Schůze

Členská schůze AMK Zalány14.03.2019

Členská schůze AMK Zalány se konala dne 14.03.2019 v Cykloklubu Nepál.Byly projednány různé klubové  záležitosti . Schůzi zahájil a řídil předseda klubu.
Program .  1: Zahájení
                  2: Klubové záležitosti
                  3: Různé
                  4: Diskuse a závěr
Členská schůze AMK Zalány14.03.2019

Klubové záležitosti

 Nový sponzer .
Po delší době se podařilo získat nového sponzora . Fa.Frost Logistics , je to velká přepravní společnost provozující svoji činost po celé Evropě. Firma pro nás uvolnila nemalý peněžní obnos a samozřejmě za tuto částku vyžaduje trvalou propagaci. Členská schůze navrhla a odsouhlasila novou sadu klubových dresů s výrazným firemním logem. Řešením této záležitosti byli pověřeni pánové Vítek Pavel a Přibnyl Michal. Výrobci byly předloženy dva vzory a nyní se čeká na jejich zveřejnění a cenový návrh.

Motokrosová škola s Radkem Tomanem

Škola se uskuteční dne 08.05.2019 od 08°°  do 13°° hodin. Poplatek za trať 200 korun si hradí každý sám , klub hradí poplatek za školu . Účast bede projednána na členské schůzi dne 18.04.2019. Maximální počet účastníků je deset. V případě nenaplnění počtu domácími se mohou hlásit i ostatní zájemci . Ti si hradí vše sami.

Otvírání Plaňáku 2019

Závod kterým zahajujeme sezónu motokrosu na Zalánech se uskuteční 23.03.2019  od 08°° hodin na Planém vrchu. Závod se jede jen na kopci , louka bude připravena jako depo. Úpravou trati pro tento závod a veškerými ostatniími  záležitostmi , které souvisí s tímto závodem  byl pověřen předseda. Bude zorganizována brigáda na sběr kamene. Členové byli pověřeni zajištěním potřebného počtu traťových komisařů.

Různé

Předseda oznámil nemilou zprávu por účastníky ŠAC 2019 zdražení startovného na 700 Kč.Je to velice nemilé , ale bohužel veškeré služby spojené s pořádáním závodů šly opět vzhůru a pořadatel potřebuje pro udržení závodů pro následující roky  alespoň nepatrný zisk.
V letošním roce bude upravena trať na Planém Vrchu . Domluveno se stavitelem tratí.
Podzimní pečení masa a posezení se sponzory a rodinnými příslušníky se uskuteční den 05.10.2019 v hasičském klubu na Zálánech.
Slavnostní vyhlášení ŠAC 2019 se uskuteční dne 02.11.2019 od 19°° hodin v Kulturním středisku v Rožmitále pod Třemšínem.
Po tomto bodě programu následovala diskuse na všechna možná témata.
Zapsal: oldrich

1971 ....... 2019 ....... 2020 © amkzalany.cz
webdesign | websystem | KAO.cz