Schůze

Výroční členská schůze konaná dne 10.02.2024

Výroční čenská schůze AMK Zalány se konala  dne 10.02.2024 od 19°° hodin v hasičském klubu
na Zalánech. Všichni členové budou pozváni formou SMS. Účast padesátiprocentní.
Program :  1 Zahájení
                  2 Referáty - Zpráva o činnosti , finanční zpráva  za rok 2023
                  3 Plán práce na rok 2024
                  4 Klubové záležitosti ( závody 2024 , členské příspěvky AČR a členství v AMK Zalány,
                     pronájem trati , brigády, schůzová činnost, různé atd.))
                  5 Slavnostní část schůze, večeře , přípitek
                  6 Diskuze a volná zábava

Oldřich Kolář
předseda AMK

                  
oldrich
Výroční členská  schůze konaná dne  10.02.2024

Ukončení výroční členské schůze.

Na závěr schůze jsme povečeřeli , připili jsme si na další činnost a zdraví všech členů.

Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu roku 2023.

Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány v AČR.
 

1971 ....... 2019 ....... 2024 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz