Schůze

Členská schůze dne 21.11.2019


Program : 1, Zahájení
                 2, Klubové záležitosti ( Podzimní pečení ,  Jinín , závěrečné vyhlášení , příprava Výroční   schůze , představa a návrhy na  sezónu 2020 )
 
Členská schůze dne 21.11.2019

Zahájení

Po zahájení a přivítání všech přítomných členů jsme začali řešit klubové záležitosti.

Zahájení

Klubové záležitosti - podzimní pečení

Tato akce proběhla 05.10.2019  v požární zbrojnici na Zalánech a opět za hojné účasti členů AMK Zalány a pozvaných hostů . Z podzimního pečení se stala úspěšná tradice a protože pěkné a úspěšné  věci se neruší bude  pokračovat příští rok . Členská schůze odhlasovala maximální finanční částku10 tisíc korun  na takovéto akce . Děkuji tímto všem kteří přiložili ruku k dílu.

Klubové záležitosti - Jinín

Závěrečný závod ŠAC 2019 se konal v Jiníně na perfektně připravené trati a za  krásného podzimního počasí. Organizace klapala , závod měl rychlý spád a obešli jsme se bez vážnějšího zranění . Pořadatelem byl Enduro park Jinín  , AMK Zalány zajišťoval veškerou dokumentaci . Podle dohody jsme vyinkasovali  50 Kč za motorku nejvíc 10 000 ,- Startovalo celkem 280 jezdců .


Klubové záležitosti - závěrečné vyhlášení

Více jak 200 lidí se sjelo do KS v Rožmitále pod Třemšínem k závěrečnému vyhlášení ŠAC 2019 . Akce byla za strany účastníků velice dobře hodnocena . Já jsem nebyl spokojený s výzdobou sálu . Tady musíme zapracovat. Vyhlášení nás přišlo na 42 523 ,-  Kč. Včetně občerstvení , pohárů ,věcných cen a hudby.


Klubové záležitosti - Výroční schůze

Výroční schůze AMK Zalány se bude konat dne 25.01.2019 v hasičském klubu na Zalánech od 19°° hodin . Členská schůze odsouhlasila .

      Program:    1. Zahájení
                         2. Zpráva o činnosti + plán na rok 2020
                         3. Zpráva o hospodaření
                         4. Pozdravy hostů
                         5. Předání pohárů
                         6. Diskuse + večeře
                         7. Závěr  - volná zábava

    Referáty , sál , občerstvení , poháry a pozvánky pro hosty zajistí předseda .
  
                                                                   
                                       
                                          

Klubové záležitost - různé

Sezóna 2020 - proběhne bez podstatných změn . Pokusím se vyjednat závod v Nihošovicích nebo v Kaplici .Změny v propozicích a ve třídách , budouli nějaké , budou včas zveřejněny na načem webu .
Zimní motokros o pohár Zimního krále se uskuteční dne  28.12.2019 od 13°° hodin
Otevírání Plaňáku  je naplánováno na 21.03.2020

Finance   Pokladna  81 600,-
                 Účet            9 300.-
     
 

Diskuse a závěr

Diskuse byla jako vždy plodná a trochu se protáhla .

Zapsal : oldrich

1971 ....... 2019 ....... 2020 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz