Historie klubu AMK Zalány

Domluveno Podzimní pečení na 06.10.2018 v hasičské zbrojnici na Zalánech .
Závěrečný podnik ŠAC 2018 se uskuteční 27.10.2018 v Jiníně .
První závody, které se uskutečnily na Rožmitálsku byly závody na „Planém vrchu“ v Zalánech v roce 1970, kam byli přizváni i nadšenci ze Strýčkov.
Nejen motokrosový sport se stal hlavní činností sportovců ze Zalán a Rožmitálska. V roce 1974 se uskutečnil první závod motokár v ulicích města Rožmitál a opakoval se každoročně až do roku 1991.

Na konci téhož roku se uskutečnilo jednání okr. Výboru Svazarmu, byl ustanoven přípravný výbor, v roce 1971 založena ZO Svazarmu
Rok 1991 se stal počátkem další etapy motoristického sportu na Rožmitálsku. Se vznikem Automotoklubu ČR, vznikla i nová organizace AMK Zalány a v roce 2001 uspořádala jubilejní 20. motokros.
Do čela AMK Zalány byl zvolen nový výbor. Členové výboru jsou pánové Václav Braun ,Oldřich Kolář , Pavel Vítek , Jiří Blažek a Martin Novák . Novým předsedou byl zvolen pan Oldřich Kolář.
Slavnostní členská schůze k 40. výročí založení motokrosu na Zalánech se uskutečnila dne  21.01.2012 v sále pohostinství  v Nepomuku.
Schůze se zúčastnili zakládající členové Svazarmu na Zalánech , členovém AMK a hosté .
V diskusi vyst
V roce 2012 proběhlo jedenáct členských schůzí a jedna slavnostní k 40. výročí motokrosu na Zalánech .
Jezdci AMK Zalány se zúčastnili různých motokrosových závodů .
AMK Zalány převzal organizaci Šumavského poháru .
Uskutečněna výrazná úprava trati .Poplatky za trénink 100 Kč za motorku .
 
Statek Rožmitál zakázal vstup na jím pronajaté pozemky měsíc před závodem ŠP .
Závod ŠP byl přeložen do Kluk u Písku .
Jezdi AMK Zalány se zúčastnili závodů ŠP , Vizingra , SSP , AMA Cupu , SMS Kaplice a Lukáš Procházka startoval v MMČR .Quad .
Dohoda Statek Rožmitál , Město Rožmitál , AMK Zalány  nabyla dokonána . Statek Rožmitál nepodesal .
Město Rožmitál se pokusí odkoupit pozemky na Planém Vrchu .
Pořádali jsme dva závody ŠP a to v Klukách u Písku a v Božeticích .
Bylo zahájeno jednání s majiteli pozemků v pískovně Pňovice o vybudování trati .
 
Odsouhlasen zájezd do Lokte na MXGP České republiky .
Předtaveny byly nové dresy AMK Zalány .
Byla zahájena přístavba požární zbrojnice na Zalánach .
Byla projednána a odsouhlasena termínovka Šumavského poháru 2015 .Startujeme v Netolicích , 2x Bělčice ,Božetice , Kluky u Písku a Habeš . Nepodařilo se zajistit Žár u Vacova .
Otvírání Plaňáku muselo být zrušeno Statek Rožmitál zakázal udělat depo na louce pod vodárnou .
Motokrosová škola s Radkem Tomanem se uskutečnila 24.05.2015 .
 
Zemřel pan Michal Prančl vůdčí osobnost Bělčického motokrosu . Situace s pozemky pod vodárnou se lepší .
Padl první návrh na sloučení AMA Cupu a Šumavského Poháru .
První zkušební společný závod AMA CUPU a ŠUMAVSKÉHO POHÁRU .
Domluveno listopad 2015 oba poháry sloučeny pod název Šumavský Amatér Cup .
V roce 2016 startuje nultý ročník ŠAC .Propozice jsou hotovy .
Motokrosová škola s Radkem Tomanem bude na Slapech .
 
Pňovice pískovna .
AMK Zalány se prostřednictvím předsedy klubu podílí na výstavbě trati v pňovické pískovně .
Podluhy. schůzka Kolář - Košťálek .
První závod Šumavského Amatér Cupu v Netolicích - 308 jezdců a kolem 1000 diváků .
Měřený trénink 16.04.2016 na Planém vrchu . Vítěz Pavel Vítek
Motokrosová škola s Radkem Tomanem - Slapy . Společný trénink s jezdci AMK Březová .
ŠAC v Podluhách 01.10.2016 Memoriál Bohuslava Krause .
Převratná zpráva . Statek Rožmitál inicioval jednání na rožmitálské radnici na den 06.06.2016 o pozemcích potřebných pro motokros .V srpnu třístranný rozhovor Město Rožmitál , Statek Rožmitál ,AMK Zalány .
Velice dobrá zpráva .Motokros na Zalánech domluven ,dojednán a podepsán na sedm roků s opcí na dalších sedm . Po dlouhých čtyřech letech se na Zalána vrací motokros ,
První závod sezóny na Zalánech - Otvírání Plaňáku  25.03.2017 .
Městský úřed Rožmitál povolil umís téní pamětní desky Karla Maříka na zeď vodárny .
První závod  ŠAC 2017  Netolice 15.04.2017 ., Kluky 20.05.2017 , Zalány 03.06.2017 , 08.07.2020 Netolice II ,  29.07.2017 Pacov , Horažďovice 16.09.2017 ,  Podluhy 30.09.2017 ,  závěrečný podnik Habeš .
 
Byl odsouhlasen zájezd na MSGP v motokrosu do Loktae nad Ohří .Podepsána smlouva mezi AMK  a Středočeským krajem .Podpora nadějného jezdce  pro Lukáše Procházku účastníka MMČR v disciplíně Quad .
Po dlouhých letech se na Zalánech uskuteční druhý závod . Sedlčansko - Slapský pohár dne 14.10.2017 plně v režii AMK Zalány .
Posezení se sponzory , rodinnými příslušníky a zalánskými hasiči se uskuteční 07.10.2017 .
AMK Zalány obrželo dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje pro Lukáše Procházku .
Zahájeno jednání s výrobcem vzduchových filtrů Tvit Air v Milevsku o budoucí sponzorské smlouvě .
Všichni jedci AMK Zalány kteří startovali v roce 2017 v jakémkoli závodě obrželi pohár " Za reprezentaci klubu "
Podle odsouhlasených kritérií byl yhodnocen nejlepší jezdec AMK  Mezek Milan .
Sezóna 2017 byla zakončena dne 04.11.2017 slavnostní vyhlášení Šumavského Amatér Cupu v Brdském památníku .
Přítomno bylo 250 jezdců a rodinných příslušnílů .
Zakoupeny dva klubové stany ,vyrobeny bannery a samolepy AMK Zalány .Vše pro lepší propagaci klubu .
Předseda zajistí dva termíny Motokrosové školy .Jeden termín na Planém vrchu a druhý na nějaké jiné trati .
Podána žádost na Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem o sponzorský dar a zajištěn nový sponzor firma  Multi Air výrobce vzduchových filtrů .
Závody na Planém vrchu v roce 2018 . Otvírání 24.03.2018 , ŠAC 2018 09.06.2018 , Sedlčansko - Slapský Speedcross 13.10.2018 .
Změny v Propozicích ŠAC .Zrušena třída 65 ccm - malý zájem . Třída 85ccm jede společně s třídou 125 2T - hodnoceno zvlášť . Bodování do 33 místa , jezdec musí ale odjet 50% kol vítěze .
Dohodnuty dva termíny Motokrosové školy Radka Tomana . 30.03.2018 Planý vrch , 15.05.2018 Podluhy . Poplatek 200 Kč platí každý sám . Klub platí školu .
Školení jezdců s firmou Medikal Servis ( první pomoc při úrazech v motokrosu ) proběhlo 10.05.2018 .
Šumavský Amatér Cup 2018 bude obsahovat deset závodů . Po dlouhých letech neúspěšného vyjednávání se podařilo zajistit závod v Žáru u Vacova . Závod se pojede v režiji AMK Zalány .
Přijat navý člen Jarosla Růžička z Pasek . Jarda nás bude reprezentovat v kategorii ČZ 60 . Odsouhlasen zájed do Pacova na ME družstev Veteránů . Vytvořeny nové webové stránky .
Domluveno Podzimní pečení na 06.10.2018 v hasičské zbrojnici na Zalánech .
Závěrečný podnik ŠAC 2018 se uskuteční 27.10.2018 v Jiníně .
Poslední závod na Planém vrchu v roce 2018 Sedlčansko - Slapský pohár 13.10.2018 Zalány . Závěrečný závod ŠAC 2018 Jinín 27.10.2018 .
Závěrečné vyhlášení ŠAC  2018 proběhlo dne 10.11.2018 v Rožmitále pod Třemšínem v Brdském památníku .
Odměněni byli jezdci v jednotlivých kategoriích a tři nejlepší týmy .
Výroční členská schůze AMK Zalány se uskuteční 26.01.2019 .Schůzi zajistí organizační výbor .

Zapsal
Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány v AČR .
Výroční členská schůze se konala 26.01.2020 v hasičské zbrojnici na Zalánech . Zde byla vyhodnocena činnost oddílu  v roce 2019 . Zprávu přednesl předseda .
Výroční členská schůze proběhla 26.01.2019 v hasičské zbrojnici na Zalánech . Zde jsme zhodnotili činnost v roce 2019 . Zprávu přednesl předseda oddílu .
V roce 2019 se rozrostla členská základna o 2  členy na celkových 35 členů . Členské příspěvky zůstaly ve stejné výši , 200 Kč , klub hradí 50 % .
V roce 2019 odpracovali naši členové 217 brigádnických při úpravě trati na Planém vrchu a při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů . Povinnost odpracovat 100 hodin ročně zůstává .
Březnová členská schůze odsouhlasila tyto termíny . 08.05.2019 motokrosová škola Radkem Tomanem v Nihošovicích , 05.10.2019 podzimní pečení , 02.11.2019 závšrečné  vyhlášení ŠAC v Rožmitále pod Třemšínem .
Dubnová členská schůze . Odsouhlasen nákup nových dresů AMK Zalány , vyhodnocen závod Otevírání Plańáku , odsouhlesen termín závodu ŠAC 2019 na 08.06.2019 na Zalánech .
Odsouhlasili jsme organzační zajištění závodů ŠAC v Netolicích a v Žáru u Vacova a aktivně se zůčastnit oslav dětského dne v Rožmitále pod Třemšínem .
Květnová členská schůze. Odsouhlaseny zájezdy na ME veteránů do Netolic a na MS Motokrosu v Lokti nad Ohří . Organizačně zajištěn závod ŠAC 2019 na Zalánech ,zakoupeny odpočítávací hodiny .
Na srpnové schůzi bylo odsouhlaseno organizační zajištění závodů ŠAC 2019 v Podluhách , Horažďovicích a Jiníně . Pro tyto závody zajistí AMK Zalány dokumentaci a vypomůže s organizací.
Na zářijové ,říjnové a listopadové schůzi jsme zhodnotili činnost v uplynulých měsících a v listopadu byly zahájeny přípravy výroční schůze  a  závěrečného vyhlášení ŠAC 2019 .
Podrobnosti roku 2019 najdete ve zpávě o činnosti AMK Zalány 2019 v položce " O klubu" .
Celá sezóna silně ovlivněna pandemií Covid -19. Řada motokrosových akcí byla zrušena. Motokrosové seriály kráceny.
ŠAC 2020 zkrácen na čtyři závody .
Výroční členská schůze 25.01.2021. Byli pozváni tradiční hosté, předána ocenéní jezdcům . Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2020 přednesl předseda.
Členská základna se ustálila na 35. členech , odpracováno 320 brigádnických hodin . Zrušeny všechny plánované akce plánované na následujicí tři měsíce .
Členská schůze 21.05.2020 bylo dohodnuto kompletní zajištění Otvírání Plaňáku 06.06.2020 a dohodnut termín zahajovacího závodu ŠAC 2020 04.07.2020 .
Členská schůze 24.06.2020 vyhodnoceno Otvírání a stanoveny úkoly na závod 04.07.2020 na Zalánech. Závody v Netolicích ,Žáru u Vacova ,Pacově a 06.06.2020 na Zalánech byly zrušeny .
V měsících červenci a srpnu provedena kompletní přestavba celé motokrosové trati . Navezeno a rozhrnuto 4,5 tisíce kubíků zeminy. Trať byla v celé délce zvednuta zhruba o jeden metr .
Členská schůze v září - vyhodnoceny závody na Zalánech, v Kaplici a Horažďovicích . Závod v Podluhách se pojede v režii AMK Březová . AMK Zalány zajistí dokumentaci a organizační výpomoc .
Prosincová členská schůze - zrušen závod o putovní pohár Zimníhom krále 2020. Zimním králem se stal Covid -19 .
Datum výroční schůze stanoveno na 23.01.2021 .
Podrobnosti roku 2020 najdete ve zprávě o činnosti za rok 2020 na webových stránkách AMK Zalány v položce " O klubu "
1971 ....... 2019 ....... 2024 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz