Schůze

Schůze rozšířeného výboru se koná 16.05.2024 Rozšířený výbor se koná  16.05.2024 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál. Program :   1. Příprava závodů a různé klubové záležitosti Olda   16. 05. 2024 Výborová schůze se bude konat 14.03.2024 Výborová schůze se koná dne 14.03.2024 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál. Program.   1. Zahájení                   2. Zpráva o hospodaření                   3. Klubové záležitosti ( Otvírání Plańáku , brigáda, atd … 10. 03. 2024 Výroční členská schůze konaná dne 10.02.2024 Výroční čenská schůze AMK Zalány se konala  dne 10.02.2024 od 19°° hodin v hasičském klubu na Zalánech. Všichni členové budou pozváni formou SMS. Účast padesátiprocentní. Program :  1 Zahájení                   2 Referáty - Zpráva o činnosti , finanční zpráva  za rok 2023                   3 Plán práce na … 10. 02. 2024 Výborová schůze proběhla dne 02.11.2023 Schůze proběhla dne 02.11.2023 v Cykloklubu Nepál s tínto programem.  Vyhodnocení Jinína, Pacova a celého seriálu ŠAC , finance, pozemky na louce a Plańáku,společný trénink 04.11.2023 od 13:30 hodin, závody na Zalánech v roce 2024, redukce členské základny,oplechování maringotky, dodělání nástavby.   02. 11. 2023 Členská schůze dne 24.08.2023 Svolávám členskou schůzi na dne 24.08.2023. od 19°° hodin do Cykloklubu Nepál. Program:  1, Zahájení                  2, Vyhodnocení závodu na Zalánech                  3, Finance                  4, Klubové … 24. 08. 2023 Brigády na zajištění závodů ŠAC 05.07.2023 na Zalánech. Vážení členové AMK Zalány. Pro zajištění závodu ŠAC 2023  05.07.2023 vyhlašuji brigády na 06.06.2023( kámen ), 08.06.2023 ( kámen) a 13.06.2023 ( kámen , tráva). Vždy od 16°° hodin. Žádám všechny členy o účast. Oldřich Kolář Předseda AMK 04. 06. 2023 Svolávám členskou schůzi na dne 25.05.2023 od 19°° hodin do cykloklubu Nepál Progran : 1. Zahájení                 2. Vyhodnocení Žáru u Vacova                 3. Klubové záležitosti ( Příprava Zalán, brigády , maringotka, nástavba a náhrada Kaplice)                 4. Diskuse, závěr Zapsal: oldrich 25. 05. 2023 Výroční členská schůze se koná 25.02.2023 od 19°° hodin   Svolávám výroční členskou schůzi na 25.02.2023 od 19°° hodin do Hasičského klubu na Zalánech.  Program:  1,  Zahájení                   2,  Zpráva o činnosti klubu za rok 2022 a plán na rok 2023.                   3, Zpráva o hospodaření klubu v roce … 25. 02. 2023 Svolávám členskou schůzi na čtvrtek 15.12.2022 od 19°° hodin do Cykloklubu Nepál Členská schůze se koná dne 15.12.2022   od 19°° hodin v Cykloklubu  Nepál. Prgram:   1 Zahájení                 2 Klubové záležitosti ( plán činnosti na rok 2023 , hospodaření 2022, zpráva o činnosti roku … 15. 12. 2022 Členská schůze konaná ve čtvrtek 27.10.2022 od 19°° hodin Členská schůze se koná dne 27.10.2022 v Cykloklubu Nepál od 19°° hodin. Program: 1, Zahájení                 2.Vyhodnocení Kaplice                 3, Seriál ŠAC 2022 a 2023                 4, Zimní … 27. 10. 2022 Členská schůze konaná ve čtvrtek 25.08.2022 od 19°° hodin Členská schůze se konala dne 25.08.2022 od 19:00 hodin do Cyklolubu Nepál.  Program.                  1, Zahájení                   2. Vyhodnocení Zalán                   3. Organizační zajištění Božetic … 23. 08. 2022 Členská schůze konaná ve čtvrtek 26.05.2022 od 19°° hodin Členská schůze dne 26.05.2022 19°° hodin v Cykloklubu Nepál. Program:               1. Zahájení                               2. Vyhodnocení ŠAC  Žár 21.05.2022 … 26. 05. 2022 Členská schůze ve čtvrtek 07.04.2022 od 19°° hodin   Členská schůze se koná ve čtvrtek dne 07.04.2022  od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál. Program:  1 Zahájení                  2 Vyhodnocení slavnostního vyhlášení                  3 Vyhodnocení Otvírání Plaňáku 2022                  4 … 15. 04. 2022 Členská schůze ve čtvrtek 17.02.2022                Členská schůze se konala dne 17.02.2022  od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál.            Program:                                        1. … 17. 02. 2022 Výroční členská schůze dne 15.01.2022  Svolávám výroční členskou schůzi na dne 15.01.2022 od 18°° hodin do hasičského klubu na Zalánech.    Program:       1, Zahájení - přivítání všech zúčastněných členů a hostů.    2, Zprávy o činnosti , hospodaření a plán činnosti na rok 2022.    3,Zdravice hostů. Budou - li nějací.    4,Předání pamětních pohárů padesátníkům. Ročníky 1970 až 1972       Předání pamětních pohárů za … 04. 01. 2022 Svolávám členskou schůzi na čtvrtek 25.11.2021 Členská schůze se koná dne 25.11.2021 od 18:30 hodin v Cykloklubu Nepál. Potvrzení o očkování proti Covid - 19  NUTNÉ. Program:  1, Zahájení                 2, Vyhodnocení Zavírání Plaňáku 2021.                3, Organizační zajištění slavnostního vyhlášení ŠAC … 21. 11. 2021 Členská schůze čtvrtek 02.09.2021 Členská schůze se koná dne 02.09.2021 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál.     Program:                 1) Zahájení                 2) Klubové záležitosti                  a) Vyhodnocení Božetic a … 02. 09. 2021 Členská schůze středa dne 30.06.2021. Členská schůze se ve sředu dne 30.06.2021. v Cykloklubu Nepál od 19°° hodin.  Program:       1, Vyhodnocení Zalán .                        2, Vyhodnocení Žáru u Vacova                        3, Příprava … 28. 06. 2021 Členská schůze dne 19.05.2021. Členská schůze se koná dne 19.05.2021 od 18°° hodin v Hasičském klubu na Zalánech. Všichni budeme mít roušky nebo respirátory.           Program: 1, Zahájení                           2, Klubové záležitosti ( Příprava ŠAC na Zalánech 05.06.2021 a v Žáru … 20. 05. 2021 Členská schůze dne 10.12.2020 Členská schůze AMK Zalány  10.12.2020 19°° hodin  Cykloklu Nepál .  Program : 1 Zahájení                   2. Klubové záležitosti                   3 . Diskuse                   4. Závěr Oldřich Kolář 14. 01. 2021 Členské schůze Ahoj krosáci . Členské schůze které se měli konat ve dnech 22.10.2020 a 19.11.2020 byly zrušeny . Jestli to bude možné sejdeme se v prosinci na řádné členské schůzi a když ani to nevyjde , tak snad v lednu na výročce . Oldřich Kolář Předseda AMK Zalány   17. 11. 2020 Členská schůze AMK Zalány 10.09.2020    Členská schůze proběhla dne 10.09.2020 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál .                         Program                                        1. … 07. 09. 2020 Členská schůze ve středu dne 24.06.2020                               24. 06. 2020 Členská schůze AMK Zalány 21.05.2020        Program :                               1. Zahájení                          2. Klubové … 18. 05. 2020 Členská schůze AMK Zalány 12.03.2020  Svolávám členskou schůzi na  12.03. 2020 od 19°° hodin do Cykloklubu Nepál . Program : 1 , Zahájení                  2, Klubové záležitosti                  3, Příprava Otvírání Plaňáku                  4, Diskuse a závěr Vložil: oldrich 09. 03. 2020 Výroční členská schůze dne 25.01.2020 01. 02. 2020 Členská schůze dne 21.11.2019 Program : 1, Zahájení                  2, Klubové záležitosti ( Podzimní pečení ,  Jinín , závěrečné vyhlášení , příprava Výroční   schůze , představa a návrhy na  sezónu 2020 )   18. 11. 2019 Členská schůze AMK Zalány 26.09.2019 Členská schůze dne 26.09.2019 Program: 1. Zahájení                 2. Klubové záležitosti                                a) Vyhodnocení Horažďovic , zájezdu do … 24. 09. 2019 Členská schůze AMK Zalány 29.08.2019 Program:              1) Zahájení              2) Klubové záležitosti              3) Diskuse a Závěr.   24. 09. 2019 Členská schůze AMK Zalány 27.06.2019                             Program:     1. Zahájení                                     2. Klubové … 13. 09. 2019 Členská schůze AMK Zalány 23.05.2019   Program :    1 . Zahájení                     2 . Klubové záležitosti                     3.  Diskuse a závěr   25. 06. 2019 Členská schůze AMK Zalány16.04..2019 Program : 1, Zahájení                  2, Klubové záležitosti                  3, Různé                  4, Závěr 03. 05. 2019 Členská schůze AMK Zalány14.03.2019 Členská schůze AMK Zalány se konala dne 14.03.2019 v Cykloklubu Nepál.Byly projednány různé klubové  záležitosti . Schůzi zahájil a řídil předseda klubu. Program .  1: Zahájení                   2: Klubové záležitosti                   3: … 08. 04. 2019 Výroční členská schůze AMK Zalány Výroční členská schůze AMK Zalány 26.01.2019 Schůzi zahájil a řídil Předseda. 26. 01. 2019
1971 ....... 2019 ....... 2024 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz