Schůze

Členská schůze AMK Zalány 29.08.2019


Program:
             1) Zahájení
             2) Klubové záležitosti
             3) Diskuse a Závěr.
 
Členská schůze AMK Zalány  29.08.2019

Zahájení

 Po dlouhé letní pauze jsme se opět sešli  dne 29.08.2019 v Cykloklubu Nepál ke své šesté členské schůzi . Předseda přivítal všechny přítomné a přistoupili jsme k vyřizování klubových záležítostí

Klubové záležitosti - Hospodaření klubu.

Hospodaření klubu v letošním roce probíhá velice úspěšně . Velkou zásluhu na tom má náš nový sponzor Frost  Logisticz , který přispěl do klubového rozpočtu nemalou částkou.
Stav financí k 28.08.2019 je následující  Pokladna                                    141 508,-
                                                                Účet u Poštovní spořitelny              7 630 ,-
 Ještě nás čekají příjmy za Podluhy , Horažďovice a Jinín. Tyto příjmy jsou ale závislé na počtu zúčastněných jezdců . Když si závody pořádají kluby sami , bereme 50 kč za motorku , nejvíc  10 000,-

Výdaje . a) Odpočítávací hodiny pro přesné měření času u jednotlivých rozjížděk        25 000 ,-
              b) Slavnostní vyhlášení  ŠAC 2019 které se uskuteční 02.11.2019                 45 000 .-
              c) Zazimování trati na Planém Vrchu                                                                10 000 .-
              d) Výroční schůze                                                                                              7 000 .-
              e) Příprava Otvírání Plaňáku  ( Trať , poháry a samotný závod )                     35 000,-
                                                                                                                      
                                                                                                              celkem             122 000 ,-
    A jako každý rok budeme doufat , že nás sponzoři podrží , jinak nebudeme moc ani začít novou sezónu.
Tak to je ta rajže , jak nám všichni závidí.

Klubové záležitosti - Podluhy

 MSK Podluhy se tentokráte rozhodli , že budou pořádat závod v Podluhách pořádat ve své režii .
AMK Zalány zajistí veškeré doklady potřebné pro pořádání závodu a zápis jezdců .

                      Sobota od 17°° hodin  do 21°° hodin
                      Neděle od  06°° hodin do 8:30 hodin

Klubové záležitosti - různé

 1)  Svatba
Dne 03.08.2019 proběhla na Zalánech klubová svatba  . Brali se naši dva členové Jirka a Lucka . Po krátké debatě jsme odsouhlasili peněžní dar , který předal novomanželům  předseda .

2) Zájezd do Strakonic
Dne 14.09.2019 uspořádá AMK Zalány pro své členy , současné i minulé , zájez do Strakonic na oslavu stého výročí založení značky ČZ .
AMK platí dopravu , zajístí předseda .

3) Setkání klubů
 Dne 10.09.2019 od 17:30 hodin proběhne v Klubovém domě AČR v Praze setkání zástupců klubů . Každý klub může nahlásit dva zástupce .
Za AMK Zalány jsou delegováni  pánové Oldřich Kolář a Václav Braun.

Členská schůze odsouhlasila  na den 05.10.2019  - Podzimní pečení a na 02.11.2019  závěrečné vyhlášení ŠAC 2019 .

 

Diskuza a závěr.

Jako vždy jsme velice plodně diskutovali a uzavírali .
Zapsal: oldrich

1971 ....... 2019 ....... 2021 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz