkoly na následující rok.Schůze se konala v Cykloklubu Nepál za bohaté účasti členů AMK z pozvaných hostů byli přítomní ing Josef Vondrášek,ing Roman Haltuf a pan František Polák
Dále bylo podle plánu schůzové činnosti konáno celkem devět členských schůzí a jedna výborová na kterých jsme řešili klubové záležitosti jako jsou příprava závodů,organizace zájezdu,zábavy a různých jiných akcí.

2.Členská základna
Do roku 2014 jsme vstupovali se 27. členy. Na první členské schůzi z naší organizace na vlastní žádost vystoupil pan Jiří Dražan a v průběhu roku potom David Rajtora(trvale v zahraničí),Halík Jan,Jeníček Michal a jako poslední se před jedním týdnem odhlásil Lukáš Karas.Naše řady posílili Honza Voříšek a Milan Bureš.V současné době čítá členská základna 24 členů.
Tady si musím postěžovat,protože jsou mezi námi tací od kterých musím členské příspěvky vymáhat celý rok.
Pro letošní rok zůstávají členské příspěvky ve stejné výši , ale členové budou hradit jen 50% zbývajících 50% hradí klub.Nastala však jedna velká změna.každý člen musí vyplnit přihlášku a ty předseda oddílu odešle na AČR a podle počtu přihlášek odešle peníze.Kdo nevyplní přihlášku nebude členem.
3.Klubové záležitosti
Na rok 2015 jsme si odsouhlasili.A. Placené tréninkydo výše max 400kč na jezdce a rok.
B. Podporovat jezdce kteří se zúčastní závodů MMČR.
Klub zaplatí dvě startovné.V průběhu roku dle finanční situace lze rozšířit.
C.Deset brigádnických hodin na člena a za každou neodpracovanou hodinu 100Kč pokuta
D. Klub zaplatí členské příspěvky našim největším sponzorům.
E.V roce 2015 uspořádáme Otevírání a zavírání Plaňáku,tři závody Šumavského poháru,zajezd do Lokte na MS v motokrosu a zábavu.

4.Situace s loukou.
Po všech možných slibech ,příslibech a jednání majitelé statku vše popřeli s tím,že jsem si všechno vymyslel.Situace je následující.Od majitelů pozemků na Planém vrchu mám písemně potvrzeno, že tam na jejich pozemcích můžeme vybudovat a provozovat motokrosovou trať.Na louce pod vodárnou se ve spolupráci s městem podřilo získat zhruba 0,4 ha.Majitelem je město Rožmitál a v jednání je dalších zhruba 0,4ha na Plném vvrchu.


Události roku 2016.

Zpráva o činnosti AMK Zalány 2016

1.Schůzová činnost
V roce 2016 se konala jedna výroční schůze a to 23.01.2016 v nové hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v roce 2015
Dále v roce 2016 proběhlo osm členských schůzí .Původně bylo naplánováno členských schůzí deset,ale dvě jsme vypustili,nebylo nic důležitého k řešení.Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2016 jsme vstoupili s 27.členy .Během roku bylo přijato pět nových členů a jeden byl vyloučen.K dnešnímu dni evidujeme 28 klubových členstí a tři klubové idividuální(nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstávají i pro rok 2016 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platí 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platí klub příspěvky v plné výši.(100kč)

3.Klubové záležitosti
v roce 2016 odpracovali naši členové 140 brigádnických hodin při úpravě tratě na Planém vrchu. Tady se nám nepodařilo dotáhnou do konce rozšíření tratě kolem silnice.Prostor je vykácen ,čekáme jen na příznivější počasí.Pro letošní rok navrhuji na jednoho člena 10 brigádnických hodin.Počet hodin budeme muset navýšit,protože budeme pořádat na Planém vrchu celkem čtyři závody.Otevírání a Zavírání Plaňáku,jen na kopci .ŠAC 2017 a Sedlčansko -Slapský pohár na celé trati.
Co se pozemků týče byla po dlouhých čtyřech za vydatné pomoci města Rožmitál , jmenovitě pana Josefa Vondráška, sepsána a podepsána dohoda o užívání pozemků pro motokros. Cituji ze smlouvy.Tady předseda citoval nejdůležitější pasáže smlouvy týkající se AMK Zalány.

V plánu na rok 2016 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2016. Tento úkol byl bezezbytku splněn a AMK Zalány společně s MX Český Krumlov spolupořádaly devět závodů.Celkem se nultého ročníku zůčastnilo 2037 jezdců což představuje 223 jezdců na závod .Rekordní účast byla zaznamenána na závodech v Netolicích a v Pacově,více jak 300 jezdců.Součástí závodu v Pacově bylo mistrovství Rakouska v kategorii 65ccm.
Letošní ročník bude mít jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech
Valná většina členů splnila úkol odpracovat pět brigádnických hodin.Obrovské množství hodin bylo odpracováno na nově se rodící trati v Pňovické pískovně.Bohužel,akce nebyla dotažena do zdárného konce.Škoda. Údajně došly peníze.
Uspořádali jsme Motokrosovou školu s Radkem Tomanem na Slapech.
Pro Lukáše Procházku se nám podařilo zajistit dotaci s fondu hejtmana Středočeského kraje.Lukáš se v MMČR side+quad umístnil na čtvrtém místě. Potlesk
Putovní pohár AMK Zálány byl zakoupen a dnes bude předán.
Zábava byla uspořádána,přišlo však velice málo lidí,takže jsme prodělali šest tisíc.
Nepodařilo se uspořádat Otevírání a Zavírání Plňáku.Nebylo místo na Depo.Tento problém je do budoucna vyřešen,záleží jen na nás, jak budeme dodržovat smlouvu.
Uspořádali jsme zájezd na MS motokrosu do Lokte
  1. Závodní činnost
Naši jezdci startovali celkem ve 107 závodech v 7. motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Michala Přibyla vybojovali první místo a další tři jezdci skončil v TOP 10.
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 4. místě.Potlesk.
V ŠAC 2016 jsme slavili úspěch v kategorii ČZ,kde Milam Brettl v ČZ do 49 obsadil 10. místo a Venca Braun v kategorii 60+ oobsadil 5. místo.
V tomtéž seriálu v kategorii Hobby MX2 Junior jsme měli dva jezdce v Top 10.Milan Jura 9.místo a Miloš Pohořský 10. místo
V závěrečném hodnocení týmů ŠAC 2016 se tým AMK Zalány umístnil na 5. místě.
Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2017 bude spuštěna 15.ledna,tentokrát ještě na stránkách MX Český Krumlov

Plán na rok 2017.
1, Výroční členská schůze – leden 2018

2, Uspořádat na Planém vrchu čtyři závody.Otevírání,Zavírání,ŠAC 2017 a
Sedlčansko – Slapský pohár

3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli
sportovním

4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše jezdce startujících na
mezinárodním mistrovství České republiky.

8, V letní přestávce uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců,rodinných
příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

. 10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár .
jezdce,který získá nejvíce bodů za sezónu.Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány

Události roku 2017 .

Zpráva o činnosti AMK Zalány 2017

1.Schůzová činnost
V roce 2017 se konala jedna výroční schůze a to 14.01.2017 v nové hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v roce 2016
Dále v roce 2017proběhlo deset členských schůzí .Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2017 jsme vstoupili s 28.členy .Během roku byli přijati tři noví členové ..K dnešnímu dni evidujeme 31 klubových členství a tři klubové idividuální(nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstávají i pro rok 2017 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platí 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platí klub příspěvky v plné výši.(100kč)

3.Klubové záležitosti
v roce 2017 odpracovali naši členové 390 brigádnických hodin při úpravě tratě na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Podařilo se dotáhnou do konce rozšíření tratě kolem silnice.Pro letošní rok prosincová členská schůze odsouhlasil na jednoho člena 10 brigádnických hodin.Počet hodin zůstane ve stejné výši ,protože budeme pořádat na Planém vrchu celkem čtyři závody.Otevírání a Zavírání Plaňáku,jen na kopci .ŠAC 2018 a Sedlčansko -Slapský pohár na celé trati. Z rozhodnutí členské základny a se souhlasem Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem jsme na zeď vodárny umístnili pamětní desku Karlovi Maříkovi zakladateli zalánského motokrosu. Změnili jsme bodovací systém hodnocení nejlepšího jezdce AMK Zalány.Započítáváno bude nejlepší umístnění v sedmi závodech.Zlikvidovali jsme starou a již nevyhovující stavební buňku a nahradili novou , kterou daroval klubu náš člen pan Jiří Černý.Uskutečnili jsme zájezd na MS v motokrosu.Pro našeho účastníka MMČR side a quad ,Lukáše Procházku , se podařilo získat dotaci z Fondu hejmana Středočeského kraje ve výši 10 000 korun.Uspořádali jsme posezení se sponzory a rodinnými příslušníky v hasičské zbrojnici na Zalánech. Dne 4.11.2017 jsme ve spolupráci s KS Rožmitál uspořádali závěrečné vyhodnocení ŠAC 2017. Tady je třeba poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

V plánu na rok 2017 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2017. Tento úkol byl bezezbytku splněn a AMK Zalány uspořádal osm závodů. V plánu bylo závodů devět , ale závěrečný podnik seriálu , Habeš, byl z technických důvodů zrušen.Celkem se prvního ročníku zůčastnilo 1611 jezdců což představuje zhruba 200 jezdců na závod .
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech a finančně jsme podpořili účastníka Dakaru pana Davida Pabišku.
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Velké množství hodin bylo odpracováno na nově se rodící trati v Pňovické pískovně.Bohužel,akce zatím nebyla dotažena do zdárného konce.
Putovní pohár AMK Zálány získal pan Milan Mezek a dnes bude předán.Na dalších místech se umístnili. Jura Milan , Vítek Pavel , Braun Václav a Přibyl Michal Dnes budou všem jezdcům AMK Zalány,kteří absolvovali alespoň jeden závod,předány poháry za vzornou reprezentaci oddílu.
Podařilo se uspořádat Otevírání Plaňáku , Šac 2017 a Sedlčansko Slapský pohár Zavírání se pro kolizi termínů neuskutečnilo.
  1. Závodní činnost
Naši jezdci startovali ve více jak 100 závodech v 7. motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Pavla Vítka vybojovali druhé místo , na čtvrtém místě skončil Michal Přibyl a sedmý byl Milan Mezek .
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 8. místě , když ho ze začátku sezóny provázela zranění a časté poruchy.
V ŠAC 2017 jsme slavili úspěch v kategorii ČZ,kde Vašek Braun v kategorii 60+ oobsadil 3. místo.
V tomtéž seriálu v kategorii AMA 250Junior jsme měli dva jezdce v Top 10.Milan Jura 2.místo a Miloš Pohořský 9. místo. Kategorie AMA 250 Milan Jura 4. místo a Jirka Zíb 9. místo. V kategorii Vet 50 Karel Leitermann 6. místo
V závěrečném hodnocení týmů ŠAC 2017 se tým AMK Zalány umístnil na 5. místě.
Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2018 byla spuštěna 18 prosince.,tentokrát ještě na stránkách MX Český Krumlov

Plán na rok 2018.
1, Výroční členská schůze – leden 2018

2, Uspořádat na Planém vrchu čtyři závody.Otevírání,Zavírání,ŠAC 2018 a
Sedlčansko – Slapský pohár

3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli
sportovním

4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše jezdce startujících na
mezinárodním mistrovství České republiky.
Pokusit se opět získat dotaci ze Středočeského kraje.

8, V letní přestávce uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců,rodinných
příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

. 10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár .
11,Uspořádat zájezd na ME Veteránů družstev do Pacova.

12, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu.Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány
Zpráva o činnosti AMK Zalány 2018

1.Schůzová činnost
V roce 2018 se konala jedna výroční schůze a to 13.01.2018 v hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v roce 2017
Dále v roce 2018 proběhlo osm členských schůzí .Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2018
jsme vstoupili s 31.členy .Během roku byli přijati dva noví členové ( Kevin Blažek a Jarda Růžička)..K dnešnímu dni evidujeme 33 klubových členství a tři klubové idividuální(nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstaly i pro rok 2018 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platil 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platíl klub příspěvky v plné výši.(100kč)
Toto platí i pro rok 2019

3.Klubové záležitosti
v roce 2018 odpracovali naši členové 411 brigádnických hodin při úpravě trati na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Touto cestou děkuji všem kteří se na těchto brigádách a akcích podíleli. Podařilo se dotáhnou do úspěšného konce trať na louce. Po domluvě s majiteli statku byla trať vyjmut z dotací.Pro letošní rok navrhuji na jednoho člena opět10 brigádnických hodin ,protože budeme pořádat na Planém vrchu celkem tři závody.Otevírání ,jen na kopci .ŠAC 2019 a Sedlčansko -Slapský pohár na celé trati.

Na březnové členské schůzi jsme si odsouhlasili nákup klubového stanu , vyrobení samolep AMK Zalány ( Jarda Buchar) , zajistit školení první pomoci při úrazech v motokrosu , pořádat členské schůze každý měsíc , zajistit motokrosovou školu s Radkem Tomanem , dotace od Města Rožmitál ,
a zajistit nového sponzora. Tyto ůkoly byly v průběhu roku splněny.
Motokrosová škola proběhla 15.05.2018 od 15°° hodin v Podluhách .Školení provedl Medical servis 13.05.2018 na Zalánech.
Květnová schůze byla věnována organizačním přípravám závodů ŠAC v Žáru u Vacova a na Zalánech .
Na červnové schůzi jsme tyto dva závody vyhodnotili , byl přijat nový člen Růžička Jaroslav , odsouhlasen zájezd do Pacova 15.09.2018 na ME Veteánů a termín na podzimní setkání členů AMK se sponzory , rodinnými příslušníky a zalánskými hasiči na 06.10.2018 .
Na srpové scůzi byl organizačné dohodnut zájezd do Pacova , předseda oznámil změnu trati pro Habeš , závod se uskuteční v Jiníně . Pořadatelem bude AMK Zalány náklady na tento závod byly odhadnuty na 100 tis.korun. Dále byl dohodnut termín Vyhlášení ŠAC 2018 na 10.11.2018 a zajištěny brigády na přípravu SSP který se pojede na Zalánech 13.10.2018.
Zářijová členská schůze byla věnována přípravám na ŠAC v Podluhách a SSP na Zalánech.
Na říjnové členské schůzi jsme hodnotili SSP na Zalánech , byly zahájeny organizační přípravy na ŠAC Jinín a na závěrečné vyhodnocení ŠAC 2018. Závod v Jiníně byl velice dobře hodnocen akorát to počasí. Dávám si za úkol dostat se do Jinína natrvalo.Zkoušel jsem to dva roky.
Listopadová schůze . Bylo dohodnuto občerstvení na výročce a pozvaní hosté.
Nesplnili jsme jeden úkol a to opravu střech u maringotky a boudy.

V plánu na rok 2018 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2018. Tento úkol byl beze zbytku splněn a AMK Zalány uspořádal devět závodů závodů. V plánu bylo závodů deset , ale první podnik seriálu , Netolice byl pro nezpůsobilý terén zrušen . Celkem se druhého ročníku zůčastnilo zhruba 1600 jezdců což představuje necelých 200 jezdců na závod . Důležité je ,že seriál byl mezi jezdci pozitivně hodnocen
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech a mikulášskou nadílku pro nejmenší Zaláňáky.
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Většína hodin byla odpracováno při přípravě na závody.
Putovní pohár AMK Zálány získal Milan Jura a dnes mu bude předán.Na dalších místech se umístnili. Braun Václav a Přibyl Michal . Milan Jura letos zvítězil v zimním motokrosu na Plaňáku za což mu nově náleží pohár Zimní král Plaňáku.Dnes budou jedenácti jezdcům AMK Zalány,kteří se umístnily do 15. místa celkového pořadí ŠAC 2018, předány poháry za vzornou reprezentaci oddílu.
Podařilo se uspořádat Otevírání Plaňáku , Šac 2018 a Sedlčansko Slapský pohár Zavírání se pro kolizi termínů neuskutečnilo.
  1. Závodní činnost
Sezónu jsme jako již tradičně zahájili Otevíráním Plaňáku .Tento závod získává stále více na popularitě a zaujímá již pevné místo v motokrosovém kalendáři .
Naši jezdci startovali ve 148 závodech v 6 motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Michala Přibyla získali druhé místo , na sedmém místě skončil Jarda Buchar a šestnáctý byl Petr Vítek .Veterán 50 Karel Leitermann 9. místo . Kategorie ČZ 49 Martin Brettl 11. místo , Milan Havelka 12. místo . ČZ 60 Jaroslav Růžička 1. místo , Václav Braun 5. místo . Veterán Klasik Václav Braun 5. místo . Nejvíce jezdců reprezentovalo náš klub a největších úspěchů jsme dosáhli v ŠAC 2018 v kategorii AMA 250 a AMA 250 Junior(jezdci do 19.let).Milan Jura 2. místo , Jirka Zíb 6. místo . Luboš Pohořský 7 místo , Luděk Štolba 9. místo , Michal Biben 16. místo . Kategorie AMA 250 Junior Milan Jura 2. místo , Miloš Pohořský 3. místo.
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 16. místě , když ho celou sezónu provázela zranění a časté poruchy .
V SSPoháru se na předních místech v kategorii Veterán umístnily Milan Mezek a Michal Přibyl 5 . respektive 9. místo v kategorie Hobby MX2 Miloš Pohořský 5. místo

Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2018 byla spuštěna 15 prosince. opět na stránkách MX Český Krumlov


Plán na rok 2019.

1, Výroční členská schůze – leden 2019

2, Uspořádat na Planém vrchu tzři závody.Otevírání,ŠAC 2018 a
Sedlčansko – Slapský pohár

3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli
sportovním

4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše mladé a perspektivní jezdce
Pro tyto účely pokusit se získat dotace ze Středočeského kraje.
Na financování klubu požádat o dotaci Město Rožmitál a další tradiční partnery , bez nichž by to opravdu nešlo.

8, V podzimním termínu uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců ,
rodiných příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár odroku 2019 s finanční dotací 1500 ,- Kč.
Silvestrovské krosení o putovní pohár Zimní král Plańáku.
11,Podle rozhodnutí členské schůze a zájmu uspořádat zájezdy na významné motokrosové podniky. Loket nad Ohří MS a Netolice ME veteránů.

12. Pokusit se zajístit pro klub dalšího sponzora.

13, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu.

Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány
Zpráva o činnosti AMK Zalány 2018

1.Schůzová činnost
V roce 2018 se konala jedna výroční schůze a to 13.01.2018 v hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v roce 2017
Dále v roce 2018 proběhlo osm členských schůzí .Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2018
jsme vstoupili s 31.členy .Během roku byli přijati dva noví členové ( Kevin Blažek a Jarda Růžička)..K dnešnímu dni evidujeme 33 klubových členství a tři klubové idividuální(nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstaly i pro rok 2018 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platil 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platíl klub příspěvky v plné výši.(100kč)
Toto platí i pro rok 2019

3.Klubové záležitosti
v roce 2018 odpracovali naši členové 411 brigádnických hodin při úpravě trati na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Touto cestou děkuji všem kteří se na těchto brigádách a akcích podíleli. Podařilo se dotáhnou do úspěšného konce trať na louce. Po domluvě s majiteli statku byla trať vyjmut z dotací.Pro letošní rok navrhuji na jednoho člena opět10 brigádnických hodin ,protože budeme pořádat na Planém vrchu celkem tři závody.Otevírání ,jen na kopci .ŠAC 2019 a Sedlčansko -Slapský pohár na celé trati.

Na březnové členské schůzi jsme si odsouhlasili nákup klubového stanu , vyrobení samolep AMK Zalány ( Jarda Buchar) , zajistit školení první pomoci při úrazech v motokrosu , pořádat členské schůze každý měsíc , zajistit motokrosovou školu s Radkem Tomanem , dotace od Města Rožmitál ,
a zajistit nového sponzora. Tyto ůkoly byly v průběhu roku splněny.
Motokrosová škola proběhla 15.05.2018 od 15°° hodin v Podluhách .Školení provedl Medical servis 13.05.2018 na Zalánech.
Květnová schůze byla věnována organizačním přípravám závodů ŠAC v Žáru u Vacova a na Zalánech .
Na červnové schůzi jsme tyto dva závody vyhodnotili , byl přijat nový člen Růžička Jaroslav , odsouhlasen zájezd do Pacova 15.09.2018 na ME Veteánů a termín na podzimní setkání členů AMK se sponzory , rodinnými příslušníky a zalánskými hasiči na 06.10.2018 .
Na srpové scůzi byl organizačné dohodnut zájezd do Pacova , předseda oznámil změnu trati pro Habeš , závod se uskuteční v Jiníně . Pořadatelem bude AMK Zalány náklady na tento závod byly odhadnuty na 100 tis.korun. Dále byl dohodnut termín Vyhlášení ŠAC 2018 na 10.11.2018 a zajištěny brigády na přípravu SSP který se pojede na Zalánech 13.10.2018.
Zářijová členská schůze byla věnována přípravám na ŠAC v Podluhách a SSP na Zalánech.
Na říjnové členské schůzi jsme hodnotili SSP na Zalánech , byly zahájeny organizační přípravy na ŠAC Jinín a na závěrečné vyhodnocení ŠAC 2018. Závod v Jiníně byl velice dobře hodnocen akorát to počasí. Dávám si za úkol dostat se do Jinína natrvalo.Zkoušel jsem to dva roky.
Listopadová schůze . Bylo dohodnuto občerstvení na výročce a pozvaní hosté.
Nesplnili jsme jeden úkol a to opravu střech u maringotky a boudy.

V plánu na rok 2018 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2018. Tento úkol byl beze zbytku splněn a AMK Zalány uspořádal devět závodů závodů. V plánu bylo závodů deset , ale první podnik seriálu , Netolice byl pro nezpůsobilý terén zrušen . Celkem se druhého ročníku zůčastnilo zhruba 1600 jezdců což představuje necelých 200 jezdců na závod . Důležité je ,že seriál byl mezi jezdci pozitivně hodnocen
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech a mikulášskou nadílku pro nejmenší Zaláňáky.
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Většína hodin byla odpracováno při přípravě na závody.
Putovní pohár AMK Zálány získal Milan Jura a dnes mu bude předán.Na dalších místech se umístnili. Braun Václav a Přibyl Michal . Milan Jura letos zvítězil v zimním motokrosu na Plaňáku za což mu nově náleží pohár Zimní král Plaňáku.Dnes budou jedenácti jezdcům AMK Zalány,kteří se umístnily do 15. místa celkového pořadí ŠAC 2018, předány poháry za vzornou reprezentaci oddílu.
Podařilo se uspořádat Otevírání Plaňáku , Šac 2018 a Sedlčansko Slapský pohár Zavírání se pro kolizi termínů neuskutečnilo.
  1. Závodní činnost
Sezónu jsme jako již tradičně zahájili Otevíráním Plaňáku .Tento závod získává stále více na popularitě a zaujímá již pevné místo v motokrosovém kalendáři .
Naši jezdci startovali ve 148 závodech v 6 motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Michala Přibyla získali druhé místo , na sedmém místě skončil Jarda Buchar a šestnáctý byl Petr Vítek .Veterán 50 Karel Leitermann 9. místo . Kategorie ČZ 49 Martin Brettl 11. místo , Milan Havelka 12. místo . ČZ 60 Jaroslav Růžička 1. místo , Václav Braun 5. místo . Veterán Klasik Václav Braun 5. místo . Nejvíce jezdců reprezentovalo náš klub a největších úspěchů jsme dosáhli v ŠAC 2018 v kategorii AMA 250 a AMA 250 Junior(jezdci do 19.let).Milan Jura 2. místo , Jirka Zíb 6. místo . Luboš Pohořský 7 místo , Luděk Štolba 9. místo , Michal Biben 16. místo . Kategorie AMA 250 Junior Milan Jura 2. místo , Miloš Pohořský 3. místo.
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 16. místě , když ho celou sezónu provázela zranění a časté poruchy .
V SSPoháru se na předních místech v kategorii Veterán umístnily Milan Mezek a Michal Přibyl 5 . respektive 9. místo v kategorie Hobby MX2 Miloš Pohořský 5. místo

Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2018 byla spuštěna 15 prosince. opět na stránkách MX Český Krumlov


Plán na rok 2019.

1, Výroční členská schůze – leden 2019

2, Uspořádat na Planém vrchu tzři závody.Otevírání,ŠAC 2018 a
Sedlčansko – Slapský pohár

3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli
sportovním

4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše mladé a perspektivní jezdce
Pro tyto účely pokusit se získat dotace ze Středočeského kraje.
Na financování klubu požádat o dotaci Město Rožmitál a další tradiční partnery , bez nichž by to opravdu nešlo.

8, V podzimním termínu uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců ,
rodiných příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár odroku 2019 s finanční dotací 1500 ,- Kč.
Silvestrovské krosení o putovní pohár Zimní král Plańáku.
11,Podle rozhodnutí členské schůze a zájmu uspořádat zájezdy na významné motokrosové podniky. Loket nad Ohří MS a Netolice ME veteránů.

12. Pokusit se zajístit pro klub dalšího sponzora.

13, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu.

Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány

Zpráva o činnosti AMK Zalány 2019

1.Schůzová činnost
V roce 2019 se konala jedna výroční schůze a to 26.01.2019 v hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v uplynulém roce.
Dále v roce 2019 proběhlo osm členských schůzí s nevalnou účastí . Evidujeme členy , kteří si k nám nenašli cestu ani jednou za rok. Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2019
jsme vstoupili s 33.členy .Během roku byli přijati dva noví členové ( Černý Jiří ml. a Voříšek Jan st . K dnešnímu dni evidujeme 35 klubových členství a tři klubové idividuální . (nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstaly i pro rok 2019 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platil 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platíl klub příspěvky v plné výši.(100kč)
Toto platí i pro rok 2020

3.Klubové záležitosti
v roce 2019 odpracovali naši členové 217 brigádnických hodin při úpravě trati na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Touto cestou děkuji všem kteří se na těchto brigádách a akcích podíleli a upozornit a vyzvat ty členy , kteří nesplnili svoji povinnost ať tak učiní . Pro letošní rok odsouhlasila členská schůze na jednoho člena opět10 brigádnických hodin . Příležitostí bude dost .

Na březnové členské schůzi jsme odsouhlasili Motokrosovou školu s Radkem Tomanem na 08.05.2019 do Nihošovic . Každý účastník si platil poplatek za trať , ostatní náklady platil klub , dále bylo dohodnuto kompletní zajištění domácího závodu Otevírání Plaňáku , pořádat členské schůze každý měsíc , zažádat o dotace na činnost a financování klubu od Města Rožmitál ,
a zajistit nového sponzora. Tyto ůkoly byly v průběhu roku splněny.
Motokrosová škola proběhla 08.05.2019 v Nihošovicích. Dále byly odsouhleseny tyto termíny . Podzimní pečení 05.10.2019 a závěrečné vyhlášení ŠAC 2019 02.11.2019 v Rožmitále.

Na dubnové schůzi byl definitivně odsouhlasen nákup dresů a ještě v tento měsíci byla zaplacena faktura . Sponzoři obdrží dres zdarma , členové zaplatí 400 Kč za první dres a za každý další platí plnou cenu 720 Kč.
Vyhodnotili jsme Otevírání Plaňáku Účast byla stejná jako předešlé roky . Podcenili jsme kropení , nikdo nepředpokládal , že se bude v březnu muset kropit .
Odsouhlasili jsme termín ŠAC 2019 na Zalánech 08.06.2019 .Druhý závod tento rok nebude
Odsouhlasili jsme organizační zajištění ŠAC 2019 v Netolicích .
Předseda oznámil zajištění závodu v Žáru u Vacova . Závod bude plně v režii AMK Zalány .
Aktivně se zúčastnit dětského dne v Rožmitále pod Třemšínem. Měli jsme svůj stánek malou výstavku motorek .

Na květnové schůzi bylo projednáno organizační zajičtění naší účasti na oslavách dětského dne v Rožmitále pod Třemšínem .
Odsouhlaseny zájezdy na ME Veteránů v Netolicích 06.07.2019 a na MS v motokrosu v Lokti nad Ohří
Dále na této schůzi bylo dohodnuto kompletní zajištění závoduŠAC 2019 na Zalánech . Na úpravě trati se bude podílet pan Roman Hrdina , práce s rypadlo nakladačem a Jaroslav Strnad práce s buldozerem. Byly dohodnuty brigády na louce a na Planém vrchu .
Byl odsouhlasen nákup odpočítávacích hodin . ( 20 000 ,- )

Na další schůzi jsme se sešli v srpnu a byly řešeny klubové záležitosti . Závod ŠAC 2019 Podluhy se tentokrát pojede v režii AMK Březová , AMK Zalány se bude podílet na zajištení potřebné dokumentace a vypomůže s pořadatelskou službou. Závody v Horažďovicích a v Jiníně se tento rok budou zajiš´tovat místní pořadatelé . AMK Zalány zajistí dokumentaci a vypomůže s organizací .

Zářijová členská schůze byla věnována vyhodnocení závodů ŠAC v Podluhách a v Horažďovicích.
Příprava podzimního pečení a vyhodnocení zájezdu do Strakonic na 100 výročí značky ČZ

Na říjnové členské schůzi byly zahájeny organizační přípravy na ŠAC Jinín a na závěrečné vyhodnocení ŠAC 2019. Závod v Jiníně byl velice dobře hodnocen , tentokrát vyšlo i počasí. Účast 280 jezdců je toho důkazem .

Listopadová schůze . Bylo dohodnuto občerstvení na výročce a pozvaní hosté.
Nesplnili jsme jeden úkol a to opravu střech u maringotky a boudy.

V plánu na rok 2019 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2019. Tento úkol byl beze zbytku splněn a AMK Zalány uspořádal osm závodů. Celkem se třetího ročníku zůčastnilo více jak 200 jezdců na závod . Důležité je ,že seriál byl mezi jezdci pozitivně hodnocen
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech a mikulášskou nadílku pro nejmenší Zaláňáky.
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Většína hodin byla odpracováno při přípravě na závody. Ne všichni členové si plní svoji povinnost a
Putovní pohár AMK Zálány získal Milan Jura a dnes mu bude předán s peněžitou odměnou 1500 ,- . Karel Leitermann letos zvítězil v zimním motokrosu na Plaňáku za což mu nově náleží pohár Zimní král Plaňáku. Pohár mu byl předán hned po závodě .Dnes obdrží poháry za vzornou reprezentaci Milan Mezek ( vrací so po šesti letech do svého mateřského oddílu AMK Březová ) a Lukáš Procházka za desáté místo v MMČR side +quad .
 
  1. Závodní činnost
Sezónu jsme jako již tradičně zahájili Otevíráním Plaňáku .Tento závod získává stále více na popularitě a zaujímá již pevné místo v motokrosovém kalendáři .
Naši jezdci startovali ve 158 závodech v 8 motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. 97 závodů Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Michala Přibyla získali čtvrté místo , na pátém místě skončil Pavel Vízek , devatenáctý byl Brettl Milan. a dvacátý Buchar Jarda .Celkem jsme měli v této kategori devět jezdců .Veterán 50 Karel Leitermann 9. místo . Kategorie ČZ 49 nás reprezentovali Martin Brettl a Milan Havelka . ČZ 60 Jaroslav Růžička 3. místo , Václav Braun 6. místo . Veterán Klasik Václav Braun 6. místo . Největších úspěchů jsme dosáhli v ŠAC 2019 v kategorii AMA 250 a AMA 250 Junior(jezdci do 19.let).Milan Jura 2. , Štolba Luděk 7 , Pohořský Miloš 10 místo a Michal Biben 12 místo . Kategorie AMA 250 Junior Milan Jura 1. místo .
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 10. místě , když ho celou sezónu provázela zranění a časté poruchy .

Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2019 byla spuštěna 15 prosince na stránkách MX Český Krumlov .


Plán na rok 2020.

1, Výroční členská schůze – leden 2020

2, Uspořádat na Planém vrchu závody.Otevírání Plaňáku ,ŠAC 2020 a ve stádiu návrhu je závod o Pohár města Rožmitál pod Třemšínem. Tento závod musíme projednat na březnové členské schůzi a hlavně se zástupci města.

3, Zajisti závody Šumavského Amatér Cupu 2020 , organizačně , finančně tak na poli sportovním . V současné době běží registrace jezdců na webových strákách AMK Zalány .
4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem . Školení první pomoci při úrazech v motokrosovém sportu s Fa. Medical Servis . Termín dohodnout na březnové členské schůzi

7,Podle finančních prostředků podporovat naše mladé a perspektivní jezdce
Pro tyto účely pokusit se získat dotace ze Středočeského kraje.
Projednat na březnové členské schůzi .
Požádat o dotaci Město Rožmitál a další tradiční partnery .

8, V podzimním termínu uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců ,
rodiných příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc s letní přestávkou v červenci. .Rozhodnutí členské schůze .

10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár od roku 2019 s finanční odměnou 1500 ,- Kč.
Silvestrovské krosení o putovní pohár Zimní král Plańáku.
11,Podle rozhodnutí členské schůze a zájmu uspořádat zájezdy na významné motokrosové podniky. Loket nad Ohří MS v motokrosu do Jinína MS side + quady .

12. Pokusit se zajístit pro klub dalšího sponzora.

13, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu
včetně závěrečného vyhlášení . Kulturní dům zajištěn.
14, Začít se zajištěním oslav 50. výročí založení klubu AMK Zalány .

Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK ZalányVýroční členská schůze Zalána 25.01.2020


Program: 1, Zahájení
2,Zpráva o činnosti

3, Plán činnosti na rok 2019

4, Zpráva o hospodaření

5, Pozdravy hostů

6, Ocenění vybraných jezdců AMK Zalány

7, Diskuse ,občerstvení a závěr


Zapsal : Oldřich Kolář
              Předseda AMK Zalány .

 
Nejen motokrosový sport se stal hlavní činností sportovců ze Zalán a Rožmitálska. V roce 1974 se uskutečnil první závod motokár v ulicích města Rožmitál a opakoval se každoročně až do roku 1991. Slávu Zalán propagovali jezdci v Berouně, Horní Bříze a jiných městech naší repudliky. Rok 1991 se stal počátkem další etapy motoristického sportu na Rožmitálsku. Se vznikem Automotoklubu ČR, vznikla i nová organizace AMK Zalány a v roce 2001 uspořádala jubilejní 20. motokros. S obnovením tradice se na Planý vrch začali vracet i nadšení diváci, kteří se chodí dívat na českou špičku, domácí borce, neúnavné veterány a v neposlední řadě i na malé závodníky v kategorii 50 ccm 60 a 85ccm. V roce 2009 jsme jako jediní v ČR uskutečnili Memorial V. V., který byl oslavením 50. výročí ode dne, kdy tato legenda získala první mistrovský titul. Od roku 2008 se pořádají na Planém vrchu závody dva. V roce 2009 a 2010 se jely na planém vrchu dva závody.

Členská schůze dne 10.03.2011.
do čela AMK Zalány byl zvolen nový výbor. Členové výboru jsou pánové Václav Braun ,Oldřich Kolář , Pavel Vítek , Jiří Blažek a Martin Novák . Novým předsedou byl zvolen pan Oldřich Kolář.
V průběhu roku 2011 byla vedena zdlouhavá jednání se statkem Voluš o dalším provozováním trati na louce.Návrhy které byly předloženy majiteli statku Voltuš nebyly přijaty a bylo dohodnuto konání jednoho závodu ročně v následujících dvou letech.

Události roku 2012 .
Schůzová činnost : V roce 2012 proběhlo 11 členských schůzí , jedna výroční a jedna slavnostní k 40. výročí založení  motokrosu na Zalánech .
Členské schůze řešily klubové záležitosti ,brigády , přijímání nových členů ,zájezdy , zábavy a organizaci závodů Šumavského poháru .
Slavnostní schůze ke 40 . výročí založení motokrosu na Zalánech se konala 21.01.2012 v sále pohostinctví Nepomuk . Schůze zúčastnili zakládající členové Svazarmu na Zalánech ,členové AMK a hosté .Za zakládající členy Svazarmu promluvil pan Karel Mařík . Za hosty pan ing .Josef Vondráček , který poděkoval za reprezentaci města a přislíbil další finanční pomoc klubu .
Na sportovním poli jezdci AMK Zalány bojovali v Šumavském poháru a v  přeborech Jihočeského,Západočeského a Středočeského kraje .
Výrazného uspěchu dosáhli jezdci Michal Jirásek  a Lukáš Karas ,kteří zvítězili ve svých kategoriích Šumavského poháru pro rok 2012 . (Michal MX2 a Lukáš quad)
V témže roce jsme měli v osobě Lukáše Procházky zastoupení v MMČR v kategorii Quad .Podrobnosti v archivu AMK Zalány .

Události roku 2013Zpráva o činnosti AMK Zalány 2013

Schůzová činnost.

Vroce 2013 byla konána jedna výroční schůze a to dne 19.01.2013.Zde jsme vyhodnotili rok 2012,byla přednesena zpráva o činnosti o hospodaření a uložili jsme si úkoly na následující rok.
Dále v tomto roce proběhlo celkem devět členských shůzí kde byly řešeny klubové záležitosti,příprava závodu,zájezdu,zábavy a různých jiných akcí.
Konaly se dvě výborové schůze.Na jedné bylo projednáno zrušení Šumavského poháru na Zalánech.Statek Rožmitál i přes několikéré ujištění,že závod povolí,zakázal jeden měsíc před závodem vstup na louku.Podařilo se však narychlo vyjednat podmínky v Klukách.u Písku a závod jsme uspořádali tam.
Podmínky byly stanoveny takto. AMK Zalány zaplatí.Do 130 jezdců 150Kč/moto
Od 131 jezdců 200Kč/moto
Dále15 traťových komisařů á 500Kč,časomíru,pojištění,věnce+poháry,doktora a poplatek ve výši 5000Kč Veterán klubu Habeš.To je poplatek za přidělení závodu.Závod finančně vyšel pro náš klub
s přebytkem cca 11000 Kč.Podrobné finanční hodnocení je zde k dispozici a bude uloženo v dokladech AMK. Závodu se zúčastnilo 184 jezdců,proběhl za krásného počasí,bez větších zranění a bez organizačních problémů.Diváky a jezdci byl závod velice dobře hodnocen.Je třeba poděkovat všem,kdo se na závodě podíleli organizačně.
Na druhé jsme projednali závod na Plaňáku,který jsme zkušebně uspořádali 02.11.2013 a to jenom na kopci.
Jel se pod názvem Zamykání Plaňáku a nebudeme ho nijak zvlášť finančně hodnotit(-1000Kč).
Byla to v podstatě propagační akce a budeme pokračovat i letos.Posuneme termín dopředu a podíváme se i na finance.Závěrečné zamykání se konalo o týden později v Nepálu.Tady jsme všechno probrali a zhodnotili velice podrobně

Další dobře hodnocenou akcí byl zájezd na MS MX3 do Pacova.Zúčastnilo se 16 členů a jejich rodiných příslušníků.Dopravu hradilo AMK a to va výši 1872 Kč. To je cena nafty za dvě zapůčená vozidla od SPO Zalány a Rožmitál.Těmto organizacím je třeba poděkovat.

Jako vloni tak i letos jsme se sešli na Zalánech při poslechu a tanci s kapelou Golf.Počasí bylo zdaleka přívětivější než vloni a přesto přišlo zhruba o 40 lidí méně.Akce se ale podařila a nakonec byli všichni spokojeni.Nám to přidalo 1677 korun do pokladny.Určitě budeme pokračovat,musíme se ale domluvit s jakou muzikou.
Jako dobrou akci je třeba hodnotit zakoupení reklamních polokošilí pro členy našeho klubu.
Tady je třeba poděkovat Martinovi Novákovi za dotažení celé akce do zdárného konce.

Členská základna.
Ke konci roku 2013 se naše členská základna stabilizovala na 27 členech.Naše řady posílili.
Michal Švadlena.Karel Leitermann,Jarda Buchar,Michal Přibyl,Vladimír Holeček, a Milan Mezek.
Naopak nás letos opustili. Michal Jirásek,na vlastní žádost a vyloučen byl Tomáš Melichar,který se v uplynulém roce nezůčastnil žádné akce a nepřišel na žádnou členskou schůzi.Jsme otevřená organizace,takže může vstoupit každý kdo splní naše podmínky,placení členských příspěvků,10brigádnických hodin a účast na členských schůzích.Přijetí musí odsouhlasit členská schůze.

Brigádnické hodiny.
Stále platí závazek každého člena odpracovat za rok pro AMK 10 brigádnických hodin a za každou neopracovanou vybírat pokutu 100Kč.V loňském roce jsme závazek nesplnili nabyla motivace a v podstatě ani možnost. Letos to ale musíme napravit.Možnosti budou neomezené

Současná situace v Zalánském motokrosu .
V pořádání velkých závodů(louka+kopec) jsme byli a jsme silně limitováni povolením nebo zákazem vstupu na louku.Vše záleželo na odvaze majitele statku riskovat ztrátu dotací.Navrhovali jsme určitá řešení ale majitel vše odmítal a sliboval ,že za určitých podmínek nás na louku pustí.Nakonec ze všeho sešlo.
V pondělí dne 11.01.2013 jsem se společně s panem ing. Josefem Vondráškem sešli s vedením staku na společném obědě.Bláhově jsme si mysleli,že si poklepeme po ramenou,dohodneme termíny konání dvou závodů,poobědváme a půjdeme domů.
Podle mého názoru vedení statku bylo plně svěřeno do rukou jednatelky společnosti a ta řekla naprosto jasně a srozumitelně co chce.Jakmile začnou platit nová dotační pravidla,plochu potřebnou pro pořádání motokrosu vyjme z dotací a bude požadovat náhradu ve výši 14 000 kč za hektar po dobu pěti let.Podle mého názoru tvrdé,ale naprosto férové jednání.My musíme dodat plánek kudy povede trať,velikost potřebné plochy a povolení majitelů pozemků s tím,že po jejich pozemku povede trať.To musíme dodat do května letošního roku a dofat,že nová dotační pravidla,která měla platit již letos,začnou platit od roku 2015. Začnu na tom pracovat hned o budu se snažit co nejdříve to mít pohromadě a začít jednat s paní jednatelkou.Mám přislíbenou pomoc od našeho velkého fandy a podporovatele ing.Josefa Vondráška.Bude to dost práce,zvlášť přesvědčit majitele pozemků,ale věřím tomu,že na naší straně nebude problém.


Plán činnosti na rok 2014
Uspořádat na kopci odemykání a zamykání Plaňáku,dva závody Šumavského poháru.Jednám v Klukách,Božeticích a Nihošovicích
Nové dresy.-Martin Novák
Uspořádat zájez,zábavu a ve spolupráci s kulturním střediskem obnovit tradici Motorkářských plesů v Rožmitále
Úkoly
Udržet stávající a získat nové sponzory( všichni)
Dostat závody na celou trať.( Kolář,Braun)
Začít pracovat na legalizaci tratě na Plaňáku( Kolář,Braun)
Zvýšit propagaci AMK Zalány(všichni)Vypracoval dne 25.01.2014
Oldřich Kolář
Předseda AMK Zalány

Události roku 2015

 Zpráva o činnosti AMK Zalány 2020
Činnost byla silně ovlivněna pandemií Covid -19

1.Schůzová činnost
V roce 2020 se konala jedna výroční schůze a to 25.01.2020 v hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v uplynulém roce.
Dále v roce 2020 proběhlo pět členských schůzí s průměrnou účastí . Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2020
jsme vstoupili s 35.členy . K dnešnímu dni evidujeme 35 klubových členství a tři klubové idividuální . (nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstaly i pro rok 2020 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platil 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platíl klub příspěvky v plné výši.(100kč)
Toto platí i pro rok 2021

3.Klubové záležitosti
v roce 2020 odpracovali naši členové 320 brigádnických hodin při úpravě trati na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Touto cestou děkuji všem kteří se na těchto brigádách a akcích podíleli a upozornit a vyzvat ty členy , kteří nesplnili svoji povinnost ať tak učiní . Pro letošní rok odsouhlasila členská schůze na jednoho člena opět10 brigádnických hodin . Příležitostí bude dost .

Na březnové členské schůzi jsme byly nuceni zrušit veškeré akce plánované na následující tři měsíce . Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a omezeno shromažďování. Na další členské schůzi jsme se sešli až 21.05.2020. Bylo dohodnuto kompletní zajištění domácího závodu Otevírání Plaňáku 06.06.2020, pořádat členské schůze dle možností a zažádat o dotace na činnost a financování klubu od Města Rožmitál . Dohodnut termín zahajovacího závodu ŠAC 2020 na 04.07.2020 na Zalánech.

Červnová členská schůze se konala 24.06.2020. Zde byl vyhodnocen závod Otvírání Plaňáku a odsouhlaseny úkoly na zajištění zahajovacího závodu ŠAC 2020 . 04.07.2020 na Zalánech, protože závody v Netolicích, Žáru u Vacova,Pacově, a 06.06.2020 na Zalánech byly zrušeny .

Na další schůzi jsme se sešli až v září a mimo klubové záležitosti jsme hodnotili závody na Zalánech v Kaplici a Horažďovicích . Závod ŠAC 2020 Podluhy se opět pojede v režii AMK Březová , AMK Zalány se bude podílet na zajištení potřebné dokumentace a vypomůže s pořadatelskou službou. Závod v Podluhách bude posledním závodem ročníku 2020 .

Prosincová schůze . Byl zrušen závod zimní krosení o putovní pohár " Zimního krále 2020 " . Zimním králem se stal Covid -19 .
Stanoveno datum Výroční členské schůze na 23.01.2021.

Otvírání Plaňáku na 27.03.2021 později přeloženo na 17.04.2021.
Vyhlášení ŠAC 2021 na 13.02.2021, přeloženo na 17.03.2021 a poslední termín 17.04.2021 .V plánu na rok 2020 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2020. Tento úkol byl beze zbytku splněn ale AMK Zalány na místo devíti závodů uspořádal jen závody čtyři, zbytek nám zrušil Covid -19. Celkem se třetího ročníku zůčastnilo více jak 200 jezdců na závod . Důležité je ,že seriál byl mezi jezdci pozitivně hodnocen
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Akce hurá prázdniny na Zalánech a mikulášská nadílka pro nejmenší Zaláňáky byly zrušeny .
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Většína hodin byla odpracováno při přípravě na závody. Ne všichni členové si svoji povinnost plní .
Putovní pohár AMK Zálány získal Lukáš Procházka a bude mu předán s peněžitou odměnou 1500 korun při nejbližší příležitosti. Zimním motokros na Plaňáku o pohár Zimní král se vletošním roce nekonal.(Covid-19). Výrazného úspěchu dosáhl Lukáš Procházka , který získal titul Vícemistra v MMČR side +quad .
 
  1. Závodní činnost
tupce Jirka Zíb deváté místo .
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v kategorii Quad skončil na druhém místě . Myslím , historický úspěch pro Lukáše a pro AMK Zalány.

Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2021byla spuštěna 15 prosince na stránkách AMK Zalány v AČR.


Plán na rok 2021.

1, Výroční členská schůze – leden 2021

2, Uspořádat na Planém vrchu závody.Otevírání Plaňáku ,ŠAC 2021. Závod o Pohár města Rožmitál pod Třemšínem. Projednat se zástupci města.

3, Zajisti závody Šumavského Amatér Cupu 2021 , organizačně , finančně tak na poli sportovním . V současné době běží registrace jezdců na webových strákách AMK Zalány .
4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem . Školení první pomoci při úrazech v motokrosovém sportu s Fa. Medical Servis . Termíny dle okolností .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše mladé a perspektivní jezSezónu jsme jako již tradičně zahájili Otevíráním Plaňáku . Závod byl přesunut na 06.06.2020 Covid – 19. Otevírání získává stále více na popularitě a zaujímá již pevné místo v motokrosovém kalendáři . Letošní sezóna byla celá poznamenána pandemií, s plánovaných devíti závodů ŠAC se uskutečnil jen čtyři . Stejně na tom byly i ostatní seriály.
Naši jezdci startovali v 58 závodech ve 3 motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu, 52 závodů Zde jsme vkategorii Veterán 50+ zásluhou Jaroslava Buchara získali třetí místo , na pátém místě skončil Leitermann Karel , osmý byl Brettl Milan. a čtrnáctý Václav Brožík .Veterán 40+ nejlepšího umístnění dosáhl Michal Přibyl čtrnácté místo . Veterá 60+ Jaroslav Růžička čtrnácté místo . Kategorie ČZ 49 a ČZ 50+ jsme neměli zástupce. ČZ 60 Jaroslav Růžička druhé místo, Václav Braun páté místo. Veterán Klasik tento seriál byl zrušen. Kategorie AMA 250 Štolba Luděk páté a Pohořský Miloš osmé místo . Kategorie AMA 450 jediný náš zásdce .
Pro tyto účely pokusit se získat dotace ze Středočeského kraje.
Požádat o dotaci Město Rožmitál a další tradiční partnery .

8, V podzimním termínu uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců ,
rodiných příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc s letní přestávkou v červenci. .Rozhodnutí členské schůze .

10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár Nejlepší jezdec AMK Zalány.
Silvestrovské krosení o putovní pohár Zimní král Plańáku.
11,Podle rozhodnutí členské schůze a zájmu uspořádat zájezdy na významné motokrosové podniky.

12. Pokusit se zajístit pro klub dalšího sponzora.

13, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu
včetně závěrečného vyhlášení .
14, Začít se zajištěním oslav 50. výročí založení klubu AMK Zalány .

Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK ZalányVýroční členská schůze Zalána 25.01.2020


Program: 1, Zahájení
2,Zpráva o činnosti

3, Plán činnosti na rok 2020

4, Zpráva o hospodaření

5, Pozdravy hostů

6, Ocenění vybraných jezdců AMK Zalány

7, Diskuse ,občerstvení a závěr 
historie klubu »

Novinky

Schůze

Členská schůze se koná dne 27.06.2024 Svolávám členskou schůzi na dne 27.06.2024 od 19°° hodin do Cykloklubu Nepál. Program:  1. Vyhodnocení Závodů ŠAC Zalány a Žár u Vacova.                  2. Termín voleb,listopad 2024, a jak dál v AMK Zalány po volbách.                  3. Diskuse a závěr. oldrich. 23. 06. 2024 Schůze rozšířeného výboru se koná 16.05.2024 Rozšířený výbor se koná  16.05.2024 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál. Program :   1. Příprava závodů a různé klubové záležitosti Olda   16. 05. 2024 Výborová schůze se bude konat 14.03.2024 Výborová schůze se koná dne 14.03.2024 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál. Program.   1. Zahájení                   2. Zpráva o hospodaření                   3. Klubové záležitosti ( Otvírání Plańáku , brigáda, atd … 10. 03. 2024

Závody

Sezóna 2024 celkem 88 závodů Sezóna 2023 celkem 99 závodů Sezóna 2022 celkem 111 závodů Sezóna 2021 celkem 84 závodů Sezóna 2020 celkem 122 závodů Sezóna 2019 celkem 97 závodů Sezóna 2018 celkem 23 závodů

Náš tým

Josef Bártík sezóny:   2011,  2012 Michal Biben sezóny:   2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021 Jiří Blažek sezóny:   2012,  2021,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022 Václav Braun sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Milan Brettl sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Martin Brettl sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Jaroslav Buchar sezóny:   2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Milan Havelka sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2016,  2015,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Milan Jura sezóny:   2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021 Karel Leitermann sezóny:   2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Milan Mezek sezóny:   2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020 Martin Novák sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020 Miloš Pohořský sezóny:   2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022 Lukáš Procházka sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022 Michal Přibyl sezóny:   2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Jaroslav Růžička sezóny:   2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Luděk Štolba sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Michal Švadlena sezóny:   2013,  2014,  2015 Jan Voříšek sezóny:   2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Pavel Vítek sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Petr Vítek sezóny:   2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Jiří Zíb sezóny:   2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021,  2022,  2023 Václav Brožík sezóny:   2020,  2021,  2022,  2023 Zuzka Leitermannová sezóny:   2021,  2022,  2023 Jiří Černý sezóny:   2021,  2022,  2023 Timmy Blažek sezóny:   2021,  2022 Pavel Vítek Junior sezóny:   2022,  2023 Jan Vykutil sezóny:   2022,  2021,  2023 Petr Stieber sezóny:   2023,  2021,  2022

ŠAC

2024 2023 2022 2021 2020

AČR (dokumenty)


AČR 2024 2 dokumenty AČR 2023 2 dokumenty AČR 2022 14 dokumentů AČR 2021 26 dokumentů AČR 2020 36 dokumentů AČR 2019 20 dokumentů 2018 6 dokumentů 2016 14 dokumentů

Galerie

Videa


všechna videa »

Partneři


Hacormrt Zlatnictví Nováková YPER s.r.o. Poháry, medaile , trofeje , diplomy , gravírování aaa hodiny MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. Jinín

všichni naši partneři »

Odkazy


CzechMX motoclub Milevsko Enduro team Horažďovice AMK Stříbro Motolevel

všechny zajímavé odkazy »

Kontakty

Kontaktní osoby

Oldřich Kolář

statutární zástupce
Nepomuk 135, 262 42 Nepomuk
kolar.oldrich@outlook.cz
+420 721 869 582

Václav Braun

Zalány 7, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
+420 724 073 275

Pavel Vítek

Příčná 476, 261 01 Příbram 7
+420 602 654 017

Složení výboru

Oldřich Kolář

statutární zástupce

Pavel Vítek

hospodář

Václav Braun

člen

Jiří Blažek

člen

Jan Voříšek

člen

Karel Leitermann

člen

Milan Brettl

člen
1971 ....... 2019 ....... 2024 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz