Schůze

Členská schůze AMK Zalány16.04..2019

Program : 1, Zahájení
                 2, Klubové záležitosti
                 3, Různé
                 4, Závěr
Členská schůze AMK Zalány16.04..2019

Zahájení

Schůzi zahájil a řídil předseda AMK Zalány a po přivítání členů a hostů jsme přistoupili k řešení klubových záležitostí

Klubové záležitosti

a, Dresy Nová sada klubových dresů byla objednán. Faktura  na 30.394 Kč ta  byla obratem zaplacena aby nedošlo k zastavení výroby .Bylo dohodnuto , že peníze za dresy všichni pošlou na klubový účet . Podmínky za jakých je možno platbu provést budou uvedeny na klubových stránkách.

b, Vyhodnocení Otvírání
    Otvírání Plaňáku proběhlo na březen za poměrně teplého a slunečného počasí. Přišlo 45 jezdců  a docela početná skupina diváků . Závod probíhal bez sebenších organizačních problémů , nikdo nebyl zraněn a tak po vyhlášení výsledků a rozdání pohárů jsme se spokojeně rozjeli domů . Nepříjemností byla docela velká prašnost .Finanční vyhodnocení bylo předloženo členské schůzi ka schválení.

c, Druhým závodem na Planém vrchu bude 08.06.2019 závod seriálu ŠAC 2019 . Organizačnimi záležitostmi  a přípravou trati pro tento závod byl pověřen předseda oddílu.

Různé.

AMK Zalány Zůstává jediným promotérem serialu motokrosových závodů ŠAC 2019 .
První závod jedeme v Netolicích . AMK Zalány zajišťuje veškerou  dokumentaci  a pomáhá s organizací. Vše ostatní zajišťuje domácí oddíl MSK Netolice.
Další dva závody  v Žáru a v Merlíně jedem v režii AMK Zalány . Místní oddíly v Žáru a v Merlíně zajistí trať a veškeré záležitosti s ní spojené.

Motokrosová škola s Radkem Tomanem se uskuteční 08.05.2019 v Nihošovicích . Vše dojednáno jak s majitelem trati tak s trenérem. . Každý účastník si hradí cestu a poplatek za trať , školu hradí AMK.

Podzimní pečení masa bylo dohodnuto na 05.10.2019  - reprodukovaná hudba zajištěna

Slavnostní vyhlášení ŠAC 2019 se uskuteční dne 02.11.2019 v Rožmitále - reprodukovaná hudba zajištěna.

Na této schůzi bylo domluveno zvýšení startovného na závodech ŠAC 2019 na 700 kč.

Diskuse a závěr

Zde jsme jako vždy všechno pořádně probrali , zdrbali jsme koho jsme mohli , dali nějaké to pivko a kolem desáté jsme se spokojeně  rozešli.

Díky za účast: Olda

1971 ....... 2019 ....... 2020 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz