Schůze

Členská schůze ve středu dne 24.06.2020               
             
Členská schůze ve  středu dne 24.06.2020

Členská schůze dne 24.06.2020

Program:  1. Zahájení .
                 2. Klubové záležitosti ,
                     a, Příprava ŠAC 2020  04.07. 2020 na Zalánech .
                     b, Termíny brigád .
                     c, Příprava ŠAC 2020 08.08.2020 v  Kaplici .

Zahájení

Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu .
Po přivítání seznámil  všechny přítomné se situací kolem Covid -19 . Upřesnil počet dosud zrušených závodů a vyslovil přesvědčení , že  dál  již žádné rušeny nebudou  .
 

Příprava ŠAC 2020 04.07. na Zalánech .

Závod na Zalánech pojedeme po roční pauze . Organizační zajištění a veškerou administraci zajistí předseda .
Členové klubu se budou podílet na zajištění traťových komisařů a na přípravě trati .
Brigády byly vyhlášeny na tyto dny .  1.   25.06. úklid a příprava trati na louce .
                                                           2.   29 . - 30.06. úprava trati traktorbagrem na Planém vrchu .
                                                           3.   01. - 02.07. sběr kamene na Planém vrchu a konečné úpravy na louce .
                                                                    Vybudování střešní nástavby na maringotce .
 

Příprava ŠAC 2020 08.08. v Kaplici .

Závod v Kaplici se pojede plně  v režiji AMK Zalány .MK Kaplice zajistí trať, včetně údržby během závodu , traťové komisaře a poskytne zázemí pro všechny účastníky závodu .
Všechny ostatní záležitosti , včetně organizace průběhu  závodu zajistí AMK Zalány .
 

Diskuse a závěr

Na závěr schůze popřál předseda v této nelehké době hodně zdraví a vyslovil přesvědčení , že úkoly které nás čekají splníme .
Diskuse se jako vždy protáhla .
 

1971 ....... 2019 ....... 2020 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz