O klubu AMK Zalány


První závody, které se uskutečnily na Rožmitálsku byly závody na „Planém vrchu“ v Zalánech v roce 1970, kam byli přizváni i nadšenci ze Strýčkov. Na konci téhož roku se uskutečnilo jednání okr. Výboru Svazarmu, byl ustanoven přípravný výbor, v roce 1971 založena ZO Svazarmu a následně uspořádán 1. teréní závod motocyklů. Tento závod se jel 28. 9. 1971 jako jedna ze slavnostních událostí u příležitosti pouti. Zajímavé je i zmínit na čem se první závody jely. Jednalo se o „DOMÁDY“ byly to vlastně motorky domácí výroby. Teprve po třech letech se k nám dostaly i tovární stroje. V průběhu let se závody jely i na jiných tratích, třeba na Pichcích v Příbrami. Na Planém vrchu se pravidelně závody konaly jednou ročně a to poslední víkend v srpnu. Sláva Zalán pronikla i do zahraničí. Nejvíce se naši reprezentanti objevovali v bývalé NDR. Nejznámější byl Týden Baltských her. Na Zalánech startovaly bývalé hvězdy z NDR a SSSR.

Události roku 2014 .


Zpráva o činnosti AMK Zalány 2014

1.Schůzová činnost
V roce 2014 se konala jedna výroční schůze a to 25.01.2014 na této schůzi jsme hodnotily rok 2013 a stanovili jsme si úkoly na následující rok.Schůze se konala v Cykloklubu Nepál za bohaté účasti členů AMK z pozvaných hostů byli přítomní ing Josef Vondrášek,ing Roman Haltuf a pan František Polák
Dále bylo podle plánu schůzové činnosti konáno celkem devět členských schůzí a jedna výborová na kterých jsme řešili klubové záležitosti jako jsou příprava závodů,organizace zájezdu,zábavy a různých jiných akcí.

2.Členská základna
Do roku 2014 jsme vstupovali se 27. členy. Na první členské schůzi z naší organizace na vlastní žádost vystoupil pan Jiří Dražan a v průběhu roku potom David Rajtora(trvale v zahraničí),Halík Jan,Jeníček Michal a jako poslední se před jedním týdnem odhlásil Lukáš Karas.Naše řady posílili Honza Voříšek a Milan Bureš.V současné době čítá členská základna 24 členů.
Tady si musím postěžovat,protože jsou mezi námi tací od kterých musím členské příspěvky vymáhat celý rok.
Pro letošní rok zůstávají členské příspěvky ve stejné výši , ale členové budou hradit jen 50% zbývajících 50% hradí klub.Nastala však jedna velká změna.každý člen musí vyplnit přihlášku a ty předseda oddílu odešle na AČR a podle počtu přihlášek odešle peníze.Kdo nevyplní přihlášku nebude členem.
3.Klubové záležitosti
Na rok 2015 jsme si odsouhlasili.A. Placené tréninkydo výše max 400kč na jezdce a rok.
B. Podporovat jezdce kteří se zúčastní závodů MMČR.
Klub zaplatí dvě startovné.V průběhu roku dle finanční situace lze rozšířit.
C.Deset brigádnických hodin na člena a za každou neodpracovanou hodinu 100Kč pokuta
D. Klub zaplatí členské příspěvky našim největším sponzorům.
E.V roce 2015 uspořádáme Otevírání a zavírání Plaňáku,tři závody Šumavského poháru,zajezd do Lokte na MS v motokrosu a zábavu.

4.Situace s loukou.
Po všech možných slibech ,příslibech a jednání majitelé statku vše popřeli s tím,že jsem si všechno vymyslel.Situace je následující.Od majitelů pozemků na Planém vrchu mám písemně potvrzeno, že tam na jejich pozemcích můžeme vybudovat a provozovat motokrosovou trať.Na louce pod vodárnou se ve spolupráci s městem podřilo získat zhruba 0,4 ha.Majitelem je město Rožmitál a v jednání je dalších zhruba 0,4ha na Plném vvrchu.


Události roku 2016.

Zpráva o činnosti AMK Zalány 2016

1.Schůzová činnost
V roce 2016 se konala jedna výroční schůze a to 23.01.2016 v nové hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v roce 2015
Dále v roce 2016 proběhlo osm členských schůzí .Původně bylo naplánováno členských schůzí deset,ale dvě jsme vypustili,nebylo nic důležitého k řešení.Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2016 jsme vstoupili s 27.členy .Během roku bylo přijato pět nových členů a jeden byl vyloučen.K dnešnímu dni evidujeme 28 klubových členstí a tři klubové idividuální(nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstávají i pro rok 2016 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platí 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platí klub příspěvky v plné výši.(100kč)

3.Klubové záležitosti
v roce 2016 odpracovali naši členové 140 brigádnických hodin při úpravě tratě na Planém vrchu. Tady se nám nepodařilo dotáhnou do konce rozšíření tratě kolem silnice.Prostor je vykácen ,čekáme jen na příznivější počasí.Pro letošní rok navrhuji na jednoho člena 10 brigádnických hodin.Počet hodin budeme muset navýšit,protože budeme pořádat na Planém vrchu celkem čtyři závody.Otevírání a Zavírání Plaňáku,jen na kopci .ŠAC 2017 a Sedlčansko -Slapský pohár na celé trati.
Co se pozemků týče byla po dlouhých čtyřech za vydatné pomoci města Rožmitál , jmenovitě pana Josefa Vondráška, sepsána a podepsána dohoda o užívání pozemků pro motokros. Cituji ze smlouvy.Tady předseda citoval nejdůležitější pasáže smlouvy týkající se AMK Zalány.

V plánu na rok 2016 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2016. Tento úkol byl bezezbytku splněn a AMK Zalány společně s MX Český Krumlov spolupořádaly devět závodů.Celkem se nultého ročníku zůčastnilo 2037 jezdců což představuje 223 jezdců na závod .Rekordní účast byla zaznamenána na závodech v Netolicích a v Pacově,více jak 300 jezdců.Součástí závodu v Pacově bylo mistrovství Rakouska v kategorii 65ccm.
Letošní ročník bude mít jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech
Valná většina členů splnila úkol odpracovat pět brigádnických hodin.Obrovské množství hodin bylo odpracováno na nově se rodící trati v Pňovické pískovně.Bohužel,akce nebyla dotažena do zdárného konce.Škoda. Údajně došly peníze.
Uspořádali jsme Motokrosovou školu s Radkem Tomanem na Slapech.
Pro Lukáše Procházku se nám podařilo zajistit dotaci s fondu hejtmana Středočeského kraje.Lukáš se v MMČR side+quad umístnil na čtvrtém místě. Potlesk
Putovní pohár AMK Zálány byl zakoupen a dnes bude předán.
Zábava byla uspořádána,přišlo však velice málo lidí,takže jsme prodělali šest tisíc.
Nepodařilo se uspořádat Otevírání a Zavírání Plňáku.Nebylo místo na Depo.Tento problém je do budoucna vyřešen,záleží jen na nás, jak budeme dodržovat smlouvu.
Uspořádali jsme zájezd na MS motokrosu do Lokte
  1. Závodní činnost
Naši jezdci startovali celkem ve 107 závodech v 7. motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Michala Přibyla vybojovali první místo a další tři jezdci skončil v TOP 10.
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 4. místě.Potlesk.
V ŠAC 2016 jsme slavili úspěch v kategorii ČZ,kde Milam Brettl v ČZ do 49 obsadil 10. místo a Venca Braun v kategorii 60+ oobsadil 5. místo.
V tomtéž seriálu v kategorii Hobby MX2 Junior jsme měli dva jezdce v Top 10.Milan Jura 9.místo a Miloš Pohořský 10. místo
V závěrečném hodnocení týmů ŠAC 2016 se tým AMK Zalány umístnil na 5. místě.
Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2017 bude spuštěna 15.ledna,tentokrát ještě na stránkách MX Český Krumlov

Plán na rok 2017.
1, Výroční členská schůze – leden 2018

2, Uspořádat na Planém vrchu čtyři závody.Otevírání,Zavírání,ŠAC 2017 a
Sedlčansko – Slapský pohár

3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli
sportovním

4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše jezdce startujících na
mezinárodním mistrovství České republiky.

8, V letní přestávce uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců,rodinných
příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

. 10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár .
jezdce,který získá nejvíce bodů za sezónu.Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány

Události roku 2017 .

Zpráva o činnosti AMK Zalány 2017

1.Schůzová činnost
V roce 2017 se konala jedna výroční schůze a to 14.01.2017 v nové hasičské zbrojnici na Zalánech..Na této schůzi jsme zhodnotili činnost klubu v roce 2016
Dále v roce 2017proběhlo deset členských schůzí .Na členských schůzích byly řešeny klubové záležitosti,organizace závodů a různých jiných akcí pořádaných klubem

2.Členská základna
Do roku 2017 jsme vstoupili s 28.členy .Během roku byli přijati tři noví členové ..K dnešnímu dni evidujeme 31 klubových členství a tři klubové idividuální(nemají hlasovací právo)
Členské příspěvky zůstávají i pro rok 2017 na stejné výši jako v roce předcházejícím.Klub platí 50%.Sponzorům s individuálním členstvím platí klub příspěvky v plné výši.(100kč)

3.Klubové záležitosti
v roce 2017 odpracovali naši členové 390 brigádnických hodin při úpravě tratě na Planém vrchu , při přípravě a pořadatelství motokrosových závodů. Podařilo se dotáhnou do konce rozšíření tratě kolem silnice.Pro letošní rok prosincová členská schůze odsouhlasil na jednoho člena 10 brigádnických hodin.Počet hodin zůstane ve stejné výši ,protože budeme pořádat na Planém vrchu celkem čtyři závody.Otevírání a Zavírání Plaňáku,jen na kopci .ŠAC 2018 a Sedlčansko -Slapský pohár na celé trati. Z rozhodnutí členské základny a se souhlasem Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem jsme na zeď vodárny umístnili pamětní desku Karlovi Maříkovi zakladateli zalánského motokrosu. Změnili jsme bodovací systém hodnocení nejlepšího jezdce AMK Zalány.Započítáváno bude nejlepší umístnění v sedmi závodech.Zlikvidovali jsme starou a již nevyhovující stavební buňku a nahradili novou , kterou daroval klubu náš člen pan Jiří Černý.Uskutečnili jsme zájezd na MS v motokrosu.Pro našeho účastníka MMČR side a quad ,Lukáše Procházku , se podařilo získat dotaci z Fondu hejmana Středočeského kraje ve výši 10 000 korun.Uspořádali jsme posezení se sponzory a rodinnými příslušníky v hasičské zbrojnici na Zalánech. Dne 4.11.2017 jsme ve spolupráci s KS Rožmitál uspořádali závěrečné vyhodnocení ŠAC 2017. Tady je třeba poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.

V plánu na rok 2017 bylo aktivně se zapojit do Šumavského Amatér Cupu 2017. Tento úkol byl bezezbytku splněn a AMK Zalány uspořádal osm závodů. V plánu bylo závodů devět , ale závěrečný podnik seriálu , Habeš, byl z technických důvodů zrušen.Celkem se prvního ročníku zůčastnilo 1611 jezdců což představuje zhruba 200 jezdců na závod .
Letošní ročník bude mít opět jediného pořadatele a to AMK Zalány. Bude to pro nás nelehký úkol.
Jako každoročně tak i v loňském roce jsme finačně a organizačně podpoříli akci hurá prázdniny na Zalánech a finančně jsme podpořili účastníka Dakaru pana Davida Pabišku.
Valná většina členů splnila úkol odpracovat deset brigádnických hodin. Velké množství hodin bylo odpracováno na nově se rodící trati v Pňovické pískovně.Bohužel,akce zatím nebyla dotažena do zdárného konce.
Putovní pohár AMK Zálány získal pan Milan Mezek a dnes bude předán.Na dalších místech se umístnili. Jura Milan , Vítek Pavel , Braun Václav a Přibyl Michal Dnes budou všem jezdcům AMK Zalány,kteří absolvovali alespoň jeden závod,předány poháry za vzornou reprezentaci oddílu.
Podařilo se uspořádat Otevírání Plaňáku , Šac 2017 a Sedlčansko Slapský pohár Zavírání se pro kolizi termínů neuskutečnilo.
  1. Závodní činnost
Naši jezdci startovali ve více jak 100 závodech v 7. motokrosových seriálech.Nejčastěji startovali v Šumavském Amatér Cupu. Zde jsme vkategorii Veterán 40+ zásluhou Pavla Vítka vybojovali druhé místo , na čtvrtém místě skončil Michal Přibyl a sedmý byl Milan Mezek .
Měli jsme i svého zástupce v MMČR side+quad Lukáše Procházku,který v této náročné soutěži skončil na 8. místě , když ho ze začátku sezóny provázela zranění a časté poruchy.
V ŠAC 2017 jsme slavili úspěch v kategorii ČZ,kde Vašek Braun v kategorii 60+ oobsadil 3. místo.
V tomtéž seriálu v kategorii AMA 250Junior jsme měli dva jezdce v Top 10.Milan Jura 2.místo a Miloš Pohořský 9. místo. Kategorie AMA 250 Milan Jura 4. místo a Jirka Zíb 9. místo. V kategorii Vet 50 Karel Leitermann 6. místo
V závěrečném hodnocení týmů ŠAC 2017 se tým AMK Zalány umístnil na 5. místě.
Rezervace startovních čísel pro ŠAC 2018 byla spuštěna 18 prosince.,tentokrát ještě na stránkách MX Český Krumlov

Plán na rok 2018.
1, Výroční členská schůze – leden 2018

2, Uspořádat na Planém vrchu čtyři závody.Otevírání,Zavírání,ŠAC 2018 a
Sedlčansko – Slapský pohár

3, Aktivně se zapojit do ŠumavskéhoAmatérCupu jak organizačně tak na poli
sportovním

4,Finančně podpořit pořádání dětského dne na Zalánech a pomoci s organizací

5, Každý člen odpracuje na udržbě tratě na Plaňáku 10 brigádnických hodin.Za
každou neodpracovanou platí stále pokuta 100,- Kč

6, Uspořádat Motokrosou školu s Radkem Tomanem .

7,Podle finančních prostředků podporovat naše jezdce startujících na
mezinárodním mistrovství České republiky.
Pokusit se opět získat dotaci ze Středočeského kraje.

8, V letní přestávce uspořádat na Zalánech společné sezení jezdců,rodinných
příslušníků a sponzorů.

9, Podle plánu pořádat členské schůze každý měsíc.Rozhodnutí členské schůze

. 10, Pokračovat v tradici bodovací soutěže u AMK Zalány o putovní pohár .
11,Uspořádat zájezd na ME Veteránů družstev do Pacova.

12, Zajistit větší propagaci AMK Zalány a Šumavského Amatér Cupu.Vypracoval: Oldřich Kolář
předseda AMK Zalány

 
Nejen motokrosový sport se stal hlavní činností sportovců ze Zalán a Rožmitálska. V roce 1974 se uskutečnil první závod motokár v ulicích města Rožmitál a opakoval se každoročně až do roku 1991. Slávu Zalán propagovali jezdci v Berouně, Horní Bříze a jiných městech naší repudliky. Rok 1991 se stal počátkem další etapy motoristického sportu na Rožmitálsku. Se vznikem Automotoklubu ČR, vznikla i nová organizace AMK Zalány a v roce 2001 uspořádala jubilejní 20. motokros. S obnovením tradice se na Planý vrch začali vracet i nadšení diváci, kteří se chodí dívat na českou špičku, domácí borce, neúnavné veterány a v neposlední řadě i na malé závodníky v kategorii 50 ccm 60 a 85ccm. V roce 2009 jsme jako jediní v ČR uskutečnili Memorial V. V., který byl oslavením 50. výročí ode dne, kdy tato legenda získala první mistrovský titul. Od roku 2008 se pořádají na Planém vrchu závody dva. V roce 2009 a 2010 se jely na planém vrchu dva závody.

Členská schůze dne 10.03.2011.
do čela AMK Zalány byl zvolen nový výbor. Členové výboru jsou pánové Václav Braun ,Oldřich Kolář , Pavel Vítek , Jiří Blažek a Martin Novák . Novým předsedou byl zvolen pan Oldřich Kolář.
V průběhu roku 2011 byla vedena zdlouhavá jednání se statkem Voluš o dalším provozováním trati na louce.Návrhy které byly předloženy majiteli statku Voltuš nebyly přijaty a bylo dohodnuto konání jednoho závodu ročně v následujících dvou letech.

Události roku 2012 .
Schůzová činnost : V roce 2012 proběhlo 11 členských schůzí , jedna výroční a jedna slavnostní k 40. výročí založení  motokrosu na Zalánech .
Členské schůze řešily klubové záležitosti ,brigády , přijímání nových členů ,zájezdy , zábavy a organizaci závodů Šumavského poháru .
Slavnostní schůze ke 40 . výročí založení motokrosu na Zalánech se konala 21.01.2012 v sále pohostinctví Nepomuk . Schůze zúčastnili zakládající členové Svazarmu na Zalánech ,členové AMK a hosté .Za zakládající členy Svazarmu promluvil pan Karel Mařík . Za hosty pan ing .Josef Vondráček , který poděkoval za reprezentaci města a přislíbil další finanční pomoc klubu .
Na sportovním poli jezdci AMK Zalány bojovali v Šumavském poháru a v  přeborech Jihočeského,Západočeského a Středočeského kraje .
Výrazného uspěchu dosáhli jezdci Michal Jirásek  a Lukáš Karas ,kteří zvítězili ve svých kategoriích Šumavského poháru pro rok 2012 . (Michal MX2 a Lukáš quad)
V témže roce jsme měli v osobě Lukáše Procházky zastoupení v MMČR v kategorii Quad .Podrobnosti v archivu AMK Zalány .

Události roku 2013Zpráva o činnosti AMK Zalány 2013

Schůzová činnost.

Vroce 2013 byla konána jedna výroční schůze a to dne 19.01.2013.Zde jsme vyhodnotili rok 2012,byla přednesena zpráva o činnosti o hospodaření a uložili jsme si úkoly na následující rok.
Dále v tomto roce proběhlo celkem devět členských shůzí kde byly řešeny klubové záležitosti,příprava závodu,zájezdu,zábavy a různých jiných akcí.
Konaly se dvě výborové schůze.Na jedné bylo projednáno zrušení Šumavského poháru na Zalánech.Statek Rožmitál i přes několikéré ujištění,že závod povolí,zakázal jeden měsíc před závodem vstup na louku.Podařilo se však narychlo vyjednat podmínky v Klukách.u Písku a závod jsme uspořádali tam.
Podmínky byly stanoveny takto. AMK Zalány zaplatí.Do 130 jezdců 150Kč/moto
Od 131 jezdců 200Kč/moto
Dále15 traťových komisařů á 500Kč,časomíru,pojištění,věnce+poháry,doktora a poplatek ve výši 5000Kč Veterán klubu Habeš.To je poplatek za přidělení závodu.Závod finančně vyšel pro náš klub
s přebytkem cca 11000 Kč.Podrobné finanční hodnocení je zde k dispozici a bude uloženo v dokladech AMK. Závodu se zúčastnilo 184 jezdců,proběhl za krásného počasí,bez větších zranění a bez organizačních problémů.Diváky a jezdci byl závod velice dobře hodnocen.Je třeba poděkovat všem,kdo se na závodě podíleli organizačně.
Na druhé jsme projednali závod na Plaňáku,který jsme zkušebně uspořádali 02.11.2013 a to jenom na kopci.
Jel se pod názvem Zamykání Plaňáku a nebudeme ho nijak zvlášť finančně hodnotit(-1000Kč).
Byla to v podstatě propagační akce a budeme pokračovat i letos.Posuneme termín dopředu a podíváme se i na finance.Závěrečné zamykání se konalo o týden později v Nepálu.Tady jsme všechno probrali a zhodnotili velice podrobně

Další dobře hodnocenou akcí byl zájezd na MS MX3 do Pacova.Zúčastnilo se 16 členů a jejich rodiných příslušníků.Dopravu hradilo AMK a to va výši 1872 Kč. To je cena nafty za dvě zapůčená vozidla od SPO Zalány a Rožmitál.Těmto organizacím je třeba poděkovat.

Jako vloni tak i letos jsme se sešli na Zalánech při poslechu a tanci s kapelou Golf.Počasí bylo zdaleka přívětivější než vloni a přesto přišlo zhruba o 40 lidí méně.Akce se ale podařila a nakonec byli všichni spokojeni.Nám to přidalo 1677 korun do pokladny.Určitě budeme pokračovat,musíme se ale domluvit s jakou muzikou.
Jako dobrou akci je třeba hodnotit zakoupení reklamních polokošilí pro členy našeho klubu.
Tady je třeba poděkovat Martinovi Novákovi za dotažení celé akce do zdárného konce.

Členská základna.
Ke konci roku 2013 se naše členská základna stabilizovala na 27 členech.Naše řady posílili.
Michal Švadlena.Karel Leitermann,Jarda Buchar,Michal Přibyl,Vladimír Holeček, a Milan Mezek.
Naopak nás letos opustili. Michal Jirásek,na vlastní žádost a vyloučen byl Tomáš Melichar,který se v uplynulém roce nezůčastnil žádné akce a nepřišel na žádnou členskou schůzi.Jsme otevřená organizace,takže může vstoupit každý kdo splní naše podmínky,placení členských příspěvků,10brigádnických hodin a účast na členských schůzích.Přijetí musí odsouhlasit členská schůze.

Brigádnické hodiny.
Stále platí závazek každého člena odpracovat za rok pro AMK 10 brigádnických hodin a za každou neopracovanou vybírat pokutu 100Kč.V loňském roce jsme závazek nesplnili nabyla motivace a v podstatě ani možnost. Letos to ale musíme napravit.Možnosti budou neomezené

Současná situace v Zalánském motokrosu .
V pořádání velkých závodů(louka+kopec) jsme byli a jsme silně limitováni povolením nebo zákazem vstupu na louku.Vše záleželo na odvaze majitele statku riskovat ztrátu dotací.Navrhovali jsme určitá řešení ale majitel vše odmítal a sliboval ,že za určitých podmínek nás na louku pustí.Nakonec ze všeho sešlo.
V pondělí dne 11.01.2013 jsem se společně s panem ing. Josefem Vondráškem sešli s vedením staku na společném obědě.Bláhově jsme si mysleli,že si poklepeme po ramenou,dohodneme termíny konání dvou závodů,poobědváme a půjdeme domů.
Podle mého názoru vedení statku bylo plně svěřeno do rukou jednatelky společnosti a ta řekla naprosto jasně a srozumitelně co chce.Jakmile začnou platit nová dotační pravidla,plochu potřebnou pro pořádání motokrosu vyjme z dotací a bude požadovat náhradu ve výši 14 000 kč za hektar po dobu pěti let.Podle mého názoru tvrdé,ale naprosto férové jednání.My musíme dodat plánek kudy povede trať,velikost potřebné plochy a povolení majitelů pozemků s tím,že po jejich pozemku povede trať.To musíme dodat do května letošního roku a dofat,že nová dotační pravidla,která měla platit již letos,začnou platit od roku 2015. Začnu na tom pracovat hned o budu se snažit co nejdříve to mít pohromadě a začít jednat s paní jednatelkou.Mám přislíbenou pomoc od našeho velkého fandy a podporovatele ing.Josefa Vondráška.Bude to dost práce,zvlášť přesvědčit majitele pozemků,ale věřím tomu,že na naší straně nebude problém.


Plán činnosti na rok 2014
Uspořádat na kopci odemykání a zamykání Plaňáku,dva závody Šumavského poháru.Jednám v Klukách,Božeticích a Nihošovicích
Nové dresy.-Martin Novák
Uspořádat zájez,zábavu a ve spolupráci s kulturním střediskem obnovit tradici Motorkářských plesů v Rožmitále
Úkoly
Udržet stávající a získat nové sponzory( všichni)
Dostat závody na celou trať.( Kolář,Braun)
Začít pracovat na legalizaci tratě na Plaňáku( Kolář,Braun)
Zvýšit propagaci AMK Zalány(všichni)Vypracoval dne 25.01.2014
Oldřich Kolář
Předseda AMK Zalány

Události roku 2015

 


historie klubu »

Novinky

Schůze

Členská schůze AMK Zalány 10.09.2020    Členská schůze proběhla dne 10.09.2020 od 19°° hodin v Cykloklubu Nepál .                         Program                                        1. … 07. 09. 2020 Členská schůze ve středu dne 24.06.2020                               24. 06. 2020 Členská schůze AMK Zalány 21.05.2020        Program :                               1. Zahájení                          2. Klubové … 18. 05. 2020

Závody

Sezóna 2020 celkem 122 závodů Sezóna 2019 celkem 97 závodů Sezóna 2018 celkem 23 závodů

Náš tým

Josef Bártík sezóny:   2011,  2012 Michal Biben sezóny:   2016,  2017,  2018,  2019 Jiří Blažek sezóny:   2012,  2011,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Václav Braun sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Milan Brettl sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Martin Brettl sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Jaroslav Buchar sezóny:   2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Milan Havelka sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2016,  2015,  2017,  2018,  2019 Milan Jura sezóny:   2016,  2017,  2018,  2019 Karel Leitermann sezóny:   2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Milan Mezek sezóny:   2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Martin Novák sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Miloš Pohořský sezóny:   2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Lukáš Procházka sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Michal Přibyl sezóny:   2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Jaroslav Růžička sezóny:   2018,  2019 Luděk Štolba sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Michal Švadlena sezóny:   2013,  2014,  2015 Jan Voříšek sezóny:   2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Pavel Vítek sezóny:   2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019 Petr Vítek sezóny:   2017,  2018,  2019 Jiří Zíb sezóny:   2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019

ŠAC

2020

AČR (dokumenty)


AČR 2020 23 dokumentů AČR 2019 20 dokumentů 2018 6 dokumentů 2016 14 dokumentů

Galerie

Videa


všechna videa »

Partneři


Obecní úřad Nepomuk YPER s.r.o. Poháry, medaile , trofeje , diplomy , gravírování Olymp Most LIPATECH Prodej, pronájem a servis strojů Timbeply s.r.o. 1.Máje 464, 26242 Rožmitál pod Třemšínem

všichni naši partneři »

Odkazy


CzechMX Autoklub Enduro team Horažďovice JuniorMX motoclub Milevsko

všechny zajímavé odkazy »

Kontakty

Kontaktní osoby

Oldřich Kolář

statutární zástupce
Nepomuk 135, 262 42 Nepomuk
kolarova.nepomuk@seznam.cz
+420 721 869 582

Václav Braun

Zalány 7, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
+420 724 073 275

Pavel Vítek

Příčná 476, 261 01 Příbram 7
+420 602 654 017

Složení výboru

Oldřich Kolář

statutární zástupce

Pavel Vítek

hospodář

Václav Braun

člen

Jiří Blažek

člen

Martin Novák

člen
1971 ....... 2019 ....... 2020 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz