Schůze

Výborová schůze proběhla dne 02.11.2023

Schůze proběhla dne 02.11.2023 v Cykloklubu Nepál s tínto programem.
 Vyhodnocení Jinína, Pacova a celého seriálu ŠAC , finance, pozemky na louce a Plańáku,společný trénink 04.11.2023 od 13:30 hodin, závody na Zalánech v roce 2024, redukce členské základny,oplechování maringotky, dodělání nástavby.


 
Výborová schůze proběhla dne  02.11.2023

Zahájení

Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu. Po přivítání přítomných poděkoval všem za nezištnou pomoc Milanovi Brettlovi.

Vyhodnocení

Schůze vzala na vědomí vyhodnocení závodů v Jiníně a v Pacově a dále pak vyhodnocení celého seriálu ŠAC. Předseda seznámil všechny přítomné se stavem financí klubu.
Od roku 2024 si AMK Zalány pronajme od města Rožmitál pod Třemšínem městské pozemky na louce pod vodárnou a na Planém vrchu, po kterých prochází motokrosová trať. Tuto záležitost předseda projednal zároveń se statkem Voltuš.
Dále byl předseda pověřen odkupem pozemků na Planém Vrch, které po 31.12.2023 připadnou státu.

Závody na Zalánech

V roce 2024 se budou na Zalánech konat dva velké závody. Jeden na přelomu května a června a druhý na přelomu září a října. Dále potom Otvírání Plańáku(březen) a Zavírání Plaňáku (říjen).V letošním roce(2023) proběhne na Plném Vrchu společný trénink (04.11.2023) a závod Zimní král Planého Vrchu (30.12.2023)
 

Termíny

Slavnostní vyhlášení ŠAC proběhne dne 27.01.2024 v KD v Rožmitále pod Třemšínem od 19°° hodin.Výroční schůze AMK Zalány proběhne dne  02.03.2024 v HK Na Zalánech od 19°° hodin.

Shůzi řídil a zapsal.
Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány
 

1971 ....... 2019 ....... 2024 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz