Novinky

Pozvánka do Zalán.

Pozvánka do Zalán.


ZU pro ŠAC Zalány.
Pořadatel:                     AMK Zalány v AČR
Ředitel podniku:            Oldřich Kolář.
Trať:                              1680m délka, min šířka 4m.
Povrch:                          Jílovitopísčitý.
Časomíra:                      Cobra s.r.o.( pan František Boček).
Doktor:                           Mudr. Stanislav Masný.

Upozornění pro účastníky závodu:
Jezdci mohou mít maximálně dva členy doprovodu.
Podepsat čestné prohlášení Covid 19 . V zájmu urychlení registrace doporučuji toto prohlášení vytisknout a vyplnit doma .Bez tohoto prohlášení se nemůžete zúčastnit závodu.Prohlášení najdete v Dokumentech.

Velice důležité.
V sobotu definitivně končí registracev 9°° hodin.


Zaregistrovaní jezdci na Internetu mají technickou kartu již vyplněnou.Po předložení prohlášení si ji vyžádají při příjmu k podpisu .NEVYPLŇUJÍ NOVOU
V prostoru areálu používat roušky nebo respirátory.
Poháry za rok 2020 budou vydávány od 10°°  do 12°° hodin v prostoru depa
.
Silnice bude uzavřena od 07:45 hodin.Použijte vyznačené objížďky.
Účastníci z Prahy a Příbrami za Bohutínem odbočí na obec Láz a po zhruba čtyřech kilometrech odbočí do leva na Zalána. Projedou celou obec , odbočí do prava a přijedou do depa.
Účastníci z Jižních a Západních Čech jeďte po vyznačené objížďce a přijedete do depa.
 
Velice důležité!
Kterýkoliv z účastníků akce může být kontrolován hygienickou službou !!!!!!!!!!!!
Dodržujte pokyny pořadatelů.Poháry pro tento závod spozoruje

http://www.yper.cz
zdroj:   AMK Zalány

1971 ....... 2019 ....... 2021 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz