SAC_Jinin_362.jpg

 

motocross final A1

 

motocross final B2

 MI logo CS5

rozmitalptrtrumf

Postel logo 05

logo-mefo

 logo-multiair

 img044-II

 

lipatec

hacogmbh

 olympmost

banerfotonmost

aaahodinky-logo1

 

 

braun logo web

zitajardabuch

Novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky závodů 2018:

SMS Nepomuk Stříbro-Motokros 2018

SMS Střední Čechy -Podluhy-Motokros 2018

Meteorit Cup -D.Heřmanice a konečné výsladky-Motokros 2018

VVL-Asiawing -K.Lípa-Motokros 2018

MMČR-motokros senior-Opatov-Motokros 2018

MMČR-motokros ženy-Opatov-Motokros 2018

ŠAC 2018 -Jinín a konečné výsledky- Motokros 2018

Veterán Klasik - Stříbro a konečné- Motokros 2018

MMČR side -Březová-Motokros 2018

MMČR quad-Březová-Motokros 2018

Sedlčansko-Slapský pohár-Sedlčany a konečné výsledky-Motokros 2018

MMČR - motokros junior -Jinín- Motokros 2018

SMS-JČ -Kluky a konec -Motokros 2018

Západočeský pohár-konečné výsledky- Motokros 2018

 

 

 

 

Přehled závodů 2018:pdfTerminy 14.09.2018.pdf

Vložil:oldrich

free hit counters

 

 

 

 

 

 

 

  


 

   AMK Zalány v AČR

Něco z historie.

První závody ,které se uskutečnily na Rožmitálsku byly závody na " Planém vrchu" v Zalánech v roce 1970,kam byli přizváni i nadšenci ze Strýčkov.Na konci téhož roku se uskutečnilo jednání okr.Výboru Svazarmu,byl ustanoven přípravný výbor,v roce 1971 založena ZO Svazarmu a následně uspořádán 1.teréní závod motocyklů.Tento závod se jel 28.9. 1971 jako jedna ze slavnostních událostí u příležitosti pouti.Zajímavé je i zmínit na čem se první závody jely.Jednalo se o "DOMÁDY" byly to vlastně motorky domácí výroby.Teprve po třech letech se k nám dostaly i tovární stroje.V průběhu let se závody jely i na jiných tratích,třeba na Pichcích v Příbrami.Na Planém vrchu se pravidelně zavody konaly jednou ročně a to poslední víkend v srpnu.Sláva Zalán pronikla i do zahraničí.Nejvíce se naši reprezentanti objevovali v bývalé NDR.Nejznámější byl Týden Baltských her.Na Zalánech startovaly bývalé hvězdy z NDR a SSSR. Nejen motokrosový sport se stal hlavní činností sportovců ze Zalán a Rožmitálska.V roce 1974 se uskutečnil první závod motokár v ulicích města Rožmitál a opakoval se každoročně až do roku 1991. Slávu Zalán propagovali jezdci v Berouně,Horní Bříze a jiných městech naší repudliky.Rok 1991 se stal počátkem další etapy motoristického sportu na Rožmitálsku.Se vznikem Automotoklubu ČR,vznikla i nová organizace AMK Zalány a v roce 2001 uspořádala jubilejní 20.motokros.S obnovením tradice se na Planý vrch začali vracet i nadšení diváci,kteří se chodí dívat na českou špičku,domácí borce,neúnavné veterány a v neposlední řadě i na malé závodníky v kategorii 50ccm 60 a 85ccm.V roce 2009 jsme jako jediní v ČR uskutečnili Memorial V. V.,který byl oslavením 50tého výročí ode dne ,kdy tato legenda získala první mistrovský titul.Od roku 2008 se pořádají na Planém vrchu závody dva.

To byla historie.V tomto článku nebyla záměrně použita žádná jména.

Zdroj archiv AMK Zalány

V roce 2009 a 2010 se jely na Planém vrchu dva závody

 Členská schůze dne 10.03.2011

.Do čela AMK byl zvolen nový výbor.Členové výboru jsou pánové Václav Braun,Oldřich Kolář ,Pavel Vítek , Jirka Blažek a Martin Novák novým předsedou byl zvolen pan Oldřich Kolář.

Dále byla provedena kontrola hospodaření a pro větší přehlednost o financích bylo rozhodnuto o založení běžného účtu v České spořitelně v Rožmitále.Účet byl založen.

Hlavním bodem programu byla příprava závodů.Letos budeme opět pořádat dva.Dne 02.07.2011 Šumavský pohár a Sedlčansko-Slapský pohár potom na závěr sezony 01.10.2011. Za účelem větší propagace AMK schůze rozhodla o založení webových stránek.Stránky jsou již v provozu na adrese http://amkzalany.cz. Přijati dva noví členové.V tomto měsíci výbor na své schůzi schválil návrch na přebudování tratě a o otočení směru jízdy.Po tomto schválení jsme započali s teréníma úpravama.Celková vyše nákladů byla odhadnuta na 15 tisíc Kč.

Další členská schůze byla 26.05.2011 a zde se řešil jen stav příprav na závody.

Zapsal.oldrich 

 Členská schůze dne 23.06.2011.

Byl přijak nový člen David Rajtora.Na 25.06.2011 svolána brigáda na kamen a posekání trávy na Planém Vrchu.V sobotu přišlo osum členů a v neděli tři.Udělal se velký kus práce.

Na schůzi se dohodly poslední detaily organizace závodů.

 Zapsal:oldrich

Členská schůze dne 28.07.2011.

Program: 1.Přijetí nových členů.

               2.Hodnocení závodů.

               3.Příprava závodu který se bude konat 01.10.2010

1.Za nové členy byli přijati Brettl Martin a Viktora Petr.

2.Závody proběhly za slunečného i když trochu větrného počasí.Velice dobrá byla divácká účast,zhruba tři stovky.Závodníků se sjelo kolem stočtyřiceti.Čekali jsme víc,ale nakonec jsme byli spokojeni,protože ráno to vypadalo hrozivě.Jelo se na zrekonstruované trati v opačném směru.

Tento záměr nám vyšel,protože až na malé vyjímky s tratí byla všeobecná spokojenost.Trať však musíme dále upravovat.Otočit lavice,obrátit sklon za roklí a hlevně rozšířit cestu kolem silnice.

Bylo konstatováno několik závad.V žádném případě nebylo zvládnuto kropení.Na příští závody musí být dva hasičské vozy.Jeden bude na Plaňáku a jeden na louce.Vše již bylo domluveno s velitelem Rožmitálských hasičů.

Příliš velká spokojenost nebyla s traťáky.To je ale bolest na většině závodů.Musíme se pokusit najít co možná nejvíc stálých,třeba i z řad důchodců.

3.Byla domluvena brigáda na kamen,pneu a vysekání trávy.Dálo bylo domluveno zhotovení plakátů,vytištění programů a další drobné úpravy na trati. Pořadatelé budou v podstatě ti samí jako při Šumavském poháru.

Zdravotní zajištění tentokrát zkusíme jen se sanitou + doktor a sestra.RZ-služba vyšla na 18000 kč což je velice přemrštěná cena.Na většině závodech to funguje stejně a v případě potřeby je RZ zavolána.

Členská schůze rozhodla o zakoupení maringotky a ta bude upravena pro naše potřeby.(rozhodčí,zápis) Protože závod který budeme pořádat je posledním závodem Sedlčansko - Slapského poháru musíme zajistit závěrečné vyhodnocení celého serialu s pohoštěním.Toto bylo svěřeno Jirkovi Blažků.

Členská schůze rozhodla,že každý člen je povinen odpracovat 10 brigádníckých hodin.Za každou neodpracovanou hodinu pokuta 100Kč.

Členská schůze schválila zprávu o hospodaření.

Zapsal:oldrich 

Členská schůze dne 01.09.2011.Tato schůze měla jen doladit organizaci při závodech. Nusel jsem však s politováním oznámit zrušení závodů - technické důvody. Veškeré záležitosti kolem závodů které již byly zajištěny jsme museli okamžitě zrušit.Největší problém však bylo najít náhradní termín.Nakonec se to podařilo a promotér serialu zajistil náhradní termín na 15.10.2011 do Sedlčanské kotliny.Podařilo se prodat poháry,sice ne za plnou cenu,ale alespoň ztráta nabyla tak velká.

V diskuzi byl odsouhlasen prodej Avie,nákup maringotky a sedaček pro mávače.

Martin Novák byl pověřen výběrem dresů pro Team Zalány.Bylo dohodnuto,že na dresech bude znak Team Zalány,dále zde budou uvedeni všichni sponzoři,jméno závodníka a startovní číslo.

Dale bylo dohodnuto uspořádání výroční členské schůze.Termín a místo budou upřesněny.

Zapsal:oldrich 

Členská schůze 22.09.2011.

Tato schůze pověřila předsedu k dalšímu vyjednávání ze Stakem Voltuš respektive s panem Brodackým. Panu Brodackému byl odeslán dopis s žádostí o pohovor o dalším pokračování motokrosu na Zalánech

S konečnou platností bylo odsouhlaseno,že každý člen AMK obdrží dres a čepici s logem Team Zalány zdarma.Platí oddíl.Nečlenové si to musí uhradit sami.Předběžně byla dohodnuta i podoba

Byla domluvena brigáda na úklid pneu u boudy na louce.Brigáda se uskutečnila ,přišel však jen Venca Braun,takže to oddřel sám.Pánové ostuda ohromná.

Dohodnuto konání Výroční členské schůze.Datum a místo konání bude upřesněno na příští schůzi.

Zapsal:oldrich

Členská schůze 03.11.2011.

Velice důležitá schůze,účast téměř 100%. Znova byli přijati noví členové,je nás již dvacet.Hlavním bodem programu bylo sepsání požadavků jak dál s tratí pro motokros.Jednání s panem Brodackým  se zúčastním sám,bylo to jeho přání.Schůze odsouhlasila podmínky s kterými vystoupím na jednání.

 Tady jsou.

Planý vrch--------------- Pronajmout za obvyklou cenu.

Naše povinosti---------- Vysekávat trávu,vyčistit od pneumatik a od hramad kamení.

Po dohodě s majiteli pozemků postupně ale přiměřeně zalesnit s ohledem k trati.

Druhý bod jednání.

Louka-------------------- Vyznačit stálou trať,zaměřit plochu a vyjmout z dotací.AMk bude platit nájem ve výši dotací z vyměřené plochy.Na této trati vybudovat lavice,stěny ve vnitřních stranách zatáček.Smlouva na 10 let s roční výpovědní lhůtou.

Naše povinnost. Tuto plochu udržovat v čistotě a v pořádku.

Dalším bodem programu byl termín výroční schůze.Definitivně byl schválen termín 21.01.2012 v 19.00 hod v sále restaurace Nepomuk.Bylo dohodnuto občerstvení pro členy a všechny pozvané hosty ve výši 60Kč.Seznam hostů byl sestaven za pomoci pánů Františka Berana a Standy Vítka.Pozvánky zajistí předseda,stejně jako domluvu s hospodskou paní Holečkovou.Na Zalánech zajistí pozvání Vašek Braun a ten také zajístí muziku. Znak AMK,vlajku a historické foto zajístí Karel Charvát.

Třetím bodem programu byla konečná podoba klubových dresů.Podoba a umístění sponzorů na dresech bylo dohodnuto a Martin Novák byl pověřen zajištěním.

Zapsal:oldrich

Členská schůze 30.11.2011.

Program:   1. Zahájení

                 2. Přijetí nových členů

                 3. Výroční schůze 21.01.2011.

                 4. Trať

Zahájení provedl předseda a zároveň přivítal nové členy.Byli přijeti dva velice dobří čtyřkolkáři,takže Petr Viktora nebude sám. Byli přijati Procházka Lukáš ze Strýčkov a Karas Lukáš ze Žežic oba jezdí stabilně Wizingera a zúčastňují se i republikových závodů.Kluci jsou velká posila pro náš team.

S konečnou platností byl stanoven termín výroční schůze na 21.01.2011. v 19.00 hod v pohostinství Nepomuk.Byly rozdány pozvánky všem přítomným a distribuci ostatních zajistí Vašek Braun a Olda Kolář.Občerstvení bylo dohodnuto ve výši 60 Kč.

Součástí schůze bude též malá výstavka historických fotografií ze samého počátku motokrosu na Zalánech.

Dne 28.11.2011 se předseda naší organizace zúčastnil jednání na statku Voltuš s panem Brodackým.Předložil panu Brodackému naše představy o  budoucí spolupráci.V současné době tyto představy nelze uskutečnit,ale do budoucna je o těchto záměrech ochoten jednat.Bylo dohodnuto,že v následujících dvou letech uspořádá AMK vždy jeden závod.Termín závodu bude vždy s předstihem oznámen.Tato dohoda bude ctěna oběma stranama.Dosáhli jsme sice jen  částečného úspěchu,protože před jednáním vše nasvědčovalo tomu,že se na Zalánech již nesvezem.

Členská schůze pověřila Vaška Brauna a Oldřicha Koláře informovat starostu o situaci v motokrosu na Zalánech.

Termín další schůze byl stanoven na 03.01.2012.

Na schůzi byl představen dres pro novou sezonu , panovala všeobecná spokojenost.

Zapsal:oldrich

                                                                     2012

První členská schůze v roce 2012

03.01.2012

Program:    1.  Zahájení

                  2. Členství v AČR

                  3. Situace v motokrosu

                  4. Výroční schůze

Zahájení provedl předseda. Hlavním bodem programu bylo členství klubu a jednotlivých členů v AČR.Všichni zůčastnění

se vyslovili pro další setrvání v AČR.Na základě tohoto rozhodnutí byly objednány členské legitimace na rok 2012.

Dále byla členská základna seznámena ze situací v motokrosu v České republice.Vedle AČR vznikla nová organizace

ČSMS a tyto dvě organizace teď soupeří o přidělení tak zvané sportovní autority pro Českou republiku.Toto soupeření vneslo

velký zmatek do žádostí o přidělování licencí na rok 2012.AČR jako člen FIM má mezinárodní sportovní autoritu a o tu jí může připravit je valná hromada FIM.K tomuto kroku není žádný důvod.ČSMS má přiznanou národní sportovní autoritu od pana ministra Dobeše.Zatím to vypadá tak,že AČR bude pořádat MM České republiky a dále pod něj budou patřit střediska

(SMS).ČSMS bude pravděpodobně pořádat NM České rapubliky.Všichni teď čekají na datum 20.02.2012 kde by mělo na kongresu FIM padnout rozhodnutí,komu bude přidělena mezinárodní sportovní autorita a kdo teda bude řídit motokros v Čechách.Necháme se překvapit.

Na této schůzi bylo dále stanovena částka 55,- Kč  jako výše občerstvení na členy a pozvané hosty na výroční schůzi.

Dále bylo dohodnuto předání dresů na výroční schůzi.

Zapsal:oldrich

Výroční členská schůze.

Dne 21.01.2012 s v sále pohostinství Nepomuk konala slavnostní členská schůze k 40.výročí založení motokrosu na Zalánech.

Schůze se zúčastnili zakládající členové Svazarmu na Zalánech,členové AMK a hosté.Vše proběhlo podle předem připraveného programu.

.V diskuzi vystoupil starosta města Rožmitál ing.Josef Vondrášek.Ve svém krátkém projevu zhodnotil dosavadní spolupráci mezi městem Rožmitál a AMK Zalány.Poděkoval za reprezentaci města a do budoucna přislíbil další podporu. V diskuzi dále vystoupil zakládající člem motokrosu na Zalánech a motokrosová legenda Karel Mařík.Ve svém projevu mimo jiné vzpomenul zakládající členy,kteří již nejsou mezi námi.Schůze tyto členy uctila minutou ticha.Na schůzi byly předány členům AMK nové dresy pro sezonu 2012.Schůzi řídíl současný předseda AMK Oldřich Kolář.

Na závěr oficiální části bylo přijato následující usnesení.

Udržet a dále rozvíjet motokros na Zalánech.Navázat širší spolupráci se zalánskými hasiči,pomoc při rozšiřování hasičské zbrojnice a při této příležitosti vybudovat v nových prostorách klubovnu AMK.Ve spolupráci s ředitelkou muzea trvale rozšiřovat naší expozici. Dále spolupracovat s M.Ú. Rožmitál na propagaci motokrosu v našem regionu.Po skončení oficialit se diskutovalo a slavilo téměř do rána.

Zapsal:oldrich

Členská schůze 08.02.2012.

Program:        1.Zahájení

                      2.Vyhodnocení výroční schůze

                      3.Zpráva o hospodaření za rok 2011

                      4.Diskuze

Zahájení provedl předseda.Po zahájení se přešlo hned k vyhodnocení výroční schůze,kde zazněla kritická slova na adresu muziky.Bylo konstatováno,že to byl jediný špatný moment na schůzi.

Poté byla přednesena zpráva o hospodaření,byla odsouhlasena bez námitek.Zpráva je uložena v dokladach AMK jako vnitřní dokument.

V diskuzi jsme pohovořili o nastávající sezoně.Tentokrát budeme mít zastoupení v MMR (Lukáš Procházka-čtyřkolky).Zúčastníme se závodů  AMA Cup,budeme startovat v krajských přeborech(Buell CUP,SMSKaplice,Vizinger Cup)

Největší zastoupení budeme mít tradičně v Šumavském poháru.

Na této schuzi byly odsouhlaseny stálé termíny členských schůzí a to na každou druhou středu v měsíci od 19°° hod.

Zapsal:oldrich

Členská schůze dne 14.03.2012.

Program:              1.Zahájení

                            2.Diskuze -zde byly projednány následující body

                            Pronájem Planého vrchu .Odvodńovací strouha-louka.Situace v řízení motokrosu v ČR.

                            Stálý rozpis brigád.Startovné.Doobjednání dresů.

                            3.Závěr.

Pronájem Planého vrchu: Předseda byl pověřen zahájením rozhovorů o pronájmu Planého vrchu se statkem Rožmitál.

                                     Jediným a hlavním důvodem je zavedení účetnictví a finanční hospodaření klubu.

                                     Dosavadní způsob je nadále neúnosný.

Odvodňovací strouha-přepad z vodojemu:Z důvodu zmenšeného odběru vody v Rožmitále dochází k nepřetržitému přepadu

                                     vody z vodojemu a tím k značnému podmáčení celé louky.Do budoucna je ohroženo pořádání

                                     motokrosových závodů.Jednání na Městském úřadě zahájí pánové Kolář a Braun.

Situace v motokrosu: Pořádáním národních soutěží byl pověřen nově vzniklý svaz ČSMS a mezinárodní soutěže by měl

                               pořádat starý svaz AČR. Toto se jedná jen motokrosu.Zatím oba svazy vydávají jedno prohlášení za

                           druhým a situace je velice nepřehledná,protože oficiální prohlášení FIM si každý svaz vykládá ke svému

                              prospěchu.Velice nepřehledná je situace ve financování.Průběh celé roztržky je bedlivě sledován na

                              stránkách v rubrice Situace v Motokrosu.

Stálý rozpis brigád:  Na členské schůzi byl dohodnut a schválen stálý rozpis brigád.Termíny byly stanoveny na každé třetí                                    úterý v měsíci.Zvláštní termíny budou včas oznámeny.K tomuto opatření bylo přistoupeno proto,aby

                              každý člen měl možnost odpracovat společný závazek 10 hodin na člena.Za každou neodpracovanou

                              hodinu byla odsouhlasena pokuta 100 Kč. Náplň brigád je naprosto jednoduchá:Kámen a pneu.

Doobjednání dresů: Seznam byl předám panu Novákovi a ten zařídí vše potřebné.Bezplatně obdrží dres Fa.Cetos,Kemmler,

                             Trumpf.

Zápis provedl:oldrich

Členská scvhůze dne 11.04.2012.

 Program:               1.Zahájení

                             2.Odvodnění louky

                             3. 17.04.2012 brigáda

                             4. Financování sezony

                             5.Závody

                             6.Diskuze

                            Zahájení provedl předseda a přistoupilo se hned k druhému bodu odvodnění louky.Po schůzce se           

                            se starostou Rožmitálu byl domluven postup prací. Strouha byla neprodleně prohloubena a byl

                            dohodnut nákup rour.Strouhu prohloubili cestáři a roury zakoupilo město Rožmitál.

 3.Brigáda.            Termín byl stanoven na 17.04.2012. Statek Rožmitál dodá valník a AMK zajistí traktor na pojíždění

                           po Plaňáku

 4.Financování sezony 2012.

                            Město Rožmitál                 20 000 kč

                            Trumpf s.r.o.                    20 000 Kč + poháry

                            Kemmler Elektronik            5 000 kč

                           Fa. Trčka                           2 000 kč

                            Lipatech s.r.o.                   2 000 kč

                           Rios s.r.o.                          5 000 kč

                           Cetos s.r.o.                        3000 kč

                           Olymp Most                       5 000 kč

                           Haco GmbH                       5 000 kč

 5.Organizace Šumavy na Zalánech.

                           Občerstvení  zajistí p.Kolář.Traťový komisaři-každý člem AMK podle svých možností.

                           Pořadatele   zajístí p.Braun,Kolář.Plaňák bude od 01.06.2012 uzavřen pro treninky.

                           Objížďka     Zajistí p.Kolář

                           Doktor         Zajístí p.Braun

                           Zdravotní sestra  Zajistí p. Blažek

                          Záchraná služba ve složení řídíč-záchranář + sestra. Zajistil p.Kolář

 6.Diskuze.           Byl domluven termín zábavy na 11.08.2012 bude hrát Golf.Je nutno zajistit stany a parket.

                           P. Novák zajistí sedačky pro traťáky

                          Dále jsme mluvili o nastávající sezoně.

 Zápis provedl:oldrich

Členská schůze 09.05.2012.

                           Program.Šumava na Zalánech.

                           Jediným bodem programu bylo organizační zajištění Šumavského poháru dne 06.07.2012.

                           Ve spolupráci s T.S.Rožmitál bylo zajištěno odvodnění louky.Strouhu kolem silnice vybagrovali

                           cestáři,T.S. dodali roury a my jsme zajistili položení rour do přejezdů.Louka byla podmáčená

                           z přepadu vody z vodárny.Vše bylo hotovo dne 10.05.2012.

                           Na dne 15.05.2012 byla domluvena brigáda na sběr pneumatik na Plaňáku a pod silnicí na

                           Rožmitál.Účast byla velice dobrá (12 lidí),pneumatiky svezl do připraveného kontejneru

                           pan František Pour a kontejner odvezli T.S. Rožmitál.

                           Dne 24.05.2012 jsme započali s úpravou trati a trať byla pro treninky uzavřena.

                          Na červen byla domluvena další brigáda.

                          Předběžně byli domluveni pořadatelé.

                          Občerstvení bylo domluveno s panem Jiřím Černý ve formě kateringu.

                          Občerstvení bude otevřeno ve čtvrtek od  17.°° hod.

                                                                  v  pátek   od  06°° hod

                          Sortiment: Dva druhy klobás,kotlety,polévka,guláš,pivo ,limo,káva, čaj.

                          Záchranná služba zajištěna,posádka: Šofěr záchranář,zdravotní sestra,doktor.cena 10000Kč.

                          Plakáty 100 kusů Karel Charvát.

                          Programy a rozpisy zajístí a oznámení do Rožmitálska dodá Kolář.Vytisknutí zajistí pánové

                          Braun,Havelka a Charvát

                          Startovné 500 Kč.

                          Poháry zajístí a objedná Kolář.

                         Objížďka zařízena.Rozmístnění značek zajístí Braun,Kolář.

                         Byl domluven termín zábavy na Zalánech na 11.08.2012.

                         Posledním bodem programu bylo převzetí záruky za pana Romana Haltufa.

                        Nebylo námitek.

Zápis provedl: oldrich

Členská schůze dne 12.06.2012

                       Program: 1. Přijetí nového člena.

                                      2.Organizace Šumavského poháru na Zalánech.

                                      3.Organizace zábavy dne 11.08.2013

 1, Členská schůze jednomyslně přijala za nového člena Jiřího Zíba z Pňovic.Zároveň mu byla uložena povinnost

     odpracovat pět brigádnických hodin a dle možností se zúčastňovat členských schůzí. S tímto  jmenovaný

     souhlasil a proto byl jednomyslně přijat za člena AMK.Členský průkaz mu bude vystaven v lednu 2013.

    Na této schůzi zrušil na vlastní žádost členství Petr Viktora.

 2,Organizace Šumavského poháru.Bylo  s konečnou platností dohodnuto kdo a kolik zajistí traťáků,kdo a kolik zajistí

    pořadetelů.Martin Novák dostal za úkol zajistit sedačky a pláštěnky pro traťáky.Bylo dohodnuto občerstvení,záchranka

   s doktorem.Dále bylo konstatováno. Poháry zajištěny,pojištění zajištěno,pozvánky a plakáty rozdány,ozvučení zajištěno.

   Nic by nemělo bránit hladkému průběhu závodů.Pro rozhodčí byla připravena zrenovovaná maringotka.

   Dále byla domluvena brigáda na dne 19.06.2012 od 17:30 hod.Náplň-tráva,kámen.Další pak na 05.07.2012 od 16°° hod.

   Náplň:Kolíky a mlíko.

 3,Organizace zábavy dne 11.08.2012.

   K této akci byly přiděleny následující úkoly. Občerstvení zajístí Zalánští hasiči.Kolář zajistí: Stany,lavice ,stoly, osvětlení

   do stanů , vstupenky a pronájem louky od Krreslů.Braun zajistí:Osvětlení,rozvod elektrického proudu a prodavače vstupenek.Braun,Kolář zajistí oznámení na MÚ.

 Zapsal:oldrich

Členská schůze dne 18.07.2012.

                                             Program: 1, Vyhodnocení Šumavského poháru Zalány 2012

                                                            2,  Zábava 11.08.2012

                                                            3,Startovné

1, Vyhodnocení. Pořadatelskou službu zajišťovali následující počty. Mávači 18 lidí.Výběrčí 6 lidí.Zápis 3 lidi.Pořadatelé mimo

    AMK 4 lidi.Pořadetelé členové AMK 4 lidi.Toto množství pořadatelů bylo shledáno jako optimální.Výtka byla vyslovena

    mávačům za pozdní příchod.Bylo dojednáno ,že pořadatelský sbor mimo zapisovačů a výběrčích se sejde jednu hodinu

    před zahájením závodů.Dále,jasně vymezit a označit místo pro záchranku a pro doktora.Najít vhodnější místo pro časoměřiče a tím i ozvučení.Jednou pro vždy vyřešit kropení trati na Plaňáku,hasiči již podruhé vyhořeli. Byly domluveny vozy dva přijel jeden,bylo domluveno prolití trati před závodem,nepřijel nikdo.Kropení louky bravurně zvládl narychlo přivolaný Pavel Knížek s fekálem.Doporuční členské schůze:1,Plaňák-nádrž a ve spolupráci se Zalánskými hasiči zajišťovat kropení sami.

Louka-Pavel Knížek a dva fekální vozy.2,Termín-pokusit se zajistit termín mimo svátky.3, Stravenky-stanovit pevný počet stravenek , kdo je dostane a stanovit pevnou cenu stravenky.

Předseda předložil finační vyhodnocení proti kterému nebyly závažnější připomínky.Vyhodnocení je uloženo v klubových dokladech.Základní údaje z tohoto vyhodnocení: Startovalo 131 jezdců z toho 15 jezdců členové AMK Zalány

                                                                     Vstupné 265x50 13250 Kč

                                                                      Startovné 56700 Kč

                                                                      Stánky 7000 Kč

                                                                      Příjmy celkem   76950 Kč

                                                                      Náklady celkem 75300 Kč

                                                                      Výsledek            1650 Kč

Organizace zábavy:Uložené ůkoly zajištěny,organizátoři se sejdou 09.09.2012. v 19°° hod v cykloklubu Nepál.

Zapsal:oldrich

Členská schůze 09.08.2012.

                                       Program: 1, Organizace zábavy

 Na této schůzi byla provedena kontrola zadaných úkolů.Kolář-stany,lavice,stoly,osvětlení stanů,pronájem pozemku a zajištění muziky - splněno.

                                                                               Braun-občerstvení,hasičárna-splněno.

 Dále bylo domluveno vytištění a vylepení plakátů-zajistí Kolář.Milan Brettl zajistí pódium.Byly domluveny následující věci. Připrava místa a postavení stanů na 11.08.2012 v 9°°hod.Úklid lavic a stolů hned po skončení zábavy.Složení stanů druhý den v 10°°hod.V sobotu ráno se nás sešlo deset,v neděli  to bylo horší,ale všechno jsme zvládli.

Zapsal:oldrich

Členská schůze 12.09.2012.

                                      Program: 1,Zahájení

                                                     2,Vyhodnocení zábavy

                                                     3, Brigáda

                                                     4,Startovné

                                                     5,Diskuse

                                                     6,Závěr

 Zahájení provedl jako vždy předseda a hned přikročil k hodnocení zábavy.Prodáno bylo 140 vstupenek á 100 Kč.

 To nám vyneslo 14tis Kč.Celkové náklady činily 9130 Kč zisk tedy činil 4870 Kč.Podle vyjádření všech přítomných se zábava

určitě vydařila a bylo dohodnuto v táto tradici pokračovat. Vašek Braun zajistí dohodnutý finanční příspěvek od Zalánských

hasičů.

Dalším bodem programu  bylo naplánování brigády na Plaňáku a termín uzavření motokrosové sezony. Bohužel obě akce byly

zrušeny,protože spodní část tratě byla rozkopána za účelem stavby vodovodu a trať zcela zničena.

Pánové Braun a Kolář zajistí na jednání se starostou uvedení tratě do původního stavu a pokusí se vyjednat navežení písku na trať.

Třetím bodem program bylo proplácení stratovného , zároveň předseda všechny přítomné upozornil,že poslední terím bude na říjnové schuzi.

V diskusi jsme jako vždy mluvili o nadcházejících závodech a úspěších či neúspěších které nás na motokrosových tratích potkaly.

Zapsal:oldrich

Členská schůze konaná dne 17.10.2012. Přítomno 11 členů.

                                 Program:  1.Zahájení

                                                 2.Příprava výroční schůze

                                                 3. Informace z krajské konference

                                                 4. Výsledek jednání se starostou Rožmitálu

                                                 5. Brigáda

                                                 6. Uzavření startovného

                                                 7.Diskuse a závěr.

Schůzi zahájil předseda a hned se přistoupilo k přípravě výroční schůze.Termín 19.01.2013 byl schválen.Nebylo schváleno místo konání(pohostinství Nepomuk),hudba,pozvání bývalých členů.Za nové místo  konání byl vybrán a odsouhlasen cyklokub Nepál.Z důvodů úsporných opatření zrušena hudba a pozvání bývalých členů AMK.Občerstvení bude dohodnuto na příští schuzi.Jako hosté byli odsouhlaseni Ing.Josef Vondrášek,FrantišekPolák( velitel hasičů),Roman Haltuf(sponzor)a ing.Brodacký(majitel Statku Rožmitál).

Informaci z krajské konference konané dne 03.10.2012 v Praze přednesl předseda.Podle jeho slov hlavním bodem programu

byla změna stanov AČR a spor mezi AČR a ČSMS. Tento spor stále trvá a čeká se na rozhodnutí Ústavního soudu.

Čvrtým bodem programu byl výsledek jednání na radnici se starostou Rožmitálu.Bylo dohodnuto navezení písku na trať na Plaňáku(zdarma)

V letošním roce proběhne výběrové řízení na 98ha městkých pozemků.Do řízení přihlášeno šest subjektů.Náš návrh na

zastavení 8ha pro AMK neprošel,protože město musí nabídnout všechny pozemky jako celek.Bylo však domluven,že město

nabídne majitelům pozemků pod naší tratí 2000Kč/ha a rok.Nabídky všem zainteresovaným byly již poslány.Toto je velice

vstřícné gesto od radnice a velice důležitý krok pro budoucnost motokrosu na Zalánech.

Pátý bod programu poslední letošní brigáda neprošel a byla přeložen na jaro.Po výstavbě vodovodu byla trať na naše náklady uvedena do původního stavu.Plaňák byl uzavřen.

Proplácení startovného bylo ukončeno.Našim jezdcům bylo celkem vyplaceno 8000 Kč.

V diskusi bylo navrženo: V roce 2013 neproplácet startovné,ale zajistit zájezd na závody MS (Pacov,Stříbro,Loket)

                                    Navrhnout a objednat trička, objednání dresů novým členům(zdarma),staří členové.kteří si

budou chtít letos objednat dres,tak si ho budou muset zaplatit.

                                  

Zapsal:oldrich

 Členská schůze dne 21.11.2012.

                                               Program:

                                                           1, Zahájení

                                                           2, Noví členové

                                                           3, Zpráva z valné hromady

                                                           4, Výroční schůze

                                                           5, Diskuse.

 Zahájení provedl  předseda,přivítal všechny zúčastněné a hlavním bodem zahájení byla gratulace Michalu Jiráskovi a Lukáši

 Karasovi za vitězství ve svých třídach v Šumavském poháru 2012.Zároveń byla dohodnuta odměna pro tyto dva jezdce.Její

 výše bude dohodnuta na příští schůzi.

 Za nového člena byl přijat Jiří Dražan..

 Valné hromady AČR se zúčastnil předseda a krátce seznámil schůzi s průběhem.Hlavním thematem byla volba nového vedení

 Autoklubu a jednotlivých sekcí. Usnesení z Valné hromady je k dispozici v dokladech AMK Zalány.

 Dalším bodem programu byla příprava Výroční schůze.Byl dohodnut termín a to 19.01.2013. v 19°° hod v cykloklubu Nepál

 v Nepomuku. Byli domluveni hosté,starosta Rožmitálu,velitel Rožmitálských hasičů,zástupce statku Rožmitál,vedoucí technických služeb Rožmitál a další dva sponzoři.Pozvánky zajistí předseda.

 V obsáhlé diskusi bylo domluveno:Noví členové obrží dres AMK Zalány,staří členové si mohou přiobjednat,ale musí si zaplatit. Na dresech změnit logo Kemmler Electronick.V roce 2013 objednáme pro všechny členy trika,jejich přesná podoba bude domluvena na příští schůzi.Bylo znovu odsouhlaseno 10 brigádnických hodin na rok a za každou neodpracovanou

100Kč pokuta.Byl dohodnut zájezd na MS MX3 do Pacova.Úhrada AMK a členů bude dohodnuta v průběhu roku podle finanční

situace klubu.Předseda dostal za úkol,pokud to bude možné,zajistit lístky v předprodeji.

Zapsal: oldrich

Členská schůze dne 13.12.2012.

                                             Program:

                                                          1, Zahájení

                                                          2, Noví členové

                                                          3, Členské příspěvky

                                                          4,Výroční schůze

                                                          5, Diskuse

Schůzi zahájil jako vždy předseda naší organizace a hned se přešlo k prvnímu bodu programu a to k přijetí nového člena

Tomáše Melichara z Konětop.Protože splnil všechny podmínky přijetí a schůze ho jednohlasně přijala,stal se Tomáš od

13.12.2012 naším čtyřiadvacátým členem.Zároveň byl na podnět předsedy  odsouhlasen stop stav našeho klubu a to va výši 35 členů. Předseda byl pověřen objednáním členských průkazů na rok 2013.

Definitivně bylo dohodnuto občerstvení na výroční schůzi ve formě zabijačky do max. vyše 4000Kč.Občerstvení zajistí hospodská v Nepálu paní Jitka Kolářová.

V diskusi bylo dohodnuta změna loga na dresu u Kemmler Electronick.Nový členové obdrží dres zdarma,staří si letošní rok dresy zaplatí. V letošním roce obdrží všichni členové klubové triko s logem AMK Zalány na levé straně a na pravém rameni logo jezdce s nápisem AMK Zalány na pravém rameni.Dispozice již byly předány Martinovi Novákovi.Na únorové schůzi budou dohodnuty počty a velikosti.AMK hradí 50% ceny.

Byla domluvena a odsouhlasena odměna pro Michala Jiráska a Lukáše Karase za příkladnou reprezentaci klubu v max. výši

1000Kč.Oba jmenovaní si objednají nové polepy s logem AMK Zalány.

Předseda zajistí změnu hlavní stránky a zamezení vstupu nežádoucích osob do fóra na klubovém webu.

Zapsal: oldrich

                                                              2013

                         Výroční členská shůze dne 19.01.2013

                          Místo konání.Cykloklub Nepál v Nepomuku.

                         Program:1, Zahájení

                                      2, Zpráva o činnosti

                                      3, Zpráva o hospodaření

                                      4, Pozdravy hostů

                                      5, Diskuse

                                      6,Občerstvení

                                      7, Závěr

Schůzi zahájil předseda organice,přivítal všechny členy a hosty.Prezentační listina členů a hostů je uložena v dokladech naší organizace.

Zpráva o činnosti.

V roce 2012 bylo konáno celkem 12 schůzí z toho 11 členských a 1 výroční k 40.výročí založení organizace na Zalánech.Na tuto schůzi byli pozvání zakládající členové a ostatní pamětníci motokrosu na Zalánech.Součástí schůze byla výstavka historických fotografií.Promluvili pozvaní hosté,ing.Josef Vondrášek a velitel Rožmitálských hasičů pan František Polák.

Všem současným členům AMK Zalány byly předány nové klubové dresy a čepice.Schůze se konala v sále pohostinství Nepomuk a byla velice hojně navštívena.

Členských schůzí bylo konáno celkem 11 s účastí mezi 60-65% což je velice slušné.Na těchto schůzích byly projednávány záležitosti týkající se chodu klubu a přijata různá opatření.Velice důležitým opatřením byl stalý rozpis brigád a odsouhlasení 10.brigádnických hodin na člena a rok.Za každou neodpracovanou hodinu byla stanovena pokuta 100Kč.Ne všichni to splnili.Hříšníky bubeme kasírovat na členských schůzích.Někteří již zaplatili.Celkem bylo odpracováno 295 brigádnických hodin vše na úpravě tratě.Z tratě bylo odvezeno zhruba 500 kusů pneumatik,několik tun kamene,opraveny propustě kolen silnice a vybagrována strouha,která odvádí přebytečnou vodu z vodárny,čímž se podařilo odstranit promáčení louky.Do tratě bylo v roce 2012 investováno 30248 Kč.Trať byla rozšířena,byly upraveny lavice a skoky , navezeno zhruba 20 kubíků písku a vysázeno 50 kusů borovic.V roce 2012 byli přijati tří noví členové a jeden vystoupil.Současný stav je 24 členů a na návrch předsedy byl odsouhlasen stop stav členské základny na 35 členů.

Pořádali jsme jeden závod Šumavského poháru,kterého se zúčastnilo 106 platících jezdců + 15 domácích.Domácí startovné neplatí.Přišlo se podívat zhruba 300 diváků.Závod se jel za velkého vedra a větru.Opět jsme nezvládli kropení.Musíme se domluvit na jiném způsobu.Návrhy již jsou.Vše domluvíme na členské schůzi.

Peněžní vyhodnocení našeho závodu je uloženo v dokumentaci klubu.Zde předkládám vyhodnocení  krátké.

                                             Vstupné                13250,-

                                             Startovné              56700,-

                                             Stánky                    7000,-

                                             Příjmy celkem        76950,-

                                             Výdaje celkem      74800,-

                                             Výsledek              2150,-

Do tohoto vyúčtování nejsou zahrnuty náklady na trať,protože trať byla připravována pro celosezóní provoz.

Vybírali jsme 50 Kč za trenink.Celkem jsme vybrali zhruba 600 Kč.

V roce 2012 hradil klub našim jezdcům startovné do celkové výše 1500Kč.V této častce je započteno 500 Kč za Zalána.Dále jsme společně se Zalánskými hasiči pořádali venkovní zábavu s kapelou Golf.Zábavy se zúčastnilo přibližně 200 lidí z celého okolí. Na vstupném bylo vybráno  14000 korun,náklady činily  9130 korun,výnos 4870 korun.Z tohoto výnosu jsme přispěli na dětský den na Zalánech( 1000 kč)

Plány na letošní rok.

Chceme pořádat dva závody.Šumavský pohár a Sedlčansko-Slapský pohár.Vše bude záležet jak dopadnou jednání se statkem Rožmitál.Uspořádat zájezd do Pacova na MS MX3.Novým členům koupíme dresy a všem členům trika.Pokusíme se znova pořádat venkovní zábavu.Naši jezdci se zúčastní závodů Šumavského poháru,Vizingra,Sedlčansko-Slapského poháru,AMA Cupu,SMS Kaplice a Lukáš Procházka se zůčastní republikových závodů ve 4tyřkolkách.

                       Sportovní úspěchy v roce 2012.

                       1. Šumavský pohár

                                                 a, 4k          Lukáš Procházka        4.místo

                                                                  Lukáš Karas               5.místo

                                                 b,125ccm   Michal Jirásek            1. místo

                                                                  Pavel Vítek                9. místo

                                                                 Štolba Luděk              12. místo

                                                                 Martin Novák              14. místo

                                                                 Jirka Zíb                     25. místo

                                                 c, ČZ 50+  Vašek Braun               3. místo

                                                     ČZ 49    Brettl Milan                17. místo        2 závody

                                                                 Brettl Roman              18. místo            "

                                                 d, Open     Rajtora David             17. místo            "

                       2. Vizinger               MX 2    Jirásek Michal             25. místo        1 závod

                                                     4K        Karas Lukáš                1.místo

                                                                 Procházka Lukáš         2.místo

                       3. SMS Kaplice                    Jirásek Michal              28. místo        1 závod

Dále se naši jezdci zůčastnili Sedlčansko-Slapského poháru,AMA Cupu a  Lukáš Procházka se zůčastnil dvou závodů MMČR ve čtyřkolkách.

Zapsal:

oldrich

                                                       Členská schůze dne 13.02.2013.

                       

                                       Program: 1, Zahájení

                                                      2, Klubové záležitosti

                                                      3, Diskuse

                                                      4,Závěr

Zahájení provedl jako vždy předseda a hned se přistoupilo k projednávání klubových záležitostí.Na této schůzi byli přijati tři noví členové. Do našich řad opět vstoupil pan Michal Švadlena.Dále byli přijati Karel Leitermann ze Zalán a Jaroslav Buchar z Příbrami

Bylo odsouhlaseno,že noví členové obdrží klubové dresy zdarma.Staří členové si mohou dres objednat též,ale musí si ho zaplatit.Byla odsouhlasena barva a druh klubových  triček.Na financování se bude podílet klub podle svých možností.

Členové klubu,kteří podnikají a chtějí umístnit logo své firmy na klubových stránkách,tak mohou učinit za dobrovolný příspěvek.

Byly předány členské karty a vybráno opět pár pokut za neodpracované brigádnické hodiny.

Členské schůzi byly ke schválení předloženy propozice Šumavského poháru 2013. S malýma úpravama byly odsouhlaseny a odsouhlaseno jejich zveřejnění na klubových webových stránkách. Zajistí předseda.

Dále bylo domluveno že dlouhodobě nemocným nebo zraněným bude podle doby trvání snížena povinnost odpracování brigádnických hodin.

Zapsal:oldrich

                                             Členská schůze dne 21.03.2013 19°° hod. Cykloklub Nepál.

                                      

                                              Program: 1,Zahájení

                                                            2, Kalendář schůzí

                                                            3, Členské příspěvky ,resty

                                                            4, Dresy,trika

                                                            5, Diskuse

Po zahájení schůze a přivítání členů,které provedl předseda,bylo přikročeno k bodu dva a stanoven pevný kalendář schůzí.

Domluvili  se a odsouhlasili jsme každý třetí čvrtek v měsíci od 19°° hod. v Cykloklubu Nepál

Martin Novák informoval členslou schůzy o situaci s dresy a tričky.Ukázka trička se líbila a byla odsouhlasena jejich výroba,tak jak si to jednotliví členové zadali.Cena 290.- kč. Bylo schváleno. AMK zaplatí 190,- a členové si doplatí 100,-

Zdarma obdrží tričko Starosta Rožmitálu , majitel Staku Rožmitál, Lukáš Karas 2x a Michal Jirásek.Poslední dva jmenování,jako kompenzace za odměnu 1000.-Kč( klubové polepy)

Odsouhlasen zájezd na MS MX3 dne 01.09.2013 do Pacova.Klub zaplatí autobus.Vstupné si hradí každý sám.

Předseda prověří možnost hromadného nákupu vstupenek.

Planý vrch zatím uzavřen

Stav financí po daňovém přiznání k 31.12.2012

                                                                 Pokladna          10934.-

                                                                 Banka              11796.-

                                                               

Zapsal:oldrich

                                           Členská schůze dne 18.04.2013  19°°hod. Cykloklub Nepál.

                                           Program: 1, Zahájení

                                                          2, Přijetí nového člena

                                                          3, Klubové záležitosti

                                                          4, Příprava Šumavského poháru

                                                          5, Diskuse a Závěr.

 Na této schůzi rozšířil naše řady Michal Přibyl.Michal souhlasil s podmínkami přijetí a byl proto členskou schůzí jednohlasně

 přijat.

 V rekapitulaci jsme si připoměli body a úkoly z březnové schůze.

 Byl odsouhlasen stálý rozpis brigád a to každé druhé úterý v měsíci.Termín bude vždy upřesněn a uveden na našich web.

 stránkách a každý člen bude pozván prostřednictvím SMS. Náplň brigád je jako vždy sběr kamene a sekání trávy.

 Komu nebude vyhovovat termín může si zvolit termín sám a tento telefonicky oznámit předsedovi.

 Karel Leitermann si vzal na starosti opravu buňky a položení lina v maringotce.Materiál bude Karlovi proplacen.

 Do závazku  brigádnických hodin bude započítán i úklid po závodech.Předseda vyzval všechny členy aby se úklidu

 zúčastnili.Úklid silnice po závodech se pokusí předseda domluvit s panem Vavrečkou.

 Schůze odsouhlasila podobu plakátu a pozvánky na  Šumavský pohár na Zalánech. Plakáty a pozvánky zajistí předseda.

 Bylo též odsouhlaseno objednání pohárů s tím,že výběr byl svěřen předsedovi.

 Občerstvení zajístí pan Jiří Černý - přání členů.

Každý člen obdrží klubové triko podle objednávky a zaplatí 100Kč.Zbytek 190Kč zaplatí klub.

Klubové dresy dostanou noví členové.Ostatní si mohou objednat,ale musí si dres zaplatit. Dres si objednal také Martin

Dvořák.

Rozhodli jsme se uspořádat zábavu na Zalánech s kapelou Golf.Termín,stany,stoly a lavice zajistí předseda.

Zájezd do Pacova na MS MX3. Klub zaplatí autobus. Předseda zjistí možnost hromadného nákupu vstupenek.

Dále byl odsouhlasen poplatek za trenink na Plaňáku na 100 Kč. Členové AMK Zalány zdarma.

Na této schůzi jsme začali organizačně připravovat závody Šumavského poháru na Zalánech.

Je třeba zajistit.   1, Mávače - 18 kusů - všichni

                          2, Startér + pomocníci -Braun,Kolář

                          3, Výběrčí - 6kusů-Kolář

                          4, Doktor  - Braun

                          5, Záchranka - Kolář

                          6,Záchody - Kolář

                          7,Plakáty - Kolář

                          8,Pozvánky- Kolář

                          9, Programy - Kolář,Havelka

                         10, Kropení Plaňák - Braun,Polák

                         11, Kropení louka

                         12, Švadlena - fichtl

 Hotovo. 1,Objižďka

             2,Ozvučení

            3,Rozhodčí

 Finance k 31.03.2013          Pokladna   14307.- Kč

                                         Účet            5729.- Kč.

 Závěr: Další schůze 16.05.2013

 Zapsal. oldrich

                                                    Členská schůze dne 16.05.2013

                      Program:1) Zahájení

                                   2) Rekapitulace minulé schůze

                                   3) Příprava závodů

                                   4) Klubové záležitosti

Předseda přivítal všechny účastníky schůze a oznámil všem vystoupení Michala Jiráska z AMK Zalány.Micha vlastně žádný důvod neoznámil,ale důvod byl,že nebyl dostatečně prezentován na klubových stránkách.Vystoupení nikdo nijak zvlášť nekomentoval.Jsme dobrovolná organizace a jeli někdo členem nebo ne je osobní věcí každého.

Dále předseda poděkoval za účast na brigádě.Udělali jsme kus práce,další bude podle počasí.Nářadí je uloženo na Plaňáku,kdo bude chtít v jiném termínu než bude stanoven,může kdykoliv.Stačí zavolat předsedovi.Téma je stálé.Šutr,tráva.

Na této schůzi byla domluvena oprava startovacího zařízení

Přistoupili jsme ke třetímu bodu schůze a tím byla příprava závodů.Úkoly byly rozděleny takto.

Občerstvení -Kolář-hotovo

Objížďka- Kolář-hotovo

ozvučení,rozhodčí,záchranka-Kolář-hotovo

Vstupenky-Blažek.Programi-Kolář.Plakáty-Kolář-hotovo,Záchody-Kolář.Úklid silnice po závodech-Braun.Poháry-Kolář.Kropení tratě-Braun,Kolář

Zápis bude proveden ve stanu.Zda bude také provedeno vyhlášení.Stan je již zajištěn.

Mávači ,výběrčí a jiní organizátoři zajištěni.

Úkild po závodech zajistí členové AMK.Všichni předsedu ujistili,že po závodech neutečou.

Závoda by mohly začít.

Zapsal:oldrich

                                               Výborová a členská schůze 11.06.2013

                Statek Rožmitál naprosto bezdůvodně zakázal vstup na pozemky a tím zrušil pořádání závodů

                   Předseda oznámil rozhodnutí konat závody v Klukách u Písku.Vše bylo v podstatě domluveno,zbývá domluvit jen drobnosti.

MS Kluky požadují tyto náhrady:           Do 130jezdců      150Kč/moto

                                                          Nad 130jezdců     200Kč/moto

Z těchto peněz zaplatí-úpravu tratě před,při a po závodě,kropení,záchody.Zajistí ozvučení a občerstvení.Vstupné si vybere MS Kluky

AMK Zalány platí: Za motorku,dle zhora uvedených sazeb. Mávače 15x500,časomíru,pojištění,věnce+poháry,doktora a Hynka.

Dále bylo dohodnuto konání zábavy 10.08.2013 s kapelou Golf.

Odsouhlaseno 1000,- Kč na sponzoring dětského dne na Zalánech

Odsouhlasen zájezd do Pacova na MS MX3.

Zapsal:oldrich

                                                   Členská schůze dne 01.08.2013

                  Program:                  1, Zahájení

                                                 2, Vyhodnocení Šumavského poháru v Klukách u Písku

                                                 3, Klubové záležitosti

                                                 4, Zájezd,zábava

                                                 5, Diskuse

                                                 6, Závěr

Členskou schůzi zahájil a vedl předseda.

V úvodu přednesl vyhodnocení Šumavského poháru v Klukách u Písku.Závod se po všech stránkách vydařil,zúčastnilo se 184 jezdců,na Šumavský pohár rekorní účast.Nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění,organizace klapala na výbornou a počasí přálo.Účetní vyhodnocení je uloženo v klubových dokumentech.Účetně jsme vyšli na 11051.- plus.Členská schůze odsouhlesila příspěvek  promotérovi Motoklubu Habeš ve výši 5000 Kč.Předseda poděkoval organizačnímu výboru ve složení,Švadlena,Čípel,Havelka,Bártík,Kašparová,Kolářová,za odvedenou práci při závodech.Paní Kašparové a panu Švadlenovi byla odsouhlasena náhrada 500Kč za použití soukromého vozu.

Klubové záležitosti.

Byla odsouhlasena úprava trati na Planém vrchu,aby bylo možno vybírat poplatek za trénink a hlavně aby při trénincích nedocházelo k zbytečným úrazům.Trať bude upravena v pátek 02.08.2013

Václav Braun zajistí u městských služeb Rožmitál posekání Planého vrchu.

Předseda byl pověřen jednáním se Statkem Rožmitál s úkolem uzavřít dohodu dle předloženého vzoru.Uložen v dokladech klubu.

Bylo stanoveno konečné datum na uspořádání zábavy a to 10.08.2013 na Zalánech.Jednotlivé úkoly byly rozděleny následujícím způsobem.

Kolář- Stany,stoly,kapela,světla,pódium,plakáty,povolení od Jirky Kressla ke vstupu na jeho pozemek.

Braun-Večeře pro muzikanty. Brigáda na úpravu prostranství a stavění stanů bude v den zábavy od 9°° hod.

Byl odsouhlasen zájez do Pacova 01.09.2013 na MSMX3.Autobus zajistil Jirka Blažek,cenu 7000Kč členská scůze schválila.Členové dopravu nehradí pro nečleny byla stanovena cena 200kč na osobu.Vstupné si každý hradí sám.Odjez autobusu v 6°°hod od Stadionu v Rožmitále.Byli pozváni ing.Josef Vondráček starosta Rožmitálu a pan Roman Haltuf zástupce sponzora fa.Trumpf

Na závěr schůze předseda seznámil přítomné členy se stavem financí.

                                                                   Účet         10297.-

                                                                   Pokladna 47771.-

                                                                   Fond         3525.-

Schůze potom pokračovala bohatou diskusí.

Zapsal: oldrich

                                                          Členská schůze 19.09.2013

                                   Program:  1, Zahájení

                                                  2, Klubové záležitosti

                                                  3, Diskuse

                                                 4, Závěr

Schůzi zahájil předseda,přivítal všechny přítomné a hned se přikročilo k vyřizování klubových záležitostí.

                               a, Statek Rožmitál-předseda seznámil členskou základnu s nástinem dohody o které dube jednat s majitelem statku Rožmitál.Dohoda je uložena v klubových dokladech.Jedním z důležitých bodů dohody je počet závodů v roce 2013.Budeme usilovat o dva závody.Jaro,podzim( Šumavský pohár,Sedlčansko Slapský pohár).Dále bylo domluveno a odsouhlaseno,že v případě konání jen jednoho závodu budeme pořádat Šumavský pohár a předseda se pokusí vyjednat s AMK Milevsko jeden závod Šumavy v Božeticích.

                               b, Zamykání " Plaňáku "- předseda navrhl a členská schůze schválila pořádat každoročně závod zamykání Plaňáku.Členská schůze pověřila předsedu organizačním zajištěním této akce.

                               c, Vyhodnocení zábavy.

Jako vloni,pořádali jsme i letos zábavu na Zalánech na prostranství před hasičárnou.Tentokrát se proti loňsku sešlo asi o 40 lidí méně,ale ti co přisli se skvěle bavili.Bylo rozhodnuto v pořádání zábav pokračovat.Je to jediná akce tohoto druhu pořádaná na Zalánech. Do budoucna se budeme muset poradit jakou budeme zvát muziku.

Finanční vyhodnocení.                Vstupné            104x 100    =            10400.-

                                                Muzika              - 5500       =              4900.-

             Pronájem pozemku( pan Kressl)             - 500         =              4400.-

                           Večeře pro muzikanty              - 600         =              3800.-

                                              Pódium               - 572         =              3228.-

                                            Pivní sety            - 1800         =              1488.-

                        Ochranný svaz autorský             -  811        =                677.-

              Příspěvek Zalánských hasičů               + 1000      =                1677.-

Zábava skončila přebytkem 1677 Kč

 Další naší vydařenou akcí byl zájezd na MS MX3 do Pacova.Zájezdu se zúčastnilo 16 členů AMK a jejich rodiných příslušníků.AMK platilo dopravu 1872 kč.Ostatní si hradili účastníci. Dopravné je jen cena nafty za dvě dodávky které zapůčili HS Rožmitál a Pňovice.Všichni jsme se shodli,že je třeba v takovýchto akcích pokračovat.

                                  d, MMČR  ctyřkolky družstva. 

edho 047  

Naše družstvo ve složení: Lukáš Procházka,Lukáš Karas a Tomáš Rytíř dosáhlo v Ředhošti na MMČR čtyřkolek

na bronzové medaile.Toto je určitě úspěch ,který nebyl ve čtyřicetileté historii AMK Zalány dosud dosažen.

Kluci gratulace a díky za reprezentaci.

Na základě tohoto úspěchu rozhodla členská schůze proplatit kluků startovné.

Závěr schůze proběhl jako vždy pokecem o všem možném.

Zapsal: oldrich 

                                                Členská schůze 17.10.2013

            Program: 1, Zahájení

                          2, Planý vrch - zavírání

                          3, Statek Rožmitál - dohoda

                          4, Klubové záležitosti

                          5, Diskuse

                          6, Závěr

Schůzi zahájil a řídil předseda.Za nového člena naší organizace byl přijat pan Vladimír Holeček.Po přivítání všech přítomných se přešlo hned k projednání našeho prvního,zkušebního závodu na Planém vrchu.

Původní termín 19.10.2013 byl z technických důvodů přeložen na 02.11.2013.Trať na Plaňáku byla velice promáčená a nemělo žádnou cenu se tam zbytečně mořit. Organizací a přípravou byl pověřen předseda a bylo dohodnuto,že podrobně budou všechny záležitosti projednány na výborové schůzi dne 31.10.2013. Na dnešní schůzi však byly přiděleny k zajištění závodu následující úkoly.

A, Úprava tratě - Kolář Oldřich,  B, Odtažení maringokty z Nepomuka k cestářům - Braun Václav, C,Zdravotní služba - Blažek Jiří, Mávači - každý člen zajistí podle svých možností.Potřebujeme 5-6 mávačů, D,Značky,záchod,časomíru,louku pro Depo a potřebnou dokumentaci - Kolář Oldřich.Občerstvení zajistí - Kolář Dušan.Druhá etapa zavírání proběhne dne 09.11.2013 v Cykloklubu Nepál.Dále bylo domluveno,že budeme startovat v těchto kategoriích. ČZ, 4K, Japonec Hobby, Veterán, Licence, Příchozí a Děti.Dohodli jsme se,že tomuto závodu nebudeme dělat žádnou velkou propagaci,protože se jedná o nultý tedy zkušební závod a v případě úspěchu jej pořádat každý rok.Týden před závodem vyvěsíme pozvánku na našem webu.

V klubových záležitostech nás předseda seznámil s výsledkem jednání s panem Brodackým.Pan Brodacký byl velice vstřícný,ale bude po nás požadovat brigádnické hodiny při sběru kamene na polích.Byla domluvena trojstranná schůzka Starosta Rožmitálu,Vedoucí Statku a Předseda AMK. Ta proběhne v prosinci.

Pak následovala diskuse a volná zábava

Zapsal: oldrich

                                                      Výborová schůze 31.10.2013

Schůze výboru byla svolána za jediným účelem a to s konečnou platností dojednat všechny podrobnosti připravovaného závodu.Nejdříve jsme prošli úkoly zadané členskou schůzí. Slova se ujal předseda a všem oznámil zásadní věc.Závod musíme jet za každého počasí,jinak nám již nikdo nikdy neuvěří,že chceme nějaké závody pořádat.V tomto duchu pak pokračovalo celé jednání.

Teď jednotlivé úkoly:  Kolář Oldřich: Trať,potřebná dokumentace pro časomíru,dopravní značení na silnici, záchod 

                               diplomy,medaile,poháry,louka pro Depo a časomíra,zajištěno.

                               Blažek Jiří: Zdravotní sestry se nepodařilo zajistit,byl však zajištěn sanitní vůz s potřebným vybavením a proškoleným

                               saniťákem. Jirka fungoval jako druhý saniťák.

                               Braun Václav: Přitažení maringotky na trať a káď na vodu,zajištěno

                               Kolář Dušan: Mávači,občerstvení,stupně vítězů a otop do maringotky, zajištěno

Závod povede Kolář Oldřich a členové kteří nebudou závodit mu budou pomáhat.Milan Brettl-mávač,Josef Bártík-startér.

Startujeme v kategoriích: ČZ, 4K, Japonec Hobby, Veterán,Licence,Příchozí a Děti. Startovné symbolické 200 Kč,děti zdarma.

Druhá etape zavírání proběhne 09.11.2013 v Cykloklubu Nepál.Občerstvení, pečená kýta,kterou daroval Milam Brettl.

Výbor rozhodl,že zavírání Plaňáku na trati i v Nepálu budeme pořádat každoročně.

Zapsal:oldrich

                                           Členská schůze dne 12.12.2013

                     Program: 1, Zahájení

                                     2.Přijetí nových členů

                                     3, Členství v roce 2014

                                     4, Zpráva o hospodaření k 30.11.2013

                                     5, Plán činnosti na rok 2014

                                     6, Příprava výroční členské schůze( termín,hosté,občerstvení)

                                     7, Rozprava

                                     8, Závěr

              Schůzi zaháji předseda a hned se přistoupilo k plnění programu.

Za nové členy byli přijati Vledímír Holeček z Nepomuka a Milan Mezek z Hostomic pod Brdy.Přijetí bylo jednomyslné,bez námitek.Noví členové byli seznámeni s povinostmy členství. Při závodech reprezentovat klub, 200 Kč členská legitimace AČR,zůčastňovat se členských schůzí(dle možností),odpracovat 10 brigádnických hodin,za každou neodpracovanou hodinu pokuta 100 Kč. Se souhlasem členské schůze byla ukončena činnost Tomášovi Melicharovi.Za celý rok 2013 se nezůčastnil žádné schůze ani žádné klubové akce. Dále bylo rozhodnuto podržet členství Davidu Rajtorovi.( Toho času pobývá v USA)Noví členové mají nárok na klubový dres a triko.K dnešnímu dni má náš klub 27 členů.

Bylo konstatováno. V roce 2013 nebyl splněn počet brigádnických hodin u většiny členů, protože nebyl pořádán žádný závod a tak nebyla možnost tuto povinnost splnit.V roce 2014 pravděpodobně budeme muset odpracovat brigádnické hodiny na Plaňáku a pro Statek Rožmitál na polích.Kolik hodin a za kolik to budu vědět po jednání s majitelem statku. Pro statek nabídnu 100 hodin a nebo plochu,kterou budeme muset vysbírat Byl odsouhlasen stálý rozpis brigád a to každé  třetí úterý v měsíci.Začneme v březnu dle počasí.Mimořádné termíny oznámí předseda každému zprávou SMS.

Předseda přednesl obsáhlou zprávu o hospodaření od 01.08.2013 do 30.11.2013.Tato zpráva bude součástí zprávy o hospodaření za rok 2013 a bude uložena v klubových dokladech. Nyní jen stav financí k 30.11.2013.

                                                                              Účet.......... 7209,-

                                                                              Pokladna...15127,-

                                                                              Fond..........5126,-

Dalším bodem programu byl plán činnosti na rok 2014. Podle výsledku jednání se Statkem Rožmitál jsou závody naplánovány takto.V případě povolení dvou závodů budeme pořádat Šumavský pohár,Sedlčansko -Slapský pohár a Zavírání Plańáku( nepotřebujeme povolení) to vše na Zalánech.Dle možností uspořádáme jeden závod závod Šumavského poháru mimo Zalány.(Nihošovice nebo Božetice podle toho co bude finančně výhodnější) V případě povolení jednoho závodu budeme pořádat Šumavský pohár a Nihošovky nebo Božetice zůstávají.Závody na Zalánech budou přibližně první nebo druhý víkend v červnu a poslední víkend v září nebo první víkend v říjnu.Zavírání Plaňáku uděláme týden nebo dva před Habeší. Vše bude vycházet podle termínovky 2014.

Pro příští rok plánujeme ještě tyto úpravy na Plaňáku.Dokončení nové lavice(nájezd),posunutí tobogánu pod novou lavicí co nejblíže k poli,rozšíření rokle,zvýšení tobogánů za roklí a zmírnění odskoku před novou lavící.Podle možností udělat úpravy na louce.

Plánujeme opět zábavu na Zalánech a máme též v plánu jeden zájezd,nemusí to být nutně na závody.

Dalším bodem programu byla Výroční členská schůze.Protože je nás již 27 byly obavy abychom se do Nepálu vešli a zvažovali jsme salónek na Paňáku v Rožmitále.Nakonec jsme se domluvili,že to přece jenom zkusíme v Nepálu.Bylo domluveno,že Nepál může být rezervován jen pro AMK.Termín je 25.01.2013 od 20°° hod.AMK platí večeři a přípitek.Budou pozváni tito hosté. Ing. Vondrášek Josef-starosta Rožmitálu,ing Brodacký Vlastimil-majitel Statku Rožmitál,Polák František-velitel SDH Rožmitál,Vavrečka Zdeňek-vedoucí TS Rožmitál,Haltuf Roman-jednatel Fa.Trumpf a Vaňková Jana-člen FMS AČR.Pozvánky a rozeslání zajistí předseda.

V rozpravě jsme se zaměřili na investice.Tady se bude vše odvíjet od sumy peněz ,která se podaří sehnat od sponzorů. Máme v plánu.Párty stan pro provádění zápisu a vyhlašování výsledků při závodech a kolekci nových dresů.

Zápis provedl: oldrich

                                                                                        2014

                                                                          Výroční členská schůze                                      

                                                                konaná dne 25.01.2014. v Cykloklubu Brdy Nepál

                                                Program: 1, Zahájení

                                                              2,Zpráva o činnosti

                                                              3, Zpráva o hospodaření

                                                              4, Pozdravy hostů

                                                              5,Diskuse

                                                              6,Občerstvení

                                                              7, Závěr

                                                                                            vyrocka011

Zahájení schůze.

Schůzi zahájil předseda pozdravil všechny přítomné členy a hosty a ujal se vedení schůze.Z pozvaných hostů se dostavili.Ing.Josef Vondrášek starosta obce Rožmitál pod Třemšínem a poslanec parlamentu České republiky. Ing Haltuf Roman jednatel Fa.Trumpf,pan František Polák velitel SPO Rožmittál pod Třemšínem a pan Viktora Kamil místostarosta obce Nepomuk.

 vyrocka013

Přítomní hosté.Zleva ing Roman Haltuf,ing Josef Vondrášek a pan František Polák.

Ve svém vystoupení předseda zhodnotil uplynulý rok jak po sportovní tak po finanční stránce,poděkoval sponzorů a v obsáhlé správě o činnosti zrekapituloval činnost klubu za celý rok.Ke zklamání všech přítomných oznámil,že ani letos se nesvezeme na louce z důvodů dosud nevyjasněných dotačních podmínek.Veškeré podrobnosti z předsedova vystoupení si můžete přečíst v připojených přílohách.

Z pozvaných hostů vystoupil v diskusi ing.Roman Haltu ujistil všechny přítomné,že i v nadcházejícím roce Fa.Triumpf podpoří Zalánský motokros a že se pokusí ze svého okolí získat ještě další sponzory.

Dále v diskusi vystoupil ing. Josef Vondrášek poděkoval všem přítomným za vzornou reprezentaci Rožmitálskěho regionu,ujistil nás,že i město Rožmitál nás podpoří jak finančně,tak při jednáních se Statkem Rožmitál.Dále zmínil rozšíření Hasičské zbrojnice na Zalánech,kde by krosáci ze Zalán měli též najít své útočiště.

Přílohy.pdfZpravaocinnosti2013.pdf pdfsportovniuspechy2013.

           pdfBeznyucet2013.pdf pdfPokladna2013.pdf

Za AMK  Oldřich Kolář

              předseda

                                                    Členská shůze 20.02.2014.

                                  Program:      1, Zahájení

                                                     2, Plán činnosti na rok 2014

                                                         a, Závody

                                                         b, Brigády

                                                         c,Dresy

                                                         d, Dotace jezdcům

                                                     3, Různé

                                                     4, Závěr

    

                                                       lensk schze 002 

Sešlo se nás celkem patnáct a jako host se na nás přišel podívat Mirek Dvořák.

lensk schze 003

Další účastníci. Vzadu vpravo Luděk Štolba v popředí Jarda Buchar.

Schůzi zahájil předseda,přivítal všechny přítomné a první zprávou kterou nám zdělil bylo odhlášení Jirky Dražana z naší organizace.

Jirka vystoupil na vlastní žádost.Má vlastně rok na rozmyšlenou,protože na tento rok má zaplacené členské příspěvky.Berme to však jako vystoupení.Členství je soukromá věc každého našeho člena.Jak stojí v stanovách klubu.

Jako druhý bod programu byl plán činnosti na rok 2014.Nejdříve jsme probrali závody.AMK Zalány bude tento rok pořádat celkem čtyři závody.Dne 29.03.2014 si dáme otvírání Plaňáku, druhým bude Šumavský pohár v Klukách u Písku,třetím Šumavský pohár v Božeticích a posledním závodem pod naším pořadatelstvím bude Šumavský pohár v Božeticích. Na Zalánech pojedeme sice dva závody ale jenom na kopci,protože na louku ani letos nemůžeme.

Situace s loukou.Na jednání,které proběhlo v měsíci lednu ve Věšíně a kterého se zúčastnili zástupci Statku Rožmitál,Rožmitálský starosta a předseda našeho oddílu byl dohodnut následující postup.AMK Zalány dodá plán tratě , pozemky po kterých bude trať procházet a k tomu souhlas majitelů pozemků a to vše do konce dubna roku 2014 vedoucímu statku.Statek Rožmitál požádá o vyjmutí pozemků z dotací.Jestliže půjde vše podle plánu,tak od roku 2015 budeme moci pořádat závody na celé trati.

Celkem podrobně byla již probrána příprava Otvírání Plaňáku a byly přiděleny následující úkoly.

 Předseda zajistí: Všechny potřebné doklady,poháry ,diplomy,oznámení na Policii,maringotku pro časoměřiče ,úpravu tratě,časomíru,dva traťové komisaře a vyznačení Depa

Kolář Dušan zajistí občerstvení,dva až tři mávače.

Braun Václav zajistí káď na vodu do depa, sanitáře a sestru.

Dalším bodem programu byla brigádnická činnost na rok 2014.Bylo odsouhlaseno 10 brigádnických hodin na rok pro každého člena a za neodpracovanou hodinu 100Kč pokuta.První brigáda na Plaňáku bude ve středu 26.02.2014. v 16°° hod. ( kámen)

Dotace jezdců.Členská schůze odsouhlasila dotace pro naše jezdce, kteří se zúčastní mistrovství republiky v následující výši.Dva závody hradíme jedno startovné,čtyři závody hradíme dvě startovné,šest a víc hradíme tři startovné.

Dresy poslední termín na podání návrhů bude březnová členská schůze.Každý člen bude platit 50% ceny dresu.Zdarma obdrží dresy velcí sponzoři(5000kč) a reprezentační družstvo čtyřkolek.

Lukáš Procházka zajistí dva členy do družstva AMK Zalány.

lensk schze 001

V diskusi jsme pogratulovali Vaškovi Braunovi k šedesátý narozeninám.

Potom se diskutovalo o závodech, kdo jakou má motorku,jaké závody pojede a tak dále.

Příští schůze 27.03.2014.

Zapsal: oldrich

 

                                                      Členská schůze 27.03.2014

          Program: 1, Zahájení

                        2, Závody " Otevírání Plaňáku"

                        3, Dresy - návrhy

                        4, Diskuse

                        5,Závěr

Schůzy zaháji předseda a šlo se hned na první bod programu a to byla rekapitulace příprav na " Otevírání Plaňáku"

                Trať bude upravena a vyznačena v pátek.Zdravotní služba zajištěna,občerstvení zajištěno,maringotka na místě,mávači a časomíra zajištěna,omezení provozu na komunikaci povoleno.Veškeré písemné dokumenty k registraci a měření připraveny. Na pátek odpoledne byla svolána brigáda na úklid kolem tratě. V sobotu před závodem je potřeba rozmístnit dopravní značení omezující provoz na komunikaci III třídy mezi Rožmitálem a Zalány. Zajistí domácí jezdci. Budeme pořádat ještě "Zavírání Plaňáku" a oba závody budou součástí seriálu " Malý Plaňák"

Druhým bodem programu byly návrhy na podobu nový dresů.Tady se rozproudila nebývale bouřlivá  debata,co hlava to názor,která nikam nevadla.Předseda rozhodl takto. Vypracováním návrhu byli pověřeni Martin Novák a Michal Přibyl a předloží jej na příští schůzi.Jestliže schůze nedospěje k většinovému názoru rozhodne výbor. Předseda zajistí loga sponzorů v elektronické podobě a v rastrech na vectory.

            Bylo dohodnuto AMK zaplatí 50% ceny dresu zbytek si uhradí každý člen sám.Každý další dres si platí  plné výši.Zdarma dostanou dres jen sponzoři s příspěvkem vyšším než 5000,- Kč. Zatím to jsou: Město Rožmitál,Triump Praha,Bigmédia a Kemmler Electronic.Loga všech sponzorů a loga AMK Zalány a Planý Vrch musí být na dresech

AMK Zalány postaví družstvo pro MMČR ve čtyřkolkách.Členové družstva obrží dres zdarma.Podoba dresu bude upřesněna.

Situace s loukou se zatím vyvíjí uspokojivě,chybí již jeden podpis majitele pozemků.

V diskusi se probíralo kdo kam pojede na závody a různé krosácké radosti a starosti.

Zapsal: Oldřich Kolář (oldrich)

 

                                                                 Otevírání Plaňáku

 Otevrn Plaku 076

 Otevírání se povedlo.Ráno v půl sedmé to ale vypadalo velice špatně,byl jsem tam sám a se mnou mráz -1°Ca všude jínovatka.V půl osmé se to ale začalo trousit a nakonec se nás sešlo čtyřicet,zhruba stejně jako loni.Kategorii děti jsme museli zrušit,příchozí jeli společně s veteránama,takže se nám časový rozpis posunul,ale vše bylo vyřešeno, v deset hodin to vypuklo a mimo polední pauzy jsme brázdili Plaňáček do půl čtvrté.Počasí po raním mrazíku bylo perfekt,dráha dobře připravená,časoměřičská skupina KaPli(Kašparová,Plicková)pracovala na výbornou,občerstvení perfekt,jezdci ukáznění,stínem bylo jedno poranění ale zdravotní služba zasáhla včas a profesionálně.Překvapil velký zájem diváků,Rožmitálští na motokros nezapoměli. Rozcházeli jsme se kolem čtvrté hodiny s tím,že se určitě sejdeme v říjnu na zavírání.Což bude druhý závod našeho seriálu Malý Plaňák.

 

 

                                                            Členská schůze 24.04.2014

Program:  1. Zahájení

                 2. Organizace Šumavského poháru v Klukách u Písku

                 3. Vyhodnocení Otevírání Plaňáku

                 4.Dresy

                 5.Klubové záležitosti

Schůzi zahájil předseda,přivítal všechny přítomné a přistoupilo se k přijetí nových členů. Za nové členy naší organizace byli jednomyslně přijati Jan Voříšek z Rožmitálu a Milan Bureš z Příbrami.Noví členové byli seznámeni se svýma povinnostma.(Účast na klubových akcích,platit členské příspěvky a deset brigádnických hodin ročně).Předseda zkusí možnost dodatečně objednat členskou legitimaci na letošní rok.

Druhým bodem programu bylo zajisti organizaci závodů v Klukách.AMK Zalány zajistí.Věnce,poháry, zdravotní službu,měření,pojištění závodu,registraci závodníků a pět pořadatelů.Pořadatelům kteří přijedou svým autem bude proplacen benzín,pořadetelé nečlenové 500Kč+občerstvení(60Kč),pořadatelé členové,brigádnické hodiny+občerstvení(60Kč).Podrobnodti budou dojednány na květnové schůzi.

Třetím bodem programu bylo vyhodnocení domácího závodu " Otevírání Plaňáku"

                                                                                          Příjmy:              Startovné                            6150.-

                                                                                                                  Příjmy celkem                     6150.-

                                                                                          Výdaje:             Traťáci                                2100.-  

                                                                                                                  Zdravotní služba                     600.-

                                                                                                                  Měření                                1000.-

                                                                                                                  Občerstvení pořadatelů           840.-

                                                                                                                  Diplomy,medaile                   1710.-

                                                                                                                  Poháry                                 2249.-

                                                                                          Celkem:                                                    10499.-

                                                                                           Výsledek:                                                 - 4349.-

Bylo rozhodnuto v těchto závodech  pokračovat a postupně vytvořit tradici.Padly různé návrhy kde ušetřit,to budeme řešít na zářijové schúzi.Druhý díl seriálu "Malý Plaňák" bude 18.10.2014 .

Čvrtým bodem programu byly klubové dresy.S předloženým návrhem byl vysloven souhlas.Připomínky k návrhu byly vzaty na vědomí a budou zapracovány.Členové AMK budou platit 50% ceny a za každý další plnou cenu.Nečlenové budouli mít zájem platí těž plnou cenu.Zdarma održí dres sponzoři, které musí odsouhlasit členská schúze.

Pátým bodem programu byly klubové záležitost.Byl probrán stav brigádnických hodin,zatím katastrofa,ještě je ale času dost.Znovu byl připomenut plán brigádnických hodin.Každé úterý od 16°° hod. do nevidim.Předseda byl pověřen do příští schůze překontrolováním stavu členské základny.Čtyři členové dosud nezaplatili členské příspěvky. Předseda seznámil přítomné členy se stavem financí.

                                                                                 Účet                          41000,.

                                                                                 Pokladna                     4808.-

                                                                                 Fond                            6088,.

Posledním bodem diskuse byla velice smutná zpráva a to že nedošlo k dohodě mazi AMK a Statkem Rožmitál,ačkoliv ze strany AMK byly splněny veškeré požadavky majitele statku.Majite statku vše popřel a prohlásil,že mu může být předseda a celý motokros na Zalánech naprosto lhostejný.Hlavní  prioritou  se proto stalo získání Planého vrchu pod křídla AMK nebo města Rožmitál.Toto bude hlavním bodem programu jednání 12.05.2014 na Rožmitálské radnici.Naskytla se též možnost získat do pronájmu Pňovickou pískovnu.S majitelem se předseda sejde dne 30.04.2014.

Zapsal dne 29.04.2014.

oldrich

                                                                       Členská schůze 25.05.2014.

Program:   1.Zahájení

                2.Stav příprav  na závody Šumavského poháru v Božeticích(náhrada za Kluky)

                3. Trať. Zalány Planý vrch,Pňovice pískovna

                4. Klubové záležitosti

                5. Diskuse

                6. Závěr

1. Po nezbytné prezentaci schůzi zahájil předseda přivítáním členů a stálého hosta Martina Dvořáka.

2. Závody v Božeticích jsou připraveny jak organizačně tak technicky.Teď již jenom počasí.Byly dohodnuty následující podmínky.Motoklub Milevsko(majitel tratě)zajistí přípravu tratě před závodem , během závodu(kropení budeli třeba) a dále zajistí traťové komisaře. Za tuto službu AMK Zalány odvede poplatek za motorku.Do 130jezdců 150Kč za motorku,přes 130 jezdců 200Kč za motorku. Dále Zalány zajistí a zaplatí,zdravotní službu,časomíru,tratové komisaře,ozvučení a kropení.Naše příjmy budou ,startovné a poplatek za stánek s občerstvením.

3.Trať na Zalánech.Město Rožmitál je ochotno odkoupit pozemky na Planém vrchu a ty potom následně pronajmout AMK Zalány.Záměr odkoupit pozemky od pani Kryštofovičové nevyšel,velká škoda,prodala pozemky Statku Rožmitál.S majiteli pozeků jsem mluvil,ti je prodat nechtějí,ale pronájmu se nebrání.Dále bylo dohodnuto,že se město pokusí směnit se statkem pozemky na louce.Se statkem jsou však veškerá jednání velice složitá.Uvidíme

Pískovna v Piňovicích.Majite se vybudování tratě na svém pozemku nebrání. Pozemek jsem viděl trať by tam udělat šla.Bude to však velice náročné jak finančně tak organizačně.Nejdříve musíme promluvit s majiteli okolních pozemků,ty budou třeba na depo a parkoviště,potom zjistit jak se k tomuto záměru postaví životní prostředí. Čeká nás velice složité období.

4. Výroba dresů byla zadána,takže v průběhu června budou hotové.Podle návrhů vypadají dresy velice pěkně.Dále předseda konstatoval,že stále ještě nejsou vybrány všechny členské příspěvky a stav brigádnických hodin taky nic moc.

5. Diskuse jako vždy, kdo kam pojede na závody,jak jsou na tom stroje,kdo motorku prodal nebo nějakou koupil.

Sejdeme se podle plánu 19.06.2014

Zapsal dne 25.05.2014.

oldrich

                                           Členská schůze dne 19.06.2014

Program. 1. Zahájení

               2.Vydávání nových klubových dresů

              3. Focení

              4. Klubová záležitosti

              5. Diskuse,závěr

DSC 4356

Tato členská schůze byla v podstatě věnována vydávání nových klubových dresů a focení.Byla vyhotovena společná fotografie a potom záběry ze schůze.Jakmile fotografie obdržím,tak je sem přidám.Nový dres jsem již vystavil v naší dočasné klubovně v Nepálu.

DSC 4344

Klubové záležitosti: Odsouhlesen zájezd na MS do Lokte dne 27.07.2014.Zájezd je pro členy AMK a rodiné příslušníky.Cestu hradí AMK vstupenky si každý hradí sám.Vašek Braun zajistí dodávky od Zalánských a Rožmitálských  hasičů.Podrobnosti si řekneme na červencové schůzi.Zájemci se přihlásí u předsedy.

Závody v Božeticích pro nezpůsobilý terén přeloženy na 09.08.2014.Podrobnost na červencové  členské schůzi. Budu potřebovat pět nebo šest lidí ostatní zařídím.

AMK podpoří dotací 1000 Kč akci Hurá prázniny na Zalánech.Akci pořádá Osadní výbor a Hasiči.

Dne 24.06.2014 brigáda na Plaňáku.Tráva,kamen.Začala stavba rozšíření Požární zbrojnice na Zalánech,kde bychom měli mít klubovnu.Hodiny odpracované na této akci budou započítány do našich brigádnických hodin.Znova upozorňuji,že brigády na Plańáku jsou každé úterý od 16°° hod.

Zapsal dne 19.06.2014

oldrich

                

                                         Členská schůze 24.07.2014 

Program: 1.Zahájení

              2. Stav financí

              3. Závody v Božeticích

              4. Klubové záležitosti

              5. Diskuse,závěr                                                                                                                    

Hned po zahájení seznámil předseda členskou základnu se stavem klubových financí. Na Běžném účtu prozatím  10173,- korun, tady v nejbližší době počítám s výdajem 5000,-Kč-pojištění závodu v Božeticích a stejná částa by měla ještě dorazit od sponzorů. Pokladna prozatím 19018,-Kč,sem ještě přijde zhruba 2500,-kč za členské legitimace a dresy.Nejbližší výdaj buhe přibližně 5000.-Kč. Úprava Planého vrchu.Rezervní Fond 4883.- V našem rozpočtu citelně chybí výnosy z pořádání závodů na Planém vrchu.Dohoda se Statkem Rožmitál zatím v nedohlednu.

Šumavský pohár v Božeticích se uskuteční 09.08.2014.Startovné podle propozi 500,- Kč,tentokrát musí zaplatit i členové AMK Zalány.Členská schůze byla seznámena se stavem organizačního zajíštění,nebyly shledány závady. Motoclub Milevsko zabezpečí úpravu tratě , přípravu závodiště včetně depa,zajistí traťové komisaře,kropení a úpravu tratě během závodů,mobilní WC a ozvučení.AMK Zalány zajistí pořadatele,časomíru a zdravotní službu.Součástí dohody jsou též platby které uhradí AMK Zalány. Zaplatíme do 130 motorek 150,-Kč za motorku od 131 motorek 200,-Kč.Traťový komisaři 500,- Kč + 65,- Kč stravné,zdravotní službu,časomíru,ozvučení,hasiče a mobilní WC.Naše příjmy.Startovné a poplatek za stánek s občerstvením.

Klubové záležitosti.Odsouhlasen zájezd do Lokte na MS v motokrosu.Objezd z Rožmitálu 5:30 hod. AMK hradí dopravu.Svolána brigáda na Planý vrch,sběr kamene a vysekání trávy.Šumavský pohár v Klukách bude 13.09.2014.Pořadatel si nepřeje čtyřkolky,proto zařadíme vložený závod Fichtlů.Dála byla dohodnuta grilovačka a to 20.09.2014 od 12°° hod.Dáme čuníka.

Diskuse a závěr se jako vždy protáhly.

Zapsal dne 14.09.2014

oldrich

                                            Členská schůze 11.09.2014

                Program:  1. Zahájení

                                2.Vyhodnocení Božetic

                                3. Šumavský pohár v Klukách

                                4. Grilování 20.09.2014

                                5. Klubové záležitosti

Po krátkém zahájení jsme přistoupili k vyhodnocení Šumavského poháru v Božeticích. Na start závodu se dostavilo 128 motorek na Šumavský pohár bída,ale vzhledem k tomu,že na tento termín byly na poslední chvíly přeloženy závody v Merklíně a Třebízi ještě docela úspěch.Podrobné finanční vyhodnocení je založeno v klubových dokladech,takže jen krátce.Příjmy celkem 68600,- Kč.Výdaje 71376,- Kč.Výsledek -2776,-Kč což bylo celkem kladně hodnoceno.K pokrytí všech nákladů a nějakému zisku je potřebná účast minimálně 150ti motorek.

Předseda přednesl stav organizačního zabezpečení Šumavského poháru v Klukách a bylo konstatováno,že vše je zajištěno, jak ze strany AMK Zalány tak ze strany MS Kluky.Co nebylo zajištěno je počasí,které letos organizátorům dává zabrat. Schůze se konala ve čtvrtek 11.09.2014. Večer téhož dne začalo vydatně pršet a pršelo do pátečních podvečerních hodin. 12.09.2014.Po prohlídce závodní tratě v pátek odpoledne byl závod po dohodě pořadatelů zrušen.Hladáme náhradní termín.

Další bod programu grilování,které proběhne 20.09.2014 na Zalánech v prostorách hasičárny.Gril a čuník zajištěny sraz všech je ve 12°°hod.Je tředa pomoc postavit stan a provést nezbytné přípravné práce.Vstupné pro členy 50,-Kč.

Klubové záležitosti. Mnozí členové ještě nezačali s plněním své povinosti odpracovat 10 brigádnických hodin. Konec roku se kvapem blíží.Jedna z posledních příležitostí bude zářijová brigáda na Planém vrchu.Jsou mezi námi členové kteří doposud nezaplatili členský příspěvek a ani si nevyzvedly jimi ojednaný klubový dres.Zavírání Plaňáku bude pravděpodobně přeloženo na pozdější termín,vzhledem k posunutí termínu v Klukách.

Stav financí. Pokladna 11000,- Kč                                                                                                                                                                                                              

                   Účet         4000,.Kč

           Rezervní fond     2000,-Kč

Zapsal dne 14.09.2014

oldrich

Rozluka se seznou 2014 066

Sešli jsme se u selátka.Dne 20.09.2014 jsme zatrénovali na rozloučení se sezonou.Nejdřív jsme se nemohli dohodnou kde to uděláme.Místa byla dvě, vodárna nebo hasičárna. Nakonec zvítězila hasičárna a bylo to výborný.Hasiči měli sice střelby,žádné zranění,ale vešli jsme se všichni.Dohodli jsme se že takové společné akce musíme pořádat častěji.

Rozluka se seznou 2014 014

Místo bylo třeba lehce upravit

Rozluka se seznou 2014 016

Oheň hoří,čuník je napichován

Rozluka se seznou 2014 013

Pípa se připravuje

Rozluka se seznou 2014 020

Povedlo se,pivo teče

Rozluka se seznou 2014 028

Už je mu horko

Rozluka se seznou 2014 032

Tak kdy už to bude

Rozluka se seznou 2014 036

Byl dobrej.

Vložil: oldrich

                                                                   Členská schůze  16.10.2014.

         Program:   1,Zahájení

                           2, Vyhodnocení Šumavy v Klukách

                           3, Příprava Zavírání Plaňáku

                           4, Diskuse

Schůzi zahájil a řídil předseda a po přivítání členů se přistopilo hned k programu.

Druhým bodem programu bylo vyhodnocení Šumavského poháru v Klukách.Závod se uskutečnil v náhradním termínu dne 13.09.2014.První termín musel být zrušen pro velice nepříznivé povětrnostní podmínky.Bylo to již podruhé co jsme museli přesunout termín.Prvně jsme museli přesunout termín v Božeticích.Přesunutí termínu se velice nepříznivě projevilo na účasti,přihlásilo se jen 103 jezdců.Celkové přijmy za startovné činily 53050,-Kč a výdaje se vyšplhaly na 59074,-Kč. Závody skončily se ztrátou 6024,-Kč.Podrobné hodnocení je uloženo v dokladech AMK.Předseda přítomné členy seznámill se stavem financí.Díky sponzorům i po tak neúspěšné sezóně se finace nacházejí v docela dobrém stavu. Pokladna   15896,- Kč, Účet  3951,-Kč,Fond 1615,-Kč.                                                            

Třetím bodem programu mělo být zhodnocení příprav Zavírání Plaňáku.Závod byl po organizační a finanční stránce zajištěn, ale opět zapracoval Statek Rožmitál a tentokrát nás nepustil ani na kousek louky podél silnice,kde jsme si chtěli zřídit Depo. Majitelé statku se rozhodli,že čtyřicetiletou tradici motokrosu na Zalánech prostě zničí. Členská schůze pověřila předsedu, pro příští rok, zajistit místo pro Depo na jiném místě.

V Diskusi jsme probírali otázku co se startovním zařízením,které je umístěno na louce u vodárny.Po delší debatě bylo rozhodnuto ponechat jej zatím tam kde je a o jeho dalším osudu rozhodnout na jaře. Předseda se zmínil o nutnosti přeregistrovat AMk Zalány z Občanského zružení na Spolek.Tady máme ještě více jak rok čas a instrukce k přeregistrování určitě přijdou od AČR. Tentokráte jsme rozešli celkem brzo,protože nikomu moc do řeči nebylo.

Zapsal: Oldřich Kolář

                                                                  Členská schůze 20.11.2014

                               Program:  1. Zahájení

                                                2. Revize členské základny

                                                3. Plán činnosti na rok 2015

                                                4. Informace z konference AČR

                                                5. Klubové záležitosti

                                                6. Diskuse,závěr

 

Po zahájení schůze a přivítání všech přítomných přistoupila ćlenská schůze k druhému bodu programu a to k revizi členské základny.  K dnešnímu dni čítá členská základna 26 členů.Předseda navrhnul tři členy k vyloučení.Jsou to: Bureš Milan,Jeníček Michal a Karas Lukáš.Jmenovaní se celý rok nezůčastnili žádné akce,nezaplatili členské příspěvky a dluží peníze za objednané a nevyzvednuté klubové dresy.Členská schůze rozhodla dát těmto členům ještě šanci a požádala předsedu o navázání kontaktu s těmito členy. O jejich případném vyloučení bude jednat prosincová schůze.

Třetím bodem programu byl Plán činnosti na rok 2015. Byla navržena, projednána a schválena následující činnost. Otvírání a Zavírání Plaňáku,závody Šumavského poháru v Božeticích,Klukách u Písku,Horažďovicích nebo v Žáru u Vacova.Majitelé posledních dvou jmenovaných tratí budou osloveni písemnou nabídkou.Nabídka bude stejná jako pro Božetice nebo Kluky.Nabídkami byl pověřen předseda.Dále budeme pořádat letní zábavu a zájezd na MS v motokrosu do Lokte nad Ohří.Nejbližší akcí roku 2015 bude uspořádání Výroční členské schůze.Členská schůze odsouhlasila termín 17.01.2015. Plán činnosti může být během roku upravován podle okolností.

 Ve čtvrtém bodě progranu předseda seznámíl členskou základnu s jednáním Konference AČR. Přítomní byli seznámeni s metodickými pokyny pro přidělování dotací,se změnami ve stanovách AČR ,které jsou vynuceny přijetím nového občanské zákoníku,hospodařením AČR v roce 2013  s dosavadním hospodařením v roce 2014 a s návrhem rozpočtu na rok 2015.Dále byli přítomní seznámeni s volbami do výkonných výborů sportovních svazů a s prezentací společnosti ALIVE-Členství v AČR.Velice důležitým dokumente z konferenceAČR se kterým byla schůze seznámena je Důvodová zpráva k návrhu změn stanov. AČR chce v následující období rasantně posílit členskou základnu protože počet členů bude rozhodující ukazatel pro přidělování státních dotací. Všem členům AČR budo poskytovány výhody a benefity a to na základě smlouvy uzavřené se společností GTS ALIVE s.r.o..Druhy členství se z dosavadního jednoho rozšíří na čtyři. Veškeré dokumenty z konference jsou uloženy v dokladech AMK Zalány.

Pátý bod programu Klubové záležitosti.

Bylo navrženo a odsouhlaseno.Členské příspěvky pro rok 2015 z 50% uhradí klub, klub zaplatí členské legitimace našim největším sponzorům,treninky do výše 400 Kč,dvě startovné pro účastníky MMČR.Dále byl odsouhlasen příspěvek osadnímu výboru na Zalánech ve výši 500 Kč.

Předseda vyjádřil nespokojenost se stavem brigádnických hodin,někteří členové nemají ještě ani hodinu.Je potřeba na Plaňáku vyházek kamen a vysekat trávu((23.11.2014),složit stan v hasičárně na Zalánech( 22.11.2014) a pomoc se sádrokartonem( 29-30.11.2014) na stavbě hasičské zbrojnice na Zalánech. Byl písemně osloven další majitel pozemků na Planém Vrchu. Předseda byl pověřen navázání kontaktu s majitelkou Statku Rožmitál a pohnout stojatými vodany v jednání o louce pod vodárnou.

Zapsal: Oldřich Kolář

                        Výborová schůze 18.12.2014

Program: 1, Zahájení

              2, Výroční schůze 17.01.2015

              3, Plán činnosti na rok 2015

              4, Situace kolem louky pod vodárnou.

              5, Diskuse a závěr

Shůzi zahájil a řidil předseda a po přivítání účastníků jsme přistoupili k hlavnímu tématu a to bylo uspořádání a příprava výroční schůze.

Termín byl stanoven na 17.01.2015 v 19°° hod do Cykloklubu Nepál.Občerstvení a přípitek zajistí paní Jitka Kolářová vedoucí provozovny.Bylo dohodnuto,že pozvaným hostům ,  pánům Josefu Vondráškovi,Romanu Haltufovi a Františku Polákovi bude uhrazeno občerstvení.Občerstvení bude též hrazeno všem členům AMK Zalány.Předseda byl pověřen vypracováním referátů o činnosti , hospodaření v roce 2014 a průřezem motokrosové sezóny našich jezdců v roce  2014

Plán činnosti na rok 2015 byl navržen takto. Domácí závody Otevírání a Zavírání Plaňáku,ve vlastní režii pořádat dva až tži závody Šumavského poháru.Navrženy byly tyto tratě.Božetice,Kluky u Písku,Merklín,Žár u Vacova a Horažďovice. Dále předseda jako spolupořadatel Šumavského poháru přednesl změny o kterých budou pořadatelé jednat.Zrušit třetí rozjížďku v kategorii ČZ,zavedení povinných lékařských prohlídek a z kategorie MX2 vyčlenit třídu amatér. Dále byl odsouhlasen zájezd do Lokte nad Ohří na MS v motokrosu,konání letní zábavy dne 22.08.2015 doufejme že v nové hasičské zbrojnici na Zalánech. Během ledna zahájit rezervaci startovních čísel pro Šumavský pohár.

K bodu čtyři bylo zděleno následující.Po půlročním jednání s majiteli se podařilo získat zhruba 0,4ha do majetku města Rožmitál.Směnu pozemků obstaral Kolář Oldřich.Nyní jsou v jednání pozemky na Planém vrchu a jeden pozemek na poli pod Planým vrchem ( 0,4ha)

Diskuse se stočila k nové sezóně 2015.

Sepsal: Oldřich Kolář

                             Výroční členská shůze AMK Zalány dne 17.01.2015

                   Program:         1,  Zahájení -  přivítání hostů 

                                               2,  Zpráva o činnosti - plán na rok 2015

                                               3,  Zpráva o hospodaření

                                               4,  Pozdravy hostů

                                               5,  Občerstvení

                                               6,  Diskuse a závěr

Výborovou schůzi zahájil a celou řídil předseda AMK Zalány.Po přivítání hostů pánů Pavla Bártla,Romana Haltufa a Františka Poláka se přistoupilo k prvnímu bodu Zpráva o činnosti.Zde předseda krátce a přehledně zhodnotil naši činnost jak na poli sportovním tak společenském.Součástí zprávy byl také plán na rok 2015.

Dále byla přednesena zpráva o hospodření kde byla členská základna seznámena, velice podrobně, jak jsme peníze získali a jak a za co jsme je utratili.Rozpočet se nedělá,protože nevíme kolik se nám podaří získat peněz od sponzorů.

 Následovali pozdravy hostů.Zde nám sponzoři přislíbyli pomoc a zachování přízně na rok 2015.

Potom následovalo očerstvení a diskuse do dlouhých nočních hodin.Účast na schůzi byla téměř stoprocentní.

Předseda poděkoval všem členům za účast.

P1160009

Připili jsme si na zdraví a na Plaňák  

P1160011

Předseda nám vyložil co bylo a jak to bude...

P1160091

Sponzoři vypadali spokojeně....

P1160062

Všechno se probralo..

P1160036

a prodiskutovalo.....

pdfZalanskasezona.pdfpdfZpravaocinnosti-2014.pdfpdfZpravaohospodareni-2014.pdf

Vložil: oldrich

 

 

              Členská schůze 19.02.2015

              Program:  1, Zahájení - příjetí nových členů

                             2, Kalendáře- termíny

                             3, Klubové záležitosti

                             4, Diskuse

                             5, Závěr

P2180019

 Schůzi zahájil a řídil předseda.

Přivítali jsme mezi námi nové členy.Členství klubové individuální získali pánové:ing. Roma Haltuf - jednatel společnosti TRUMPF,Hyťha František - dvorní fotograf a ing. Vondrášek Josef - poslanec a  starosta města Rožmitál pod Třemšínem. Klubové členství získal Pohořský Miloš z Podlesí.Milošovi je 16.let a bude startovat v nově zavedené kategorii MX2 Amatér.Po dlouhé době jsme získali mladíka.Budeme ho hýčkat-řekl předseda.

benjamnek

Miloš Pohořský.Motorka Kawasaki 250 4T ,startovní číslo 209,kategorie NX2 Amatér.Miloši hodně úspěchů a žádná zranění. Přeje AMK Zalány.

staronov len Fanda

František Hyťha ( Fanda). Fanda s námi všude jezdí a fotí. Členství klubové individuální.Fandovi přejeme hlavně hodně  zdraví.

 Druhým bodem programu byla letošní termínovka jak Šumavského poháru tak i ostatních závodů.Nepodařilo se vyjednat závody v Žáru u Vacova.Byly navrženy dva termíny,žádný však majitelům tratě navyhovoval.Je to velká škoda,protože závody Šumavského poháru měly v Žáru svou tradici.Jakmile se tato tradice jednou přeruší špatně se vrací zpět. Dohodli jsme se na příští sezónu.Šumavský pohár startuje v Netolicích, pojedeme dvakrát Bělčice,svezeme se v Božeticích v Klukách u Písku a na samotný závěr jako vždy si dáme Habeš

AMK Zalány pořádá závody v Božeticích a v Klukách.Dále 27.03.2015 pořádáme Otevírání Plaňáku a 17.10.2015 Zavírání.Organizací byl pověřen předseda,ostatní členové budou nápomocni.Před samotným závodem uděláme brigádu a Plańáček dáme do fazony.

Klubové záležitosti. Brigády 2014.Celkem jsme odpracovali na Plaňáku a na požární zbojnici na Zalánech 277 hodin.Členové kteří nesplnili svou povinnos,10 hodin,zaplatí za každou neodpracovanou pokutu 100 Kč. S vyběrem pokut již bylo započato.Pro letošní rok jsou podmínky stejné jako loni.                                                                                                           Pozemky na Planém vrchu. Předseda seznámil členskou schůzi se situací a byl pověřem celou záležitost dořešit k prospěchu AMK .                                                                           Motokrosová škola Radka Tomana. Radek Toman byl osloven a nevidí problém školu na Zalánech uskutečnit.Členská schůze odsouhlasila účast jen pro domácí a poplatek hradí AMK Daším jednáním byl pověřen předseda.       

Plán práce na letošní rok.Otevírání a Zavírání Plańáku,pořadateství dvou závodů Šumavského poháru,škola s Radkem Tomanem,letní zábava(22.08.2015).AMK uhradí našim jezdcům 500 koru za treninky nebo startovné.Jezdcům kteří se zúčastní republikových závodů hradí AMK dvě startovné   

Diskuse    

diskuse II

Diskutovali jsme o letošním kalendáři a lékařských prohlídkách

diskuse

Diskuse se zúčastnil personál i majitel Nepálu

tra

Řešili jsme trať a  jiné.Rozcházeli jsme se kolem desáté hodiny.

Vložil: oldrich     

 

                  Členská schůze 26.03.2015   

Program:  1. Zahájení

                2. Otevírání Plaňáku

               3. Klubové záležitosti

 Schůzi zahájil a řídil předseda. Po zahájení jsme přistoupili k druhému bodu programu a tím byl závod Otevírání Plaňáku.Závod musel být zrušen protože statek Rožmitál nám zakázal udělat Depo na Vodárně.

Druhou  alternativou pro Depo byla louka u Černého potoka.Majitelem dvou percel na vstupu na louku je statek Rožmitál a v dnešní době je louka silně podmáčená.Za těchto okolností nebudeme riskovat další nepříjemné střety s vedením statku a Otevírání Plaňáku se tento rok konat určitě nebude.

Byla navržena ještě třetí alternativa a to vybudovat Depo přímo na Planém vrchu. Tady se jedná o velké zemní úpravy a toto musí být projednáno s majitelem pozemku paní Miladou Braunovou.Pověřen byl předseda.

Situace s motokrosem na Zalánech zatím vypadá následujícně.Louku pod vodárnou má pronajatou statek Rožmitál a ten nechce o nějaké dohodě vůbec slyšet.Majiteli pozemků ,které má statek pronajmuté jsou město Rožmitál,Miroslav Tuháček,František Beran,František Kressl a pan Rom. Se všemi bylo zahájeno jednání o vypovězení nájemní smlouvy statku Rožmitál.Výpověď musí být podána v roce 2016. Pozemky na Planém vrchu patří panu Františku Beranovi,paní Němečkové Janě,paní Miladě Braunové a zhruba jedna čtvrtina pozemků má neznámého majitele.S panem Beranem a paní Braunovou k dohodě určitě dojde,po neznámém majiteli předseda zahájil pátrání.Problém bude s paní Janou Němečkovou.Pan Václav Braun zahájí jednání s panem Romem a předseda s panem Františkem Kresslem.Existuje ještě jedna mořnost a tou je vybudování zcela nové trati o této možnosti již předseda se starostou Rožmitálu mluvil.

V klubových záležitostech byli členové AMK seznámeni se stavem brigádnických hodin v roce 2014,kdo a kolik musí zaplatit za neodpracované hodiny.Byl stanoven předběžný termín pro motokrosovou školu(květen)a byla odsouhlasena zábava na Zalánech.Tyto záležitosti dostal za úkol vyřídit předseda.

Zapsal:oldrich

 

Členská schůze 23.04.2015

Program: 1,Zahájení

              2, Klubové záležitosti (členské legitimace,dluhy za neodpracované hodiny,proplácení startovného,motokrosová škola)

Schůzi zahájil a přítomné členy přivítal předseda.K prvnínu bodu klubových záležitostí předseda podotkl,že členské legitimace si dosud nevyzvedlo 50% členů a vyzval tím členy k urychlenému vyzvednutí.Dluhy za neodpracované hodiny dosud nezaplatil jedíný člen Vladimír Holeček.Laďa se nezůčastňuje žádných akcí pořádaných klubem včetně závodů.Takoví členové nemají pro klub žádný význam,podotkl předseda.Na této schůzi bylo vyplaceno startovné osmi členům za účast na závodech Šumavského poháru v Netolicích.Lukáš Procházka dosud nepřinesl stvrzenky za rok 2014 a proto mu startovné nebylo vyplaceno

Motokrosová škola.Termín byl definitivně stanoven na 24.05.2015.Maximální počet účastníků byl s Radkem Tomanem dohodnut na deset lídí.Škola bude jen pro členy AMK Zalány.Cenu 700 Kč za jezdce uhradí klub,ale jen těm členům kteří nemají vůdči klubu žádné závazky.Bude domluven ještě jeden termín.Dušan Kolář zajistí pro účastníky oběd a předseda úpravu tratě a maringotku.Škola potrvá od 10°° do 14°° hod.

Předseda oznámil všem přítomným úmrtí Michala Prančla,vůdčí osobnost Bělčického motokrosu.Šumavský pohár dne 02.05.2015 se však v Bělčicích konat bude

Po skončení schůze se jako vždy diskutovalo o tratích,situaci v motokrosu a podobných záležitostech.

Zapsal: oldrich

 

Členská schůze 18.06.2015

Program:  1, Zahájení

               2, Finance

               3, Klubové záležitosti

               4, Závěr

Po zahájení seznámil předseda přítomné členy se stavem financí:                             1, Fond                   2315,- Kč

                                                                                                                              2, Pokladna            2018,- Kč

                                                                                                                             3, Běžný účet        47018,. Kč

Klubové záležitosti. Květnová motokrosová škola byla všemi zůčastněnými velice bobře hodnocena a proto jak jsme si slíbili uspořádáme druhé kolo.Jediný volný termín je 06.07.2015.Po krátké debatě všichni s termínem souhlasili a předseda byl pověřen zajištěním této akce.Pro druhé kolo platí stejné podmínky jako pro první.Cena 700,.Kč na osobu.Členům AMK, kteří nemají žádné závazky vůdči klubu, platí tuto částku v plné výši klub.Dále bude pro účastníky zajištěno občerstvení.Členská schůze souhlasila s účastí Filipa Maxi z klubu Enduro Klatovy,který uhradí 800,- Kč.Dále byla odsouhlasena brigádana dne 02.07.2015 od 16°° hod. Budeme sekat trávu a sbírat kanen po trati.Dne 03.07.2015 bude trať upravena bagrem. Planý vrch bude ve dnech 02.07.2015 až 07.07.2015 uzavřen pro trénování. Zajistí předseda.

Předseda seznámil přítomné se situací s pozemky kolem vodárny.Dosud bylo dohodnuto.Pan František Beran prodá všechny své pozemky městu Rožmitál pod Třemšínem.Cena byla dohodnuta oba aktéři souhlasí. Pan Mirek Tuháček pronajme všechny své pozemky panu Synkovi ze Sedlice.S panem Synkem byla domluvena předběžná dohoda o užívání pozemku pod vodárnou.Pan Kressl František se ještě nerozhodl komu své pozemky pronajne,ale pozemek u vodárny je ochoten prodat AMK.Pozemky na kopci.Paní Milada Braunová pronajímá svůj pozemek panu Synkovi.Pokusím se vyjednat prodej.Pan Šourek  nám pozemky buď promajme za symbolickou cenu nebo prodá. Zatím překážka na kopci paní Němečková.Tady asi nedojde k žádné dohodě.Trať bychom museli na kopci předělat. Předseda všechny přítomné upozornil,že je to běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.Za dva roky se vše může ještě pořádně zamotat.

Zajez do Lokte ma Mistrovství světa v motokrosu dne 26.07.2015.Zájemci se co nejdříve přihlásí u předsedy aby bylo možno objednat dopravu.AMK Platí dopravu.

Šumavský pohár.Za závod v Klukách se zatím nepodařilo sehnat ani trať ani termín.Přítomní byli seznámeni s návrhem pana Jiřího Teplého,promotér AMA Cupu, se sloučením Šumavského poháru s AMA Cupem.Myšlenka velice dobrá,budou probíhat jednání.Nejdříve s panem Hynkem a potom s panem Teplým. Je to jedna z cest jak pozvednout amatérský motokros.

Zapsal: oldrich

Členská schůze odsouhlesila častku 1000,-kč Osadnímu výboru Zalány na uspořádání akce Hurá prázdniny.

Zapsal: oldrich

 

Členská schůze 13.08.2015

Program: 1.Zahájení

              2. Šumavský pohár

              3. Klubové záležitosti.

Členskou schůzi zahájil a řídil předseda.Hlavním bodem programu bylo zrušení termínu Šumavského poháru v Božeticích dne 08.08.2015.Důvod byl jediný v Božeticích není ani kapka vody,takže trať by nebylo možné kropit.Závod byl přeložen na 03.10.2015 do Božetic. Byl však domluven ještě jeden termín a to 29.08.2015 do Netolic,kde pojedeme společně s AMA Cupem.Vše bylo již předběžně domluveno.

Předseda byl pověřen dojednáním všech podrobností. Dále předseda seznámil členskou schůzi se záměrem od roku 2016 sloučit Šumaský pohár s AMA Cupem a vytvořit tak jeden společný seriál pro Jižní,Západní a Střední Čechy.Na tomto záměru se již pracuje.Hlavními důvody jsou ekonomika a kolize termínů.Členská základna nemá námitek.

Situace kolem pozemků se od posledního seznámení se stavem nezměnila.Rozhodujícím rokem bude rok 2016,kdy majitelé pozemků musí podat výpověd z nájmů.

V diskuzi jsme probrali věci kolem motokrosu.

Zapsal: oldrich

 

Členská schůze dne  15.10.2015

 Program: 1. Zahájení

               2.Klubové záležitosti

               3. Vyhodnocení  Šumavského poháru v Božeticích

Zahájení provedl předseda,přivítal všechny přítomné a přešli jsme k řešení klubových záležitostí.

A. Za neodpracované hodiny v roce 2014 nám ještě dluží peníze dva členové.Vladimír Holeček 1000,- Kč a Bureš Milan 350,-Kč. Tyto peníze můžeme s klidným svědomím odepsat.Kvótu deset brigádnických  hodin v roce 2014 ještě nesplni Lukáš Procházka ale tady provedem kompenzaci se startovným které mu odsouhlasila členská schůze.

B. Za rok 2014 dosud nezaplatili členské příspěvky Bártík Josef,Bureš Milan,Havelka Milan. Pánové je to velká ostuda.

C.Jedna z posledních možností vylepšit si skóre brigádnických hodin bude 28.10.2015 před akcí měřený trénink.Sejdeme se v poledne na Plaňáku shrabeme kamení společně si zatrénujem,dáme dvě rozjížďky ,rozdáme si poháry,opečeme buřty k tomu pár moudrých slov a bude definitivně sezóna 2015 za námi.

D. Členské schůze v roce 2016 opět jedenkrát měsíčně v Cykloklubu Nepál v Nepomuku,výroční schůze se budou konat na Zalánech.Členská základna 2016 bude řešena na výroční členské schůzi.

C. V roce 2016 dojde ke sloučení dvou velkých amatérských seriálů AMA Cupu a Šumavského poháru.Ke sloučení dojde ze dvou pádných důvodů. Prvním  je častá kolize termínů a druhý důvod je čistě ekonomický.Promotéři obou seriálů se již dohodli a začli pracovat na sloučení a na zajištění tratí. Členská schůze AMK Zalány tento krok schválila všemi hlasy.

E. Byl schválen nový termín motokrosové zábavy a to 07.11.2015 od 20°° hod. Hrát bude hudební skupina Bosáci a vstupné bylo stanoveno na 100 Kč.Zábavu zajístí pánové Kolář Oldřich a Braun Václav

F. Dále předseda předložil členské schůzi finanční zhodnocení závodu Šumavského poháru v Božeticích Závodu se zůčastnilo celkem 138 jezdců,byl veřejností a samotnými účastníky velice dobře hodnocen ale bohužel 138 jezdců je málo.Závod skončil schodkem 6347.- Kč..

G. Posledním bodem programu byla finanční situace oddílu tu přednesl předseda.    Stav k 30.09.2015: Pokladna  6040,- Kč

                                                                                                                                                     Fond          215,- Kč

                                                                                                                                                     Účet       15 739,- Kč

Zapsal: oldrich

 

 

 Členská schůze dne 17.12.2015

  Program:   1. Zahájení

                  2. Vyhodnocení sezóny 2015

                  3. Sezóna 2016

                  4. Příprava výroční členské schůze

                 5. Klubové záležitosti

                 6. Diskuse a závěr.

 

    Prvním bodem programu bylo vyhodnocení sezóny 2015. Dalo by se říct,že pro nás nebyla moc úspěšná.Byli jsme nuceni zrušit a přeložit závody v Klukách u Písku a v Božeticích.V Klukách zapracoval úřední šiml a v Božeticích počasí.Božetice se podařilo přeložit na pozdější termín a místo Kluk se podařilo vyjednat společný závod s AMA Cupem v Netolicích. Oba  podniky se povedly.

Nepodařilo se uspořádat Otevírání a Zavírání Plaňáku . Nedošlo k dohodě se statkem Rožmitál ohledně místa pro Depo.

Podařily se však uspořádat dva tréninky s Radkem Tomanem. Tréninků se dohromady zúčastnilo dvacet jezdců a podle mého názoru a názoru účastníků tyto dvě akce jezdcům velice pomohly zlepšit tachniku jízdy.

Zájezdu do Lokkte na Mistrovství světa se zůčastnilo pět členů.

Sezónu jsme zakončili 07.11. 2015 krosáckou zábavou v nové hasičárně na Zalánech.

Podrobné hodnocení sezóny přednese předseda na výroční členské schůzy dne 23.01.2015.

 Druhým bodem programu byl plán na sezónu 2016.

Výroční členská schůze se uskuteční 23.01.2016 v hasičárně na Zalánech od 19°° hod.Sál je již zajištěn,večeři u hospodské zajistí pan Václav Braun po dohodě s předsedou o počtu účastníků a předseda zajistí pozvání hostů.Předseda seznámil přítomné s přípravou nového seriálu.Propozice jsou již hotovy a jsou uveřejněny na našich webových stránkách.Seriál se skládá z 10ti závodů a uskuteční se na těchto tratích. Netolice 2X,Pacov,Nihošovice,Horažďovice,Božetice,Sedlčany,Votice,Bělčice a Habeš. Bělčice se uskuteční zkušebně a Habeš na přání pana Hynka.Záměr byl pořádat závod v Žáru,dva měsíce nikdo neodpověděl na nabídku, v Klukách údajně chybí ještě jeden dokument,v Kramolíně se panu Polívkovi moc nechce a z Merklína nepřišla žádná odpověď.

Motokrosovou školu s Radkem Tomanem se pokusíme uspořádat na trati v Sedlčanech nebo na Slapech.Uskutečníme měřený trénink Otevírání a Zavírání Plaňáku.Počet účastníků bude omezen na dvacet.Termíny budou včas zveřejněny.Uskutečníme zájezd do Lokte na MS motokrosu.Závěr sezóny se uskuteční 22.10.2016 v hasičárně na Zalánech,hrají  " Bosáci "

Členská schůze odsouhlasila:    Přijmutí dvou nových členů,vyloučení pana Ladislava Holečka,povinnost odpracovat v roce 2016 pět brigádnických hodin na člena .Za neodpracovanou hodinu platí dále pokuta 100 kč. Koupit stan 3x6 metrů a opatřit jej nápisem AMK Zalány,Zavést putovní pohár AMK Zalány s odměnou 1000 Kč pro vítěze.Vítězem se stane ten kdo v průběhu sezóny nasbírá nejvíce bodů.Zaplacení 50% poplatku za členské legitimace.Sponzoři obdrží legitimace zdarma.Bylo zamítnuto proplácení startovného u Lukáše procházka bude provedena kompenzace za motokrosovou školu.

Členská schůze ukládá. Oslovit všechny majitele pozemků a požádat je znova o vypovězení smlouvy se statkem Rožmitál.Zajistit vzor výpovědi kde by se doplnily jen jména,datumy a čísla pozemků.Znova oslovit pana Františka Kreslla a Václava Einsenreicha.

Předseda všem připoměl,že rok 2016 bude rozhodující v Zalánském motokrosu. Na závěr poděkoval za účast a popřál všem přítomným příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v Novém roce.

Zapsal: oldrich

 

 Výroční členská schůze  23.01.2016

                                                                                 Program:     1, Zahájení

                                                                                                        2, Přijetí nových členů

                                                                                                        3, Zpráva o činnosti

                                                                                                        4, Zpráva o hospodaření

                                                                                                        5, Pozdravy hostů

                                                                                                        6, Občerstvení

                                                                                                        7, Diskuse

Schůzi zahájil a řídil předseda.Přivítal všechny přítomné členy a hosty.Členů se sešlo 23 a z pozvaných hostů se dostavili pan ing. Josef Vondrášek(starosta Rožmitálu pod Třemšínem a poslanec parlamentu ČR) a pan František Polák předseda SPO Rožmitál pod Třemšínem.Pánové Haltuf Roman a Polišenský Tomáš ,sponzoři,se omluvili.Schůzi jménem předsedy pozdravili a vzkázali zachování přízně na sezónu 2016.Zástupci AČR se nedostavili,ani neodpověděli na dopis.Také přístup.

Výroční schůze jednomyslně přijala tři nové členy.Naše řady posílily dvě ženy, Kašparová Petra,Plicková Lucie a pan Vítek Petr.V Petrově osobě jsme získali enduráka.Lucka s Petrou posilily řady našich organizátorů akcí. Předseda přednesl zprávu o činnosti a hospodaření.Hosté přednesli své pozdravy a přislíbyli pomoc a podporu do dalších období Po slavnostním přípitku následovala večeře a bohatá diskuse, jak jinak než o krosáckých problémech,starostech a vyhlídkách na novou sezónu.

Přílohy:pdfZprvaocinnostiAMKZalany2015.pdf

            pdfZpravao hospodareni2016.pdf

            pdfZalanskasazona2015.pdf

Zapsal: oldrich

 

 Členská schůze dne 10.03.2016

                                                 Program: 1, Zahájení

                                                               2, Klubové záležitosti

                                                               3, Diskuse,závěr.

 

Schůzi zahájil a řídil předseda.

Klubové záležitosti 

Konečně se podařilo vyřídit všechny resty z roku 2014.Dluhy z brigád,proplacení a započítání startovného proti neodpracovaným hodinám a členské legitimace z roku 2015.Byl dohodnut termín měřeného tréninku pro jezdce AMK Zalány a kamarády na 16.04.2016.Trať bude náležitě upravena.Upravit dvojskok kolem silnice,tobogán u silnice a doskok lavice do rokle.Úpravu tratě a občerstvení pro účastníky zajistí předseda.

Pňovice pískovna.AMK Zalány se prostřednictvím předsedy klubu podílí na výstavbě tratě v Pňovické pískovně.Podle slov předsedy práce pokračují dobrým tempen.Trať je vykácená a jsou vytrhané pařezy.Dne 14.03.2016 začnou terénní úpravy.Přednostně se začnou budovat tůně ( priorita ) a potom trať.Podle odhadu předsedy bychom to na podzim mohli v pískovně zkusit.Délka tratě se bude pohybovat kolem 1300-1400m

Podluhy. Je domluvena schůzka Kolář - Košťálek. Předseda se pojede podívat na trať a domluví další spolupráci.Do budoucna, třeba motokrosový seriálek Podluhy-Plaňák-Pňovice.

Motokrosová škola. Termín domluven na 30.04.2016 od 10°° do 14°°hod.Radek Toman souhlasí.Miloš Neužil nemá problém.Trať bude připravena.Poplatek Radkovi platí AMK,poplatek za trať 200 kč.si každý hradí sám.Vše bude zveřejněno na našich stránkách.Zájemci potvrdí účast.

ŠumavskýAmatérCup. První závod bude 27.03.2016 v Netolicích.Pořadatel MSK Netolice

Masopustní zábava. Termín domluven na 04.03.2017. Hudba zajištěna - Krmášek.

Zapsal: oldrich

Členská schůze dne 21.04.2016

Program: 1, Zahájení

              2, Vyhodnocení Netolic

             3, Příprava Sedlčan

             4, Klubové záležitosti

             5, Diskuse,závěr

Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu.Po přivítání členů se přistoupilo k hodnocení Šumavského Amatér Cupu v Netolicích a měřeného tréninku na Plaňáku.

Šumavský Amatér Cup Netolice. První závod nového seriálu,účast 308 jezdců a více jak 700 diváku.To Netolice ještě nezažily,slova pořadatelů.Organizačně byl závod zajištěn na vysoké úrovni.Vysoká byla též sportovní úroveň,stížnosti padaly na délku závodů.Do budoucna se jeví jako možnost ke zkrácení závodů sloučení třídy Open a MX2.

DSC 0001

Měřený trénink proběhl dne 16.04.2016.Počasí nám přálo,trať byla připravena,takže spokojenost.Jeli jsme seznamovák,rozjížďky,finále a jízdu na čas. vítězem se stal Pavel Vítek.

Příprava Sedlčan. Sedlčany budou v naší režii.Zápis provede Plicková Lucie a Kašparová Petra,startovací zařízení Bártík Josef a Čípel Miroslav.Předstartovní prostor Havelka Milan.Měření času Kolář Michal.Veškeré doklady vypracuje Kolář Oldřich.

Klubové záležitosti.Byl přijat nový člen Jura Milan datum narození 01.05.2000 a stal se tak naším nejmladším členem.Motokrosová  škola s Radkem Tomanem se uskuteční 30.04.2016 od 10°° hod na Slapech.Předseda zakoupí kytičku a účastníci uctí památku Otakara Tomana u pomníčku na trati.Cena 700 Kč pro jednoho platí AMK a 200Kč za trať si platí každý sám.Bylo dohodnuto,že nové klubové dresy budou v roce 2017.Na trati v Pňovicích chybí ještě práce na tři dny a tra´t by byla zhruba hotová.

Zapsal: Oldrich

Členská schůze 26.05.2016.

Program: 1, Zahájení

              2, Vyhodnocení Sedlčan a Slap

              3, Klubové záležitosti

Schůzi zahájil a řídíl předseda AMK Zalány Oldřich Kolář.Po přivítání všech přítomných členská schůze přijala nového člena pana Michala Bibena narozeného 16.03.1955.

Vyhodnocení Sedlčan.Závodu se zúčastnilo 245 jezdců.Závod byl poznamenán velkým množstvím zraněných a zvýšenou prašností.Zranění šlo na vrub jednak prašnosti a také charakteru tratě.Trať v Sedlčanech je velice rychlá a mnozí jezdci na tak rychlé trati ještě nestartovali.Sedlčany budeme v příští sezóně opakovat a musíme se vyvarovat chyb ,kterých jsme se v letošní sezóně dopustili.

motokrosov kola 30.04.2016

Vyhodnocení Slap.Na Slapy nás přijelo celkem jedenáct a všichni jsme byli spokojeni.Položili jsme kytičku k památníku Otakara Tomana a minutou ticha jsme uctili jeho památku.Potom si vzal kluky do práce Radek a s klukama prošel lavice ,proskakováky,sjezdy ,výjezdy,starty,brzdění prostě všechno co dobrý krosák musí umět.Dohodli jsme se na další škole na podzim.Ještě přesně nevíme na jaké trati.

Společný trénink s AMK Březová.Členská schůze odsouhlasila společný trénink s klukama z AMK Březová a to na 10.09.2016 a memorial Bohuslava Krause na 01.10.2016.Memoriál pojedeme v  těchto kategoriích.ČZ( 40,50+,60+),Hobby MX2,Hobby MX1,Veterán40+,50+ a Open

Brigáda na Plaňáku. Předseda svolal brigádu na Plaňák na théma šutr a tráva.

Převratná zpráva.Statek Rožmitál inicioval jednání na Rožmitálské radnici na dne 06.06.2016 o pozemcích potřebných pro motokros.Příznivci motokrosu držte nám pálce,jde o zachování tradice na Zalánech.

Zapsal: Oldrich

 

 

Členská schůze 21.07.2016

Program:    1, Zahájení

                  2, Klubové záležitosti

                 3, Diskuse a závěr.

Schůzi zahájil a řídil předseda AMK Zalány Oldřich Kolář.Po přivítání všech přítomných přešel předseda ke kritice těch členů kteří si ještě navyzvedli členské průkazy.Hříšníků je ještě sedm.

Dalším bodem programu byla brigáda na Planém vrchu.Je nutné sebrat kamen z celé trati před zamýšlenou úpravou.Bude zajištěn traktor s vlekem.Proto  předseda požádal o co největší účast.Brigády se nakonec zúčastnilo šest členů , byly sebrány dva valníky kamene a celá trať uklizena.Na trati jsou plánovány ještě dvě velké úpravy.Odvodnění tobogánů a rozšíření trati kolem silnice.

Účastníci zájezdu na MS v motokrosu do Lokte nad Ohří se sejdou v 6°° hod u školy v Rožmitále.

Vyhodnocení závodů Šumavského Amatér Cupu v Bělčicích a v Pacově.

Bělčice - jednou větou velice povedený závod,bez problémů a zranění.Zhruba 180 jezdců je pro  Bělčice rekord.Víc snad již Depo ani nemůže pojmout.Naše účast.Kategorie ČZ do 49 let.  Martin Brettl 9. místo,Brettl MIlan 10.místo ,Václav Braun kategorie 60+ 9.místo. Kategorie Hobby MX2. Přibyl Michal 7. místo,Pohořský Miloš 14.místo,Jura Milan 18. místo,Biden Michal 24.místo.Kategorie Open Milan Mezek 9. místo.Kategorie Veterán. Milan Mezek 1.místo,Přibyl Michal 3. místo,Vítek Pavel 4.místo,Leitermann Karel 9. místo,Blažek Jirka 11. místo.Naši účast a umístění je třeba hodnotit velice kladně.

Pacov- výborná sportovní úroveň,opět bezproblémový závod,účast 303 jezdců.Účastnický závod nepřekonán.Rekord drží Netolice 309 jezdců. V Pacově bylo součástí Šumavského Amatér Cupu mezinárodní mistrovství Rakouska třídy 65ccm.Naše účast. Kategorie ČZ do 40 let. Brettl Martin 8.místo.Kategorije 60+. Braun Václav 10. místo.Kategorie Hobby MX2. Zíb Jiří 27. místo,Pohořský Miloš 42. místo.Kategorie Veterán. Přibyl Michal 10. místo,Vítek Pavel 11. místo,Buchar Jaroslav 23. místo,Voříšek Jan 31.místo,Leitermann Karel 32. místo,Blažek Jirka 35. místo.V Pacově probíhala i soutěž družstev.Naše družstvo skončilo šesté z deseti přihlášených.Družstvo dal dohromady Michal Přibyl. Michale dík-předseda.

V měsíci srpnu se uskuteční třístranný rozhovor Město Rožmitál,Statek Rožmitál a AMK Zalány o budoucnosti motokrosu na Rožmitálsku.Podle prvních náznaků vše je na dobré cestě.

V tomto měsíci došlo k jednání AMK Březová a AMK Zalány o konání Memoriálu Bohumila Krause v motokrosu v Podluhách.Předběžně byly dohodnuty kategorie ČZ,Hobby MX2,Hobby MX1,Veterán 40 a 50,Licence.Termín byl stanoven na 01.10.2016.AMK Zalány zajistí centrálu,časomíru,poháry a veškeré doklady potřebné k pořádání závodu.

Zapsal: Oldrich

 

 

            Členská schůze 18.08.2016

 

Program: 1, Zahájení

               2, Klubové záležitosti

Po zahájení schůze jsme přistoupili k vyhodnocení závodů Šumavského Amatér Cupu v Netolicích.Pořadatelem závodu byl MSK Netolice a opět pořadatelé ukázali,že pořádat závody umí.Perfektně připravená trať,zajištěna pořadatelská služba a bezchybně zvládnuté kropení.Účast 185 jezdců.Stínem závodu byla dvě těžká zranění.Pořadatelé byli nuceni zrušit druhé rozjížďky Třídy MX1 Hobby a Open.

Naše účast. Naší parádní kategorií se stala kategorie Veterán. V Netolicích nás reprezentovali. Pavel Vítek 8. místo,Michal Přibyl 10. místo,Karel Leitermann 15. místo,Honza Voříšek 16. místo.Po dlouhé pauze se na start postavil také Jirka Blažek a bylo z toho 18. místo.V kategorii ČZ 60+ nás reprezentoval Vašek Braun a skončil na 8. místě.Všem klukum patří gratulace a poděkování za reprezentaci.

Dalším závodem ŠAC 2016 byl závod v Nihošovicích.Pořadatelem byly AMK Zalány a MX Český Krumlov.Trať velice dobře připravena o kropení se staraly dva vozy.Vše klapalo až do druhé jízdy Hobby MX2 kde došlo opět k vážnému zranění,závod byl na zhruba na půl hodiny přerušen.Po přerušení závod pokračoval bez vážných problémů.To ,že ke zraněním dochází ve druhých rozjížďkách pravděpodobně světčí o ne zcela dobré fyzické kondici jezdců.Účast 171 jezdců by před dvěma lety byla výborná i z ekonomického hlediska.V dnešní době je však nedostatečné a závod skončil v červených číslech.Konkrétně -6281 Kč.Náklady na jeden závod se dnešní době šplhají ke 100 tísícům.

Dalším závodem,který budeme pořádat budou 13.09.2016 Božetice.Tady budu potřebovat pomoc se zajištěním pořadatelské služby.

Velice dobrá zpráva Plaňák definitivně domluven,dojednán a podepsán na sedm roků s opcí na dalších sedm.Po dlouhých čtyřech letech můžeme konečně říct.Na Zalána se vrací motokros.

Zapsal: oldrich.

 

Členská schůze dne 22.09.2016

                                               Program: 1, Zahájení

                                                             2, Klubové záležitosti

Schůzi zahájil a řídil předseda.Po přívítánní členů jsme přistoupili k programu schůze.Předseda seznámil členskou základnu s přeregistrováním klubu na pobočný spolek AČR.Celý název klubu je AutoMotoKlub Zalány v AČR.Dalším bodem programu byla Krajská konference Autoklubu která se bude konat 11.10.2016 v 17°° hod a termín Valné hromady Autoklubu dne 19.11.2016 od 10°° hod v Top Hotelu Praha.Na této Valné hromadě proběhnou volby nového předsednictva Autoklubu a nového prezidenta.Stávající prezident se rozhodl,že již nebude kadidovat.V tento den se bohužel bude konat i závěrečné vyhlášení Šumavského Amatér Cupu,takže předseda se nebude moci valné hromady  zůčastnit. Nikdo z našich členů i přes naléhání předsedy se Valné hromady nezůčastní.Škoda.Na dne 06.10.2016 byla naplánovaná brigáda na Planém vrchu(sběr kamene) a na 08.10.2016 Zavírání Plaňáku.

Dalším bodem programu bylo vyhodnocení ŠAC 2016 v Božeticích.Pořadatelem závodu byly AMK Zalána a MX Český Krumlov.Závod se pořadatelům povedl,organizace šlapala a po delší době se závod odjel bez zranění.Učast 187 jezdců je dobrá,ale v dnešní době ekonomicky nevyhovující.Při dnešních nákladech je startovné  500 Kč nedostatečné. Náklady v Božeticích se vyšplhaly na 95737 korun a příjmy byly 93737 korun.V příštím ročníku budeme muset zvednout startovné na 600Kč.

Dalším bodem programu byla příprava ŠAC v Podluhách.Závod se pojede 01.10.2016 (náhrada za Votice) jako memorial Bohouše Krause.Pořadatelem jsou AMK Zakány a AMK Podluhy.Náklady a případný výdělek se rozdělý mezi oba kluby.Trať v Podluhách doznala zásadních změn a je perfektně připravena.Zalány zajistí veškerou dokumentaci,dva lidi ke startovacímu zařízení a dva lidí k časomíře.

Zapsal: oldrich

 

Členská schůze dne 27.10.2016

                                                 Program: 1,Zahájení

                                                               2, Klubové záležitosti

                                                               3, Diskuse a závěr

Po zahájení jsme přistoupili k dalšímu programu schůze a tím byly klubové záležitosti.

Krosácká zábava byla přesunut na 04.11.2016.Vstupné bylo stanoveno na 100kč s tím,že platit budou i členové klubu.Původní termín byl pro nás z nepochopitelných důvodů zrušen vedoucím hudební skupiny.Náhradní termín nabídl pan Ondrušek a za zrušení původního termínu se omluvil.Pro muzikanty bylo dohodnuto občerstvení do výše max 1000 Kč. Dále bylo dohodnuto zakoupení klubové licence pro rok 2017 a nové dresy. Výběrem dresů byl pověřen Honza Voříšek.Na členské schůzy padl návrh umístnít na vodárnu pamětní desku Karla Maříka zakladatele motokrosu na Zalánech.Třída ČZ v seriálu ŠAC 2017 by se na Zalánech jela jako memoriál Karla Maříka. Povolení na umístění desky zajistí předseda klubu na jednání se starostou Rožmitálu.Celá záležitost bude pak projednána na výroční členské schůzi.                                                                                                                                                                                                             

 Planý vrch. Od 15.11.206 do 31.03.2016 bude uzavřen.Na příští sezonu bude třeba rozšířit trať kolen silnice.Zatím čekám na povolení k vykácení stromů.Žádost byla podána na Městský úřad Rožmitál.Na tuto akci bude svolána mimořádná brigáda.Od příštího roku obnovíme vybírání poplatků za trénink.Vybírat může každý člen klubu.

 Bouda.Vybrat potřebné věci,ty přestěhovat do maringotky a maringotku převést k cestářům.Bouda je na odpis.Problém bude kam s asbestem, kterým je bouda pokryta.

 Výroční schůze. Termín stanoven na 14.01.2016 od 19°° hod. na Zalánech.Sál a občerstvení zajistí Václav Braun.Na výroční schůzi bude předán putovní pohár AMK Zalány nejlepšímu jezdci klubu.Systém bodování bude dohodnut na prosincové členské schůzi.Jako hosté budou pozváni Josef Vondrášek,Roman Haltuf ,Tomáš Polišenský a zástupce zalánských hasičů.

 Habeš 2016-závěrečný podnik Šumavského Amatér Cupu se pojede 29.10.2016 na polní trati mezi obcemi Droužetice a Černíkov.Vložen bude závod Veterán Klasik

 Vyhodnocení Podluh.  Závod v Podluhách se jel na zcela zrekonstruované trati a je nutno říct,že se povedl.Účast 220 jezdců je velice dobrá a zájem diváků byl rekordní.Závod vyšel i po ekonomické stránce. Vybráno bylo včetně vstupného 134 tis korun a náklady vyšly na 120 tis. Výdělek 14 tis korun byl rozdělen rovným dílem mezi pořadatele.

Zapsal: oldrich

 

Členská schůze  15.12.2016

                                                   Progam:    1, Zahájení

                                                                    2, Klubové záležitosti

                                                                    3, Příprava výroční schůze

                                                                    4, Sezóna 2017

                                                                    5, Závěr

Schůzi zahájil a řídil předseda klubu.Po krátkém přivítání přítomných jsme přistoupili k řešení klubových záležitostí.Bylo dohodnuto a odsouhlaseno konání členských schůzí v roce 2017 každý měsíc.Předseda vypracuje plán členských schůzí. Plán bude umístněn na webových stránkách AMK Zalány a vyvěšen ve schůzovní místnosti.

Členská schůze odsouhlasila vyloučení pana Milana Bureše z řad AMK Zalány.Jmenovaný se nezúčastńuje žádných akcí a dva roky neplatil členské příspěvky.  Zábava ,která se měla konat dne 04.03.2017 byla zrušena a předseda navrhl letní posezení jezdců a rodinných příslušníků na měsíc srpen 2017.

Na schúzi byla vyplacena Lukášovi Procházkovi dotace z fondu hejtmana Středočeského kraje a byl vyhlášen vítěz bodovací soutěže o putovní pohár AMK Zalány.Vítězem se pro rok 2016 stal Michal Přibyl.Pohár bude Michalovi předán na výroční schůzi.Na březnové členské shůzi bude navržen nový systém bodování.

Planý vrch. Rozšíření tratě kolem silnice bude proveden jakmile dovolí počasí.Na louce provedeme povolené úpravy v březnu.Stará buňka bude do závodů zlikvidována,materiál který se tam ještě nachází bude buď zlikvidován nebo přenesen do maringotky.Předseda zjistí u pana Černého,kdy bude k dispozici buňka nová.

Bylo domluveno zatím ponechat staré dresy.Noví členové obrží dres zdarma , ostatní budouli dres chtí si ho zaplatí.Na této schůzi byl podán návrh na zhotovení pamětní desky pro pana Karla Maříka a její umístnění na Planém vrchu.Jarní závody Šumavského Amatér Cupu se v kategorii ČZ pojedou jako memorial Karla Maříka.Návrch bude projednán na výroční schůzi.

Výroční schůze se bude konat dne 14.01.2017 od 19°° hod v hasičské zbrojnici na Zalánech. Jako hosté byli pozváni pánové. ing Josef Vondrášek,ing Tomáš Polišenský,ing Roman Haltuf,RNDR Josef Řihák,František Polák,Zdeněk Vavečka a Vladimír Eisenreich.Zprávy o činnosti o hospodaření  a plán na rok 2017 zajistí předseda.Pan Václav Braun zajistí občerstvení pro třicet lidí.

Sezóna 2017. AMK bude zajišťovat ŠAC 2017 po všech stránkách.Na Zalánech pojedeme čtyři závody.ŠAC 2017 na přelomu kětna a června,Sedlčansko-Slapský pohár na přelomu září a října dále potom Otevírání Plaňáku v březnu  a Zavírání Plaňáku v říjnu. Šumavský Amatér Cup se bude skládat z devíti závodů.

Zapsal:oldrich

 

   Výroční členská schůze 14.01.2017

                                                                                    Program:   1. Zahájení - přivítání hostů

                                                                                                       2. Zpráva o činnosti

                                                                                                       3. Zpráva o hospodaření

                                                                                                       4. Pozdravy hostů

                                                                                                       5. Klubové záležitosti

                                                                                                       6. Diskuse,občerstvení a závěr.

DSC 0006

 

 Schůzi  zahájil,řídil a hosty přivítal předseda klubu pan Oldřich Kolář.Po zahájení předseda přednesl Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření za rok 2016.

pdfZpravaocinnosti AMKZalany2016.pdf   pdfZpravaohospodareni2016.pdf

DSC 0007

Za hosty schůzi pozdravil a hodně úspěchů v roce 2017 všem přítomným popřál ing.Josef Vondrášek ,starosta města Rožmitálu a člen Parlamentu České republiky, sedící po levici předsedy klubu.

DSC 0012

V klubových záležitostech členská schůze rozhodla o zrušení členství Milanu Burešovi. Vítězi bodovací soutěže předám putovní pohár AMK Zalány Michalu Přibylovi.Pamětní pohár za čtvrté místo v MMČR 4k v kategorii profi Lukáši Procházkovi a poukaz na čtyři tréninkové hodiny s Radkem Tomanen  Karlu Leitermannovi k jeho padesátinám. Řekli jsme si co budeme v roce 2017 dělat a pořádat,dali jsme řízek a nějaké to pivko no a diskuze byla jako vždy výživná a dlouhá.

DSC 0009

Náš borec Lukáš Procházka.První zprava.

DSC 0008

Vitěz bodovací soutěže AMK Zalány Michal Přibyl.První zleva

Zapsal: oldrich

                                                  Členská schůze   09.03.2017

            Program: 1, Zahájení

                          2, Klubové záležitosti

                          3, Diskuse

                          4, Závěr

Po zahájení ve kterém předseda přivítal všechny přítomné jsme přistoupili k organizaci Otevírání Plaňáku Datum bylo stanoveno již dříve a to na 25.03.2017.Pozvánky pro jezdce,rozpis jízd , veškerou dokumentaci potřebnou pro závod , poháry , zdravotní službu , odpočítávací hodiny , úpravu tratě a snížení rychlosti včetně značek zajistí předseda. Časomíru provede osvědčená dvojice Lucie Plicková a Petra Kašparová.Jirka Blažek zajistí štítky na poháry a traťové komisaře. Václav Braun zajistí centrálu.Občerstvení a stupně vítězů zajistí Michal Kolář.Dále členská schůze schválila výrobu dřevěného klíče.Klíč zajistí  Dušan Kolář.                                                                                                                                                                                      Předseda zjistí možnost odkoupení startovacího u Mirka Košťálka z Podluh.Rozhodovat bude cena.V případě nepřijatelné ceny si vyrobíme startovací zařízení.                                               Městský úřad Rožmitál povolil umístnění pamětní desky Karlovi Maříkovi na zeď vodárny. Desku zajistí Jirka Blažek                                                                                                             Členská schůze odsouhlasila výrobu dresů ,zatím jen pro nováčky. Ti obdrží dres zdarma.Ostatní si mohou dres též objednat,ale musí si ho zaplatit.Na dresech bude vyměněno logo jednoho z hlavních sponzorů.                                                                                                                                                                                                                                                    Byl navržen a schválen nový bodovací systém pro vyhodnocení nejlepšího jazdce AMK Zalány.Bude se sčítat sedum nejlepších umístění ze všech závodů.Nejnižší součet vyhrává. Toto bodování bylo vybráno jako nejspravedlivější                                                                                                                                                                                                                     Brigády na rok 2017,navrženo a odsouhlaseno 10 hodin , za každou neodpracovanou pokuta 100Kč. První brigáda bude v sobotu dne 18.03.2017.

Zapsal: oldrich

                Otevírání Plaňáku 2017

021

Dne 25.03.2017 proběhlo Otevírání Plańáku za účasti 38. jezdců a asi 100 diváků.Počasí bylo skutečně jarní a trať v perfektním stavu.Plaňák otevřel nejmladší účastník Dominik Balín.Zavírání se uskuteční 22.10.2017. Oba závody se budou počítat do seriálu Malý Plaňák 2017

Vložil: oldrich

  

Členská schůze  dne 06.04.2017.

Program: 1, Zahájení

              2, Klubové záležitosti.

              3, Diskuse , Závěr.

Schůzi zahájil a řídil předseda. V úvodu předseda seznámil přítomné členy se stavem financí před nadcházející sezónou. Stav k 31.03.2017.  Banka 16 458,-  Fond 4 201,-  Hotovost 9 132,- přítomným členům byly vydány členské legitimace,někteří hříšníci doplatili resty za neodpracované hodiny.Členská odsouhlasila přijetí nového člena pana Tomáše Polišenského.Pan Polišenský je jede z našich sponzorů. Město Rožmitál odsouhlasilo pěněžní výpomoc pro náš oddíl ve výši 20 tisíc korun. Předseda požádal Středočeský kraj o dotaci z Fondu hejtmana pro Lukáše Procházku ve výši 40 tis korun.

Vyhodnocení Otvírání Plańáku.

Celkem se zúčastnilo 38 jezdců .  Jediným příjmem bylo startovné jezdců ve výši  6 650 korun. Dobrovolné vstupné 0,- korun. Bez komentáře.Náklady na traťáky , zdravotní službu , časomíru , občerstvení pořadatelů a poháry činilo 8 705,- korun sečteno podtrženo - 2 055,-  Zavírání Plaňáku bylo domluveno na 22.10.2017.

Byl domluven odkup starého startovacího zařízení z Podluh. Cenu 5 000,- Kč. členská schůze odsouhlasila . Předseda domluví termín s panem Košťálkem rozřezání a stěhování.Auto s vlekem zajístí  jarda Buchar

Organizační zajištění Šumavského Amatér Cupu na Zalánech  dne 03.06.2017.

Startovací zařízení na louce opraví pánové Bártík , Blažek a Havelka. Stupně vítězů opraví , plakáty zajistí , rozšíření tratě kolem silnice , a veškeré doklady a služby potřebné k závodům zajistí  předseda. Pan Dušan Kolář zajístí výrobu a dodání kolíků k vyznačení tratě.

Pamětní desku  pro Karla Maříka vyrobí a instaluje pan Blažek.

Brigáda dne 22.04.2017 - vyklidit boudu

Příprava na Netolice 15.04.2017  - První závod ŠAC 2017 v sezóně 2017

Vešké doklady a povinnosti ze strany promotéra jsou zajištěny. Na žádost pořadatele byli zajištěn tři traťoví komisaři. Na seriál ŠAC 2017 se zaregistrovalo celkem 450 jezdců

Zapsal: oldrich

 

  Členská schůze 18.05.2017

                                                    Program.

                                                                1, Zahájení

                                                                2, Klubové záležitosti

                                                                3, ŠAC 2017 závod v Klukách

                                                                4, Příprava závodu ŠAC 2017 - Zalány

                                                                5, Diskuse a závěr

Po zahájení schůze se přikročilo k vyřizování klubových záležitostí. Předseda oznámil,že jsou ještě stále tři členové kteří nemají zaplacené členské příspěvky. Byly předány dresy.Pan Jiří Blažek představil již hotovou pamětní desku pro Karla Maříka

ŠAC 2017 Kluky

Závod v klukách pořádá AMK Zalány.Majitel tratě jí připraví pro závod , zajistí kropení před a během závodu , zajistí občerstvení a mobilní WC.Poplatek za tyto služby ja 150Kč za motorku do 130 jezdců a 200 korun za motorku přes 130 jezdců.Dále zajistí traťové komisaře a obsluhu startovacího zařízení.

AMK Zalány připraví veškeré doklady, zajistí lékařskou službu , časomíru , poháry pro jezdce na prvním až pátém místě a pojištění závodu.Tyto služby a mzdu traťových komisařů platí AMK Zalány ze startovného.

ŠAC 2017 Zalány

Planý vrch bude od 22.05.2017-06.06.2017 uzavřen pro tréninky. Ve dnech 22.05. a 23.05. 2017 se uskuteční brigáda na sběr kamene a sekání trávy. Úpravu tratě pro závody a veškeré potřebné doklady zajistí předseda.Ve dnech 26.05. a 27.05.2017  svolána brigáda na likvidaci staré boudy. Louka bude vykartáčována.Domluveno se statkem Rožmitál.Ve dnech 29.05 - 31.05.2017 bude vykolíkována trať na louce a na Planém vrchu.Opraveno a připraveno startovací zařízení  a vyznačena trať.

Kropení tratě. Na louce budou dva fekály a na Planém vrchu dva hasičské vozy.Trať bude v pátek před závodem prolita.Zalánští hasiči zapůjčí a postaví párty stan. ( pátek)

Zajištěno třináct traťových komisařů,čtyři ženy na výběr vstupného , startovací zařízení budou obsluhovat Míra Čípel a Michal Švadlena , odpočítávací hodiny a šachovnicový prapor Michal Kolář.

Parkování díváků - povoleno na silnici a na přilehlé louce.

Zapsal: oldrich

 

Členská schůze 15.06.2017

                                                   Program:

                                                                  1, Zahájení

                                                                  2, Klubové záležitosti

                                                                  3, Vyhodnocení Kluky u Písku

                                                                  4, Vyhodnocení Zalán

                                                                   5. Diskuse

Schůzi zahájil a řídil předseda a po zahájení poděkoval všem za odpracované hodiny a těm členům kteří si ještě nevyzvedli členské legitimace připoměl jejich povinnost.

druhým bodem programu byly klubové záležitosti.

a, Byl odsouhlasen zájezd na Mistrovství světa v motokrosu do Lokte nad Ohří.Členové AMK mají dopravu zdarma , vstupenky si každý platí sám. Předseda zajistí dopravní prostředek.

b, Posezení se sponzory , rodinnými příslušníky a Zalánskými hasiči bylo stanoveno na 07.10.2017

c,Žádost o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje pro Lukáše Procházku byla řádně podána a schválena.Smlouva mezi AMK Zalány a Středočeským krajem byla podepsána.

d, Závěrečné vyhlášení Šumavského Amatér Cupu se uskuteční v měsíci listopadu v Rožmitále pod Třemšínem.Předseda zajistí sál v KS Rožmitál.Přesné datum dube stanoveno podle volného tarmínu v KS.

SAC Kluky 001

Vyhodnocení závodu Šumavského Amatér Cupu  v Klukách u Písku

Závod se jel plně v režiji AMK Zalány. Majitel trati zajistí trať a její případnou úpravu během závodu , traťové komisaře , občerstvení a mobilní WC.Za tuto službu zaplatí AMK Zalány 200Kč za každou přihlášenou motorku. Závodu se zůčastnilo celkem 226 jezdců.Závod byl hodnocen jako jeden z lepších. Organizace šlapala na výbornou , nevyskytly se žádné větší  problémy a závod proběhl bez vážnějšího zranění.

Finanční hodnocení ( + 33215 ) je jako příloha k tomuto zápisu.

Vyhodnocení závodu Šumavského Amatér Cupu na Zalánech.

Po dlouhých čtyřech letech jsme konečně mohli uspořádat závod na celé trati. Závod se jel za obrovského vedra a přes veškerou snahu pořadatelů se nepodařlo udržet prašnost na přijatelné úrovni . Závodu se zůčastnilo pouze 140 jezdců.Vzhledem k vysokým finančním nákladům na zprovoznéní celé trati , závod skončil finanční ztrátou 32 511 Kč. Moc nám to nevyšlo. Úplné finanční vyhodnocení  je jako příloha k tomuto zápisu.

SAC Zalany 001

Zapsal: oldrich

    Členské schůze 24.08.2017

                                                       Program:    1, Zahájení

                                                                         2, Klubové záležitosti

                                                                         3, Vyhodnocení Netolic

                                                                         4 , Vyhodnocení Pacova

                                                                         5, Diskuce

Po zahájení schůze a přivítání všech přítomný bylo přistoupeno k řešení klubových záležitostí.

a , Brigádnické hodiny závazek 10 hodin na člena je zatím úspěšně plněn a příležitostí  ke splnění bude ještě dost.

b, Byla přiznána dotace z fondu hejtmana Středočeského kraje pro Lukáše procházku ve výši 10 000 Kč.

c, Byly odsouhlaseny tyto záležitosti.Nákup klubového stanu , objednání klubových vlajek a vlajek ŠAC , výroba banneru ŠAC.Na trati budou provedeny poslední úpravy před Sedlčansko -Slapským Speedcrossem dne 11.10 a 12.10. 2017 a po závodech dne 16.10.2017.Sedlčansko -Slapský Speedcross se uskutečnína Zalánech dne 14.10.2017 v režii AMK Zalány.

d, Závod ŠAC 2017 v Podluhách se uskuteční 30.09.2017. původní termín 23.09.2017 byl pro termínové kolize zrušen. ( 23 10.2017 -Strmý Vrch Chýnov , 24.10.2017. - Motul Cup Kříše.

e, Vyhodnocení Šumavského Amatér Cupu bude 04.11.207 v KS Rožmitál pod Třemšínem. Sál  zajištěn občerstvení zajistí předseda.( šlech , guláš +sud piva )

f, Předseda byl pověře změnou účtu . Česká spořitelna v Rožmitále pod Třemšínem ruší pobočku. Byla odsouhlasena Poštovní spořitelna.

3. Vyhodnocení závodu ŠAC 2017 Netolice.

SAC Netolice II 001

Závod se jel v režiji MSK Netolice AMK Zalány zde vystupovali v roli promotéra. Jelo se za pravého letního počasí. , které lákolo k vodě a ne na motokros. Závod proběhl bez větších problémů a zranění. Prašnost se dařilo držet v mezích únosnosti a účast 209 jezdců v době dovolených byla velice slušná.AMK Zalány podle platných propozic (50 kč za motorku , nejvíc 10 000 kč) inkasovalo za tento závod 10 000 Kč.

4 . Vyhodnocení závodu ŠAC 2017 Pacov.

 SAC Pacov 0

Závod v Pacově se jel v režii Motosport Chýnov. Trať v Pacově je podle mne jedna z nejlepších tratí v republice.Počasí po předešlých deštích bylo opravdu letní,perfektně připravená trať,organizace klapala bez problémů.Účast 221 jezdců nebyla rekordní ale velice dobrá.V Pacově probíhala také soutěž družstev za účasti 18. týmů.Povedený závod.Příjem AMK 10000 Kč.( 50kč za motorku nejvíc 10 000 kč)

Závod  ŠAC 2017 Podluhy byl z organizačních důvodů přeložen na 30.09.2017. Kolize termínů. 23.09.2017 se jede Strmý Vrch Chýnov a 24.09.2017 se je Motul v Kříši.

Závod v Podluhách pořádá AMK Zalány spolu s MSK Podluhy

Vyhodnocení ŠAC 2017 bude 04.11.2017 v Brdském památníku v Rožmitále pod Třemšínem.Sály a občerstvení zajištěno.

Vložil: oldrich

 

                                         Členská schůze 21.09.2017

         Program . 1, Zahájení

                         2. Klubové záležitosti

                         3. Vyhodnocení Horažďovic

                         4.Podluhy

                          5. Zajištění Sedlčansko -Slapského poháru

Po zahájení schůze se přistoupilo k řešení klubových záležitostí.Jak odsouhlasila členská schůze byl klubový ůčet převeden do Poštovní spořitelny protože Česká spořitelna v Rožmitále zrušila pobočku. Poštovní spořitelna nám zřídila účet pro neziskovky.Účet je podstatně levnější.Členské příspěvky dosud nezaplatily čtyři členové.

Předseda navštívil výrobce vzduchových filtrů firmu Tvit Air v Milevsku. Bylo předběžně domluveno sponzorování. Finance 35-40 tisíc , trička , čepice , slevové poukazy . Peníze by byly použity výhradně na financování ŠAC 2018. Když dojde k dohodě bude přejmenován Šumavský Amatér Cup na Tvit Air Šumavský Amatér Cup.

Předseda domluvil schůzku s ing. Záhorkovou kde se bude jednat o výpomoci při úpravě louky před Sedlčansko - Slapským pohárem

Posezení se sponzory a rodinnými příslušníky se uskuteční 07.10.2017 v Zalánské hasičárně. Zajištěno sele  ( 35-40 kg).AMK zaplatí sud a půlku prasete , druhou půlku zaplatí pan Karel Leitermann.AMK dále zajístí klec na grilování (pan Štolba Luděk ) , chléb , okurky , nádobí . Tvrdý alkohol a víno si zaplatí každý sám.Byli pozváni Zalánští a Městští hasiči , kteří nám pomohli s přípravou závodů a kropením tratě.

Vyhodnocení ŠAC 2017 Horažďovice. Po dlouhých letech se podařilo navázat na tradici konání závodů v Horažďovicích.Závodu se zúčastnilo 175 jezdců a jel se plně v režii Endura Horažďovice.Perfektně připravenou trať pokazil prudký déšť v druhých rozjížďkách . AMK Zalány připravil veškerou dokumentaci a byl zodpovědý za organizaci závodu.V nepřítomnosti předsedy AMK závod řídil pan Jiří Blažek.Dle dohody ( 50Kč za motorku , nejvíc  10 000 ) AMK Zalány utržil 8500 Kč.

SAC Horazdovice 001

 

Sedlčansko - Slapský pohár se pojede na Zalánech dne 14.10.2017 plně v režii AMK Zalány . Všechny potřebné doklady zajistí a časomíru provede pan Miroslav Dvořák ze Sedlčan. AMK Zalány  zajistí registraci jezdců , traťové komisaře , zdravotní službu , poháry , občerstvení , uzavírku silnice a přípravu tratě včetně kropení během závodů. Na dny 9 - 10.10.2017 byla svolána brigáda od 16°° hod.( sekání trávy a sběr kamene) Trať bude upravena a srovnána bagrem dne 11 a 12.10.2017. Dne 12.10.2017 bude vyznačena trať na louce . Planý Vrch bude pro tréninky uzavřen od 09.10.2017 do 22.10.2017 včetně.

Na dne 22.10.2017 byl domluven termín na zavírání Plaňáku a 28.10.2017 se uskuteční poslední závod ŠAC 2017  Habeš.

Zapsal: oldrich

 

                                    Členská schůze 23.11.2017

   Program:  1, Zahájení

                  2, Klubové záležitosti

                  3, Vyhodnocení Podluhy

                 4, Vyhodnocení Sedlčan

                 5, Vyhodnocení Vyhlášení ŠAC 2017

                6, Příprava Výroční schůze

                 7, Diskuse , závěr

Schůzi zahájil a řídil předseda a hned po zahájení jsme přistoupili k projednávání klubových záležitostí.Na sobotu dne 25.11.2017 byla domluvena brigáda od 13°° hod na srovnání louky po závodech.Byl odsouhlasen návrch pana Vítka Pavla odměnit všechny jezdce AMK kteří se v roce 2017 zůčastnili závodů. Jezdci obdrží pohár se štítkem  s nápisem. " Za reprezentaci klubu v roce 2017" Štítky vyrobí pan Jiří Blažek , velikost a počet s ním domluví předseda.Poháry budou předány na výroční schůzi. Zvláštní pohár obdrží pan Lukáš Procházka s nápisem ," Za vzornou reprezentaci klubu v roce 2017". Lukáš v roce 2017 skončil v celkovém pořadí MMČR  čtyřkolek na osmém místě.Klub pro něho získal dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje 10 000,- korun. Pro sezónu 2018 se pokusíme získat dotaci jak pro Lukáše tak pro klub.

Předseda seznámil přitomné s výsledkem soutěže o putovní pohár AMK Zalány . Vyhodnocení proběhlo podle kritérií odsouhlasených na členské schůzi dne 09.03.2017 Každému jezdci bude započítáno sedm nejlepších umístění v závodech .  1 místo  Mezek Milan    umístění  2,3,1,2,2,2,2,  celkem  14  

                                                                                                                                                2. místo  Jura Milan      umístění  2,2,3,3,3,3,3,  celkem   19

                                                                                                                                                3. místo  Vítek Pavel    umístění  2,2,3,4,4,5,6,   celkem   26  

                                                                                                                                                4. místo  Braun Václav  umístění  3,4,5,5,5,5,5,   celkem   32  

                                                                                                                                                5. místo Přibyl Michal    umístění  4,4,4,4,5,7,7,   celkem   35

Společné posezení s rodinnými příslušníky a sponzory proběhlo dne 07.10.2017. Ani chladné a deštivé počasí nepokazilo výbornou náladu.Za občerstvení jsme utratili 5 000 Kč.Dále byl domluven zimní motokros( zatím jen pro domácí) na Planém Vrchu na 30.12.2017 , náhrada za zrušené Zavírání Plaňáku. Předseda seznámil všechny přítomné s přípravami ŠAC 2018 . Zatím jsou potvrzeny tyto tratě. Žár u Vacova , Horažďovice , Podluhy , Zalány , Kluky , Pacov a Netolice .V jednání  jsou Sedlčany , Votice a Habeš. Byl domluven termín výroční schůze na 13.01.2018 od 19°° hod v Hasičském klubu na Zalánech.Občerstvení a hosté budou domluveny na prosincové schůzi.

SAC Podluhy 001

Dne 30.09.2017 pořádal náš oddíl společně MK Březová poslední závod I. ročníku ŠAC 2017 a druhý ročník memoriálu Bohumila Krause v Podluhách. Za krásného podzimního počasí se na závod sjelo 215 jezdců a přišel velký počet diváků z celého okolí.Perfektně připravená trať a bezproblémově zvládnutá organizace přispěla k hladkému průběhu závodu.

 

DSC 0174-SSS

Po dlouhých letech jsme mohli konečně uspořádat na Zalánech závod Sedlčansko-Slapského Speedcrossu .Závod se jel za krásného počasí babího léta a před velice slušnou diváckou kulisou. Jezdců se sjelo jen 90 .Závod byl velice dobře organizačné zvládnut.. Finační vyhodnocení ukázalo -7436 Kč .Podrobné výsledky najdete na našem webu http://amkzalany.cz.

Vyhlaseni SAC080

AMK Zalány pořádal dne 04.11.2017 slavnostní vyhlášení ŠAC 2017.Vyhlášení se uskutečnilo v obou sálech Brdského památníku a bylo plno.Na snímku jsou první tři družstva v soutěži o putovní pohár ŠAC . První místo a putovní pohár získal Tým Motosport Chýnov , druhé míst AMS Čimelice a tetí místo Enduro Horažďovice. Vyhlášení bylo v režii AMK Zalány. Děkujeme touto cestou všem , kteří se na vyhlášení podíleli organizačně a sponzorům,Město Rožmitál , Masna Sedlčany , Hako s.r.o. a Obec Nepomuk ,  za věcné ceny. 

Umístění Zalánských:  AMA 250     Jura Milan                      4. místo  ,       Zíb Jiří               9. místo

                                        AMA Junior  Jura Milan                      2. místo ,       Pohořský Miloš  9. místo

                                        ČZ 60           Braun Václav                  3. místo

                                       Vet 40           Vítek Pavel                     2. místo  ,      Přibyl Michal  4. místo ,  Mezek Milan  7. místo

                                        Vet 50          Leitermann Karel            6. místo

Vyhlášení finacoval AMK Zalány.       Poháry 22 819,.   Občerstvení  11 560,.    Dárkové koše  2 400,.

Zapsal: oldrich

 

              Členská schůze dne 21.12.2018

                                                                           Program.                           1. Zahájení

                                                                                                                          2. Klubové záležitosti

                                                                                                             3. Diskuse

                                                                                                             4. Závěr

Po zahájení, ve kterém předseda přívítal všechny přítomné jsme přistoupili k projednávání klubových záležitostí.

a) Přijetí nových členů. Členská schůze odsouhlasila přijetí tří nových členů. Za nové členy byli přijati. Pan Jiří Černý bytem Zalány , paní Lenka Krůtová bytem Rožmitál pod Třemšínem a paní Kateřina Brettlová ze Zalán. Členské legitimace byly objednány.

b) Planý vrch Domluvili jsme se na uspořádání zimního motokrosu a to 30.12.2018 jen pro členy ANK Zalány.Planý vrch bude od 31.12.2017 do 15.03.2018 uzavřen.Dále bude uzavřen od 21.03.2018 do 25.03.2018 včetně.Příprava na Otvírání.

c) Pňovice Předseda byl pověřen jednání s panem Jiřím Zíbem majitelem pozemků pod rozestavěnou motokrosovou tratí v Pńovické pískovně.V případě dlouhodobého pronájmu by mohl AMK Zalány požádat Automotoklub České republiky o dotaci a areál by mohl být dostavěn.

d) Brigádnické hodiny na rok 2018 byly stanoveny ve stejné výši jako v roce 2017

e)Plán práce na rok 2018. V hrubých rysech  bylo dohodnuto konání čtyřech závodů. ŠAC 2018 , Sedlčansko Slapský pohár , Otevírání a Zavírání Plaňáku . Termíny budou upřesněny.Návrh na nové dresy byl zamítnut a bylo navrženo objednat dva stany cca 3x3 metry.Zajistí předseda. Členská schůze odsouhlasila zájez na ME Veteránů 15.09.2018 do Pacova.AMK zajistí a zaplatí dopravu. Uspořádáme motokrosovou školu s Radkem Tomanem. Vroce 2018 bude AMK v co největší míře podporovat akce pro děti pořádané Osadním výborem obce Zalány.

f) Výroční schůze. Termín byl stanoven na 13.01.2018. Na schůzi proběhne vyhodnocení o putovní pohár AMK Zalány a budou odměněni všichni jezdci ,kteří v sezóně 2017 asolvovali alespoň jeden závod.Pohárky zajistí předseda a štítky s nápisem ,Za vzornou reprezentaci AMK Zalány, zajistí pan Jiří Blažek.Bylo dohodnuto pozvání těchto hostů.Pánové, Vondrášek , Řihák , Haltuf , Polišenský , Polák , Eisenreich a Vavrečka. Pozvánky zajistí předseda.  Občerstvení , bramborový salát s řízkem a jeden sud piva zajistí pan Václav Braun.Platí AMK Zalány.

Schůze potom pokračovala bohatou diskusí.

Zapsal: oldrich

                                   Výroční členská schůze  13.01.2018. Zalány 19°° hod.

                                                             Progra:   1,  Zahájení

                                                                          2,  Zpráva o činnosti v roce 2017

                                                                          3,  Plán činnosti 2018

                                                                          4,  Zpráva o hospodaření

                                                                          5,  Zdravice hostů

                                                                          6,  Vyhodnocení jezdců AMK Zalány

                                                                          7, Občerstvení

                                                                                  8, Diskuse a volná zábava

DSC 0017-schuze

Sešli jsme se v hojném počtu ve velkém sále hasičské zbrojnice na Zalánech.Schůzi zahájil , všechny přítomné pozdravil, a řídil předseda AMK Zalány.Seznámil nás s hospodařením oddílu v roce  2017. Přednesl zprávu o činnosti v roce 2017 a plán práce na rok 2018

pdfZprava o cinnosti AMK Zalany 2017.pdf

pdfZprava o hospodareni 2017.pdf

DSC 0021-starosta

Schůzi pozdravil pan ing.Josef Vondrášek starosta Rožmitálu pod Třemšínem

DSC 0031-patronII

Dalším naším hostem byl pan František Polák velitel požární jednotky Rožmitál pod Třemšínem

DSC 0052-reprezentace

Ocenění jezdci AMK Zalány. Za vzornou reprezentaci klubu.

DSC 0036-prochy

Lukáš Procházka náš stálý a úspěšný reprezentant v MMČR quad.Pohár předáva starosta Rožmitálu pod Třemšínem.

DSC 0058-pripitek

Připili jsme si na zdraví a na další činnost klubu

DSC 0079-vzorna obsluha

Vzorně se o nás staraly Martina s Lucinou.

Zapsal: oldrich

 Členská schůze 01.03.2018

                                                     Program :   1, Zahájení

                                                                      2, Klubové záležitosti

                                                                      3, Otvírání Plaňáku

                                                                      4, Diskuse ,závěr

Schůzi zahájil a řídil předseda , po zahájení a přivítání přítomných jsme přistoupili k projednávání klubových záležitostí.

Brigádnické hodiny 2017 - byly v podstatě až na některé vyjímky splněny. předseda vybere od neplničů pokuty. Brigádnické hodiny 2018 - odsouhlaseno 10 hodin na člena a za neopracovanou hodinu 100 Kč. pokuta.

Propagace klubu - Odsouhlasili jsme dva stany o velikosti 3x 3 metry .Zajistí Pavel Vítek . Předseda zajístí bannery, velikost podle stanů. Jarda Buchar zajistí samolepy AMK Zalány , předseda klubové vlajky.

Motokrosová škola - předseda zajistí dva termíny. Jeden termín pro Karla Leitermanna a Milana Brettla ( předplaceno) na Planém vrchu a druhý termín na nějaké jiné trati pro celé družstvo.

Školení první pomoc při ůrazech v motokrosu. Zajistí předseda.

Členské schůze - bylo dohodnuto konání každý měsíc. Plán schůzí zajistí předseda.

Sponzoři- žádost na Městský úřad Rožmitál podána (20 000,-) Nový sponzor firma MultiAir zajistí slevové kupony pro celý seriál ŠAC 2018 a pro naše klubové jezdce vzduchové filtry.Předseda vypracuje seznam jezdců a motorek

Nové razítko AMK Zalány - vypracování zadáno panu Jiřímu Blažkovi

 

Otevírání Plańáku.  Termín 24.03.2018 . Brigáda na kamen 19 a 20.3.2018. 21.03.2018 bude provedena úprava trati na Planém vrchu. Předseda zajistí - snižení rychlosti na silnici ( žádost podána) , značky ,mávače , sanitní vůz + zdravotní sestru , občerstvení , časomíru , poháry a  diplomy pro první tři jezdce v každé kategorii a přetažení maringotky. Kategorie zůstanou staejné jako v roce 2017. Veškeré potřebné doklady připraví předseda.

Závody na Planém vrchu v roce 2018. Otevírání Planého vrchu 24.03.2018 , ŠAC 2018  09.06.2018 , Sedlčansko - Slapský Speedcross  13.10. 2018

Nejdůležitější změny v Propozicích ŠAC 2018.  Zrušená třída 65 ccm-malý zájem , Třída 85ccm startuje společně s třídou 1252T -hodnoceno zvlášť.Bodování do 33.místa a body obrží ten kdo ujede 50% kol vítěze , nemusí projet pod šachovnící . Seriál obsahuje 10 závodů včetně Habeše.

Počty registrovaných jezdců  pro ŠAC 2018

                                                             85ccm + 125 ccm        44 jezdců

                                                             ČZ                              68     //

                                                            AMA 250                     68     //

                                                            AMA 450                     70      //

                                                           Veteráni                        112     //

                                                            MX2+Open                   56      //

Diskuse- jako vžda plodná a dlouhá.

Zapsal: oldrich

 

 Členská schůze  12.04.2018.

                                                       Program:   1. Zahájení

                                                                        2. Klubové záležitosti

                                                                        3. Vyhodnocení  a, Otevírání Plaňáku

                                                                                                b, ŠAC 2018 Kluky u Písku

                                                                        4. Diskuse , závěr.

 Druhou členskou schůzi vroce 2018 zahájil a řídil předseda. Po zahájení jsme přistopili k řešení klubových záležitostí.

Klubové stany - Zatím byl dohodnut jeden stan . Stan objedná Pavel Vítek

Samolepy - Jarda Buchar objedná ještě 10 malých  a tři velké.

MultiAir - Náš nový sponzor dodal vzduchové filtry dle objednávky.Filtry jsou k vyzvednutí u předsedy.

Motokrosová škola - Po hodě s Radkem Tomanem byly vybrány dva termíny . 30.04.2018 od 16°° hodin na Planém Vrchu. Tento termín byl vybrán pro Leitermanna Karla a Milana Brettla .Předplacené kupóny. druhý termýn byl stanoven a vyjednán na 15.05.2018 od 15:00 hodin do Podluh. Každý účastník si zaplatí poplatek 200 Kč za trať.Školu hradí AMK Zalány.

Školení -  Bylo vyjednáno s Firmou  MEDIKAL SERVIS na 10.05.2018 od 17°° hodin do hasičské zbrojnice na Zalánech. Účast na školení je povinná hlavně pro jezdce .  Po školení proběhne členská schůze.

 

                                                                                       OTEVÍRÁNÍ PLAŇÁKU 30.03.2018 

004

Klíč připraven.

010

Jako vždy trať otevřel nejmladší účastník.

006

Posledního březnového dne se na Plaňáku sešlo 55 jezdců .Závod proběhl bez sebemenších problémů a  zmatků . Občas se na nás usmálo i sluníčko a kolem 15 .hodiny jsme se rozjeli do svých domovů. Stručné výsledky. Vítězové jednotlivých kategorií. Elév -  Miroslav Franče , 85ccm -  Šimon Maur , Příchozí -  Vladin´mír Arnold , ČZ -  Zdeněk Rota , Hobby - Milan Jura , Veterán - Marek Kraus , Licence - Milan Mezek. Těšíme se na příští ročník.

 

                                                                                     ŠAC 2018 Kluky u Písku 07.04. 2018

SAC Kluky-001

K prvnímu závodu  , po odložených Netolicích , se sešlo v Klukách za krásného ale větrného počasí 206 jezdců.Dobře připravená trať , během závodů rozbitá ale pro všechny stejná.Organizace klapala , závod probíhal podle rozpisu , nedošlo k žádnému velkému zdržení . Za pořadatele AMK Zalány mohu říct dobrý závod. Závod proběhl v režii AMK Zalány i po této stránce spokojenost. Negativa i na začátek sezóny velký počet zranění. Těšíme se do Žáru u Vacova , kde jsme oět pořadateli.

Vložil: oldrich

 

 Členská schůze 10.05.2018

                                                     Program:    1.Zahájení

                                                                       2. Klubové záležitosti

                                                                      3. Závěr

Schůzi zahájil a řídil předseda . Hlavními body programu byla příprava Motokrosové školy v Podluhách dne 15.05. 2018 a  závodů ŠAC 2018  26.05.2018 v Žáru u Vacova a 09. 06 2018 na Zalánech .

a) Motokrosová škola - byl domluven termín na 15.05.2018 v Podluhách od 15°° hodin . Škola byla pořádána pro členy AMK Zalány a protože nebyl naplněn předepsaný  počet kurzu , byla umožněna účast i nečlenům AMK Zalány . Tuto možnost využil jeden jezdec .Pro členy AMK Zalány byl kurz zdarma. Poplatek za trať 200,- Kč si hradil každý účastník sám. Nečlenové si hradili plnou taxu.

b) ŠAC 2018  26.05.2018 Žár u Vacova - pořadatel AMK Zalány. Motosport Žár zajistí trať , její ůdržbu během závodu a požadovaný počet traťových komisařů . Ostatní záležitosti spojené s organizováním závodu zajistí AMK  Zalány.

SAC Zar 001

Velice povedený závod.Po dlouhých letech jsme se vrátili do Žáru a udělali jsme dobře . Perfektně připravená trať a velice dobré organizační zajištění . Ještě ve středu před závodem to vypadalo na katastrofu , protože v Žáru měsíc nepršelo a nikde nabyla voda .Ve čtvrtek trochu a v pátek dopoledne vydatně sprchlo a bylo po starostech . Během dne jsme chytli dvacetiminutové zdržení díky kropení a zranění (2) , došlo k jednomu nedorozumění s časomírou které se podařilo vyřešit . Startovalo se s plných roštů a ještě z druhé řady . Je to pro mne velké riziko . Dovedu si představit ten řev kdyby se po startu někomu něco stalo a úplně stejný kdybych všechny jezdce nad limit roštu (30) poslal domu. To si ani nedovedu představit. Co se týče seriálu mám věci k řešení ale během seriálu nelze měnit pravidla. Jinak u mne dobrý. Jezdců se sjelo 216. Díky patří pořadatelům za trať a jezdcům za účast. Sejdeme se na Zalánech. Kompletní výsledky jsou na obvyklém místě.

Umístnění našich jezdců. Třída AMA 250: 6. Jura Milan , 9. Zíb Jirka , 16. Pohořský Miloš , 25. Biben Michal . Třída ČZ 60+ : 2. Růžička Jaroslav , 9. Braun Václav      Třída Veterán 40: 5. Vítek Pavel , 10. Přibyl Michal , 12. Buchar Jaroslav , 18. Voříšek Honza , 20. Vítek Petr , 23.Blažek Jiří. Třída Veterán 50 : 14. Leitermann Karel.

3) ŠAC 2018  09.06.2018 Zalány

Pro zajištění závodu na domácí trati bylo třeba dát trať do náležitého stavu. Byly dohodnuty tyto termíny. 05.06.2018 - 07.06.2018 úprava trati bagrem - Roman Hrdina . 04.06.2018 brigáda - vysekání trávy , sběr kamene . 07.06.2018 - vykolíkování trati , natažení mlíka a sběr kamene na louce . 08.06.2018 kropení trati.

 IMGP000-SAC-Zalany

 Třetí závod seriálu se jel na Zalánech za úmorného vedra (31°C) , přesto se nám podařilo držet prašnost na uzdě.Prostě jsme do tratě lili nepřetržitě vodu . Samozřejmě to bylo zase špatně , protože ti kdo neumí na mokru padali a byli špinaví . Podle mne lepší špinavý než zabitý . Kdybychom trať neprolévali nebylo by vidět . Prostě na Zalánech se jel motokros se vším co k motokrosu patří a trať byla pro všechny stejná . Účast 167 jezdců na Zalány a vzhledem k počasí skvělá . Diváků přislo kolem tří stovek . Potíže byli s tráťákama , bylo jich málo . Jinak u mne dobrý . Máme co zlepšovat v organizačním zajištění a část trati na louce není také podle mých představ. Poděkování patří všem jezdcům , pořadatelům , sponzorům a platícím divákům.

Umístnění našich jezdců:  Třída AMA 250 : 2. Štolba Luděk , 4. Jura Milan , 8. Pohořský Miloš , 11. Zíb Jiří , 13. Brettl Martin , 25. Biben Michal.                                                                              Třída Veterán 40 : 9. Přibyl Michal , 10. Buchar Jaroslav , 17. Novák Martin , 18. Blažek Jirka , 24. Voříšek Jan  Třída Veterán 50 : 5. Leitermann Karel                                                          Třída ČZ 49 : 5. Brettl Martin , 9. Havelka Milan . Třída ČZ 60 : 3. Růžička Jaroslav 

Vložil: oldrich   

 

 Členská schůze 14.06.2018   

                                               Program. 1. Zahájení

                                                                2. Klubové záležitosti

a)  Na této schůzi jsme jednohlasně přijetí nového člena  pana Jaroslava Růžičku z Protivína . Jarda nás bude reprezentovat v kategorii ČZ 60 . Klubový dres byl objednán a jako každý člen první dres obdrží zdarma. 

b) Odsouhlasili jsme zájezd do Pacova na ME družstev Veteránů .AMK platí cestu, auta zajistí předseda. Zájezd a závod se uskuteční 15.09.2018 . Podrobnosti budou oznámeny na srpnové schůzi.

c) Odsouhlasili jsme vytvoření nových Webových stránek . Staré používají zastaralý systém a nejdou již  renovovat. Přibližná cena je 20 000,- Kč. Veškeré záležitosti spojené s vytvořením stránek zajistí předseda.

d) Stav financí k datu konání schůze. Pokladna 95 148,- Kč . Běžný účet 13 000,- Kč.

e) Příprava ŠAC 2018  ve dne 05.07. 2018 v Sedlčanech . Závod se koná plně v režii AMK Zalány . RAC Sedlčany zajistí trať , její úpravu a kropení v průběhu závodu .Dále zajistí traťove komisaře. Vše ostatní zajistí pořadatel AMK Zalány. 

Vložil: oldrich   

SAC Sedlcany 1 

Sešli jsme se v Sedlčanech ke čtvrtému závodu seriálu ŠAC 2018. Účast byla velice slabá jen 146 jezdců. Závod začal s půl hodinovým spožděním v důsledku dopravní nehody na silnici č.18 mezi Drásovem a Oborami . Jelo se za velkého vedra , teploměr ukazoval 32°C ve stínu. Obdiv patří všem jezdcům a pořadatelům . Obávanou prašnost se tentokráte podařilo držet v patřičných mezích .Závod předčasně ukončila průtrž mračen . Po dlouhé době se podařilo odjet v Sedlčanech závod bez zranění. Příští závod se jede v Pacově.  

SAC Pacov 001

SAC Pacov 345

Další závod seriálu ŠAC 2018 se konal v Pacově a opět se určítě zařadí mezi nejlepší závody seriálu. Do Pacova přijelo 288 jezdců a za poměrně přívětivého počasí ( po poledni nám trochu víc zavlažilo) odjeli perfektní závod. Startovalo se z plných roštů a v každé kategorii bylo na co koukat.Ve Veteránech a v třídě Open startovali i jezdci , kteří jsou pravidelnými účastníky MMČR v motokrosu. Početná divácká kulisa , vysoká sportovní úroven , precizně připravená dráha a perfektní organizace za tím se do Pacova jezdilo , jezdí a pevně doufám , jezdit bude. Další závod seriálu se jede 01.09.2018 v Netolicích . Jako každoročně i letos byla součástí zádu soutěž družstev do které se příhlásil rekordní počet 29 týmů.

 

Výborová schůze 19.07.2018

Na této schůzi bylo projednáno jen pár věcí.

1, Podzimní pečení .Termín byl stanoven na 06.10.2018 na Zalánech v hasičské zbrojnici. Tentokrát nebudeme grilovat čuníka , ale krkovici plus kuřata Maso a soudek piva platí AMK . Předpokládaná účast 30 lidí . Pozváni budou - starosta města Rožmitál , zástupci zalánských a rožmitálských hasičů a traťoví komisaři .

Maso zajistí Michal Přibyl , Gril , Jirka Blažek

2, Zájezd na ME Veteránů do Pacova se uskuteční 15.09.2018 . AMK hradí cestu .

3, Závěrečný podnik ŠAC 2018 se uskuteční 27.10.2018 v Jiníně , Předpokládané náklady se budou pohybovat kolem 110 tisíc. korun

4, Finance    Běžný účet 24 000,-

                       Pokladna    51 427,-

5, Klubové stránky je nutno udělat nové. Systém na kterém jsou stránky provozovány je zastaralý a nejde již renovovat. Předpokládaná cena 20 000,- Kč

Vložil: oldrich

 

Členská schůze 16.08.2018.

 Program: 1, Zahájení

                2, Klubové záležitosti            a, Pacov - zájezd

                                                                     b, Jinín - ŠAC 2018

                                                              c, Podzimní grilování

                                                              d, Brigáda - buńka - akce nebyla uskutečněna.

 

a, Pacov   Zájezd  na ME Veteránů družstev se uskuteční 15.09.2018 .Byly zamluveny dvě dodávky ,když bude míň zájemců ,jedna jde vždy zrušit. Zájezd je pořádán pro členy AMK Zalány a jejich rodinné příslušníky , jestliže nebude naplněn počet budou přizváni i ostatní zájemci .Byl pozván starosta Rožmitálu pod Třemšínem , omluvil se je zaneprázněn.Odjezd bude včas zveřejněn na našich webových stránkách

b, Jinín ŠAC 2018 Termín je dohodnut  s Jardou Kalným .Podrobnosti budou upřesňovány . Pořadate AMK Zalány společně s Veterán Klub Habeš.předběžné náklady jsou odhadovány na 110 tis.korun . K zaplacení celé akce potřebujeme minimálně 180 motorek

c, Podzimní grilování proběhne dne 06.10.2018 , všechny podrobnost byly již domluveny.na výborové schůzi.

Závody do konce sezóny.

                                               01.09.2018  Netolice. AMK Zajišťuje veškerou dokumentaci , zajistí tři traťáky , 50 kč za motorku , nejvíc 10 tis. Proti jedou Slapy

                                               22.09.2018  Horažďovice. AMK Zalány zajišťuje veškerou dokumentaci , zajistí tři traťáky , 50 Kč za motorku , nejvíc 10tis.Proti                                             jedou Kluky.

                                               28.09.2018  Podluhy . Společně s AMK Březová , proti nejede nic.

                                               13.10.2018 Zalány .Sedlčansko-Slapský pohár. Pořádá AMK Zalány Proti jede Sedlice a Jinín.

                                               27.10.2018  Jinín . Plně v režii AMK Zalány

                                               10.11.2018 Vyhlášení ŠAC 2018 -Rožmitál pod Třemšínem

Vložil: oldrich

SAC-Netolice 01.09.2018

Závod v Netolicích poznamenala nepřízeň počasí . Jinak závod proběhl bez větších problémů.

SAC Horaz  0001

Sedmý závod Šumavského Amatér Cupu se jel za ideálních povětrnostních podmínek v Horažďovicích a byl to podle hodnocení jezdců perfektní závod.Výborně připravená a v průběhu závodu upravovaná trať. Organizace šlapala bez sebemenších zádrhelů a účast 173 jezdců lze považovat za velice dobrou. Jednou větou kolektiv kolem Martina Mídy nasadil vysokou laťku a nelze nic nežli poděkovat .

Pár slov k jednotlivým třídám. Společná třída 85+125 prokázala svoji životaschopnost a kluci na pětaosmdesátkách zle zatápěli klukům na dvácách. Třídy jsou hodnoceny zvlášť , ale pomyslmý společný závod vyhrál Jarda Kalný na pětaosmdesátce před Iljou Smolinem na dváce.Tito dva borci vyhráli svoje třídy.

Třída AMA 250 tady bezpečně kraluje Filip Maxa , ale v Horažďovicích mu šlapal na paty Patrik Holub.

Třída AMA 450 tady je bezkonkurenčně nejlepší Jarda Kolman.Jarda patří výkonostě do třídy Open , ale dva závody před koncem sezóny ho nechci vyřazovat , neudělal bych to nikomu.

Třída ČZ 49 v Horažďovicích  vyhrál Honza Hronek před Mirkem Knedlíkem. Třída ČZ 50 v této třídě sváděli velké boje Zdeněk Rota a Pavel Hrabák .Třídu vyhrál Zdeněk , při rovnosti bodů a stejném umístnění rozhodla druhá jízda. Třída ČZ 60 tady spolu bojovali Míra Hájek a Pavel Blažko , Míra výhrál a na třetí pozici skončil Václav Cmunt.

Společná třída MX2 +Open hodnoceno zvlášť. Třídu MX2 vyhrál Michal Fišer , druhý byl Pavel Doubek.V této kategorii tvrdil muziku teprve šestnáctiletý Pavel Vítovec na dváce o lepší umístnění se Pavel připravil pádem ve druhé jízdě v první byl druhý. Škoda. Třídu Open vyhrál Jarda Kolman druhý byl Jindra Slavík . Kluci si sice výměnili poháry , ale oficiální výsledky jsou správně.Málokdo totiž ví , že při rovnosti bodů je prvním kritáriem lepší umístnění a při stejném umístnění potom druhá jízda.

Třída Veterán 40. Mladší veterány ovládl Jan Hůda před Ladislavem Mikasem a třetím Petrem Vraným.

Třída Veterán 50. Prvně se v našem seriálu objevil Vladimír Potužák a hned zvítězil , druhý skončil Jan Vondrů a na třetím místě vedoucí jezdec celého seriálu Jiří Strach.

Vložil: oldrich

 

 

                                                                                                                                                                                            

                                          

 

 

 

 

 

                                                                          

                     

 

                  

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                  

        

                                                

template-joomspirit