Schůze

Členská schůze dne 10.12.2020

Členská schůze AMK Zalány  10.12.2020 19°° hodin  Cykloklu Nepál .
 Program : 1 Zahájení
                  2. Klubové záležitosti
                  3 . Diskuse
                  4. Závěr

Oldřich Kolář
Členská schůze dne  10.12.2020

Zahájení

Schůzi zahájil a řídil předseda. Po přivítání jsme přistoupili k programu .

Klubové záležitosti - Zimní král

Zimní král . Navrženy byly termíny 19.12.2020 , 26.12.2020 a 30.12 . 2020 . Odsouhlasili jsme termín 30.12.2020 od 13°° hodin . Tentokrát pojedeme o Putovní pohár zimního krále Planého vrchu .  Bude oheň , opékání buřtů a nějakého lahvouše. Doufám , že nám to Corońák nepokazí .

Klubové záležitosti - Otvírání Planého vrchu .

Termín jsme stanovili na sobotu 27.03.2021. Závod organizačně zajistí členové AMK Zalány , potřebné doklady a povolení zajistí předseda AMK .
Pojedeme stejný systém jako loni , to znamená start z roštu přejedeme silnici a po absolvování časového limitu bude cíl na Planém Vrchu . Kategorie a počet rozjížděk zústává .

Klubové záležitosti - Výroční schůze .

Termíny 16.01.2021 a 23.01.2021 . Schůzi organizačně zajistí , potřebné doklady a pozvánky pro hosty připraví předseda.
V době kdy píšu zápis je jasné , že termíny jsou neréálné - Covid .
Budeme muset počkat na příhodnější dobu .
 

Klubové záležitosti - Vyhlášení ŠAC 2021

Druhý termín byl stanoven na 13.02.2021 v Rožmitále pod Třemšínem . Jestliže to situace nedovolí ani v březnu budeme se muset dohodnout kdy a jak zajistit alespoň předání pohárů .

Klubové záležitosti - Poháry AMK Zalány

Oddíl bude mít dva putovní poháry . 1, Putovní pohár  Zimní král Planého vrchu .
                                                          2, Putovní pohár  Nejlepší jezdec AMK Zalány .

Pohár pro Lukáše Procházku - Vícemistr ČR pro rok 2020 kategorie Quad


 

Různé

1, Volby prezidenta AČR proběhnou odděleně po jednotlivý střediscích . Za AMK Zalány se voleb zúčastní předseda a byl pověřen volit stávajícího     presidenta .

2. Předseda byl pověřen zakoupit klubovou licenci na rok 2021 .

3. Odsouhlasen byl zájezd do Lokte nad Ohří na závody MXGP .

4. Předseda seznámil členskou schůzi se stavem financí .

Závěr

Po schůzi jsme trochu podiskutovali a protože jsme nuseli dodržet policejní hodinu , předseda schůzi ukončil s přáním pevného zdraví . Poté  jsme se rozešli .

Zapsal : Oldrich

1971 ....... 2019 ....... 2021 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz